Ứng dụng lưu trữ
tài sản số an toàn

  • Lưu trữ tài sản an toàn trên một ứng dụng
  • Mua/Bán VNDC trực tiếp
  • Hỗ trợ gửi off-chain và on-chain
  • Hỗ trợ Staking Daily và Credit Line

Dễ dàng quản lý tài sản số của bạn

Bạn có toàn quyền gửi/nhận và rút tài sản số bất cứ lúc nào

Hỗ trợ nhiều loại tài sản

Dễ dàng quản lý VNDC, BTC, ETH, CHI, USDT, USDS và nhiều loại tài sản khác.

On-chain và Off-chain

VNDC Wallet cho phép gửi/nhận tài sản qua địa chỉ on-chain (ERC20) hoặc thông qua: Email, số điện thoại.

An toàn tuyệt đối

Tài sản số của bạn được lưu trữ an toàn với công nghệ của VNDC. Quỹ bảo hiểm 100 triệu USD.

Dễ dàng gửi, nhận và thanh toán với VNDC

Sử dụng VNDC Wallet, bạn có thể gửi/nhận tiền trên toàn thế giới

Tải về VNDC Wallet và tận hưởng tất cả tính năng