VNCT Đã kết thúc

Invest for future

Giá công khai
1 VNCT = 10,000 VNDC
Tổng cung Launchpad
500,000 VNCT
Ngày bắt đầu
06/04/2021

Giới thiệu

Vào ngày 30/03 vừa qua, VNDC đã chính thức niêm yết VNC Token (VNCT) trên VNDC Wallet, một sản phẩm do Công ty cổ phần TRUSTpay phối hợp với VNDC phát hành. Trong tháng 4 này, VNC Token (VNCT) là một trong những dự án trọng tâm VNDC muốn giới thiệu nhằm giúp người dùng tiếp cận dễ dàng tới những dự án tiềm năng trong nước.

Như đã thông báo, VNDC sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần TRUSTpay chính thức chia sẻ quyền sở hữu VNC Token (VNCT) cho cộng đồng nhà đầu tư thông qua nền tảng VNDC Launchpad vào ngày 06/04.

VNCT Token

Ticker VNCT
Chuẩn token KRC20
Mạng lưới Kardiachain
Tổng cung tối đa 509,000 VNCT
Tổng cung Launchpad 500,000 VNCT

VNCT Token

Giá công khai 1 VNCT = 10,000 VNDC
Tổng cung Launchpad 500,000 VNCT
Ngày bắt đầu 06/04/2021
Đã bán 100.00%