SHC Đã kết thúc

CHUỖI THỨC ĂN NHANH 4.0

Giá công khai
1 SHC = 2,300 VNDC
Tổng cung Launchpad
3,000,000 SHC
Ngày bắt đầu
10/05/2021

Giới thiệu

SHC Token được xây và phát triển bởi Quỹ đầu tư Southern Phoenix Canada Capital Inc. - Canada. Kết hợp cùng chuỗi Fast Food 4.0 Snack House, nhằm ứng dụng Token SHC vào hệ sinh thái đầu tư và kinh doanh của Snack House.

SHC Token

Ticker SHC
Chuẩn token KRC20
Mạng lưới Kardiachain
Tổng cung tối đa 1,000,000,000 SHC
Tổng cung Launchpad 3,000,000 SHC

SHC Token

Giá công khai 1 SHC = 2,300 VNDC
Tổng cung Launchpad 3,000,000 SHC
Ngày bắt đầu 10/05/2021
Đã bán 100.00%