VNC Đã kết thúc

Invest for future

Giá công khai
1 VNCT = 10,000 VNDC
Tổng cung Launchpad
500,000 VNCT
Ngày bắt đầu
06/04/2021

Giới thiệu

VNC Token (VNCT) là gì?

VNC là chứng chỉ quỹ do Công ty quản lý quỹ VNC (công ty trực tiếp quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VNC) phát hành nhằm nhằm xác nhận quyền sở hữu một phần vốn góp cho các nhà đầu tư vào quỹ. Dưới vai trò là thành viên của Quỹ VNC, công ty cổ phần TRUSTpay đã mua lại chứng chỉ quỹ VNC để phát hành ra VNC Token (VNCT). Mỗi VNCT có giá trị tương đương với 1 chứng chỉ quỹ VNC. Thông qua việc nắm giữ VNCT Token, nhà đầu tư sẽ nhận được những quyền lợi tương tự như sở hữu chứng chỉ quỹ VNC, trong đó có nhận lãi lên tới 15% mỗi năm (thông qua chức năng Farming của VNDC Wallet) và cơ hội được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư của quỹ.

Về quỹ VNC

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VNC được thành lập dựa trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, tập trung vào mô hình kinh doanh chuỗi ăn uống, các loại hình sản xuất nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và các nhóm ngành công nghệ về giáo dục, tài chính, y học, truyền thông marketing. VNC hướng đến việc đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp có những đột phá, phát triển mạnh mẽ, và tạo nên những giá trị đầu tư tăng trưởng 5 lần, 10 lần,...trong tương lai gần.

Chứng chỉ quỹ là gì?

Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán do công ty quản lý quỹ đại diện phát hành nhằm xác nhận quyền sở hữu một phần vốn góp trong quỹ đại chúng cho các nhà đầu tư. Với ưu điểm được quản lý nghiêm ngặt bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, các cơ quan thẩm quyền bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, chứng chỉ quỹ là một trong những công cụ đầu tư an toàn, ít rủi ro nhất hiện nay, đồng thời vẫn đáp ứng được kỳ vọng về tối đa hóa lợi nhuận và đa dạng hóa danh mục đầu tư thông qua sự ủy thác cho các quỹ đầu tư uy tín, chuyên nghiệp.

VNCT Token

Ticker VNCT
Chuẩn token KRC20
Mạng lưới Kardiachain
Tổng cung hiện tại 509,000 VNCT
Tổng cung Launchpad 500,000 VNCT

VNCT Token

Giá công khai 1 VNCT = 10,000 VNDC
Tổng cung Launchpad 500,000 VNCT
Ngày bắt đầu 06/04/2021
Đã bán 99.99%