NAMI Đã kết thúc

Change mindset, make giant steps

Giá công khai
1 NAMI = 1,100 VNDC
Tổng cung Launchpad
20,000,000 NAMI
Ngày bắt đầu
04/01/2021

Giới thiệu

NAMI là đồng mã hóa điện tử chạy xuyên suốt trong hệ sinh thái của Nami Corporation, trong đó được sử dụng nhiều nhất tại sàn giao dịch nami.exchange. NAMI đóng vai trò là đồng dùng để quy đổi hoặc khấu trừ phí giao dịch, trả thưởng trên tỷ lệ nắm giữ,... và nhiều sản phẩm dịch vụ khác trên nền tảng của Nami Corporation.

Về Nami Corporation
Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

Chính sách phân phối
Nhằm duy trì giá trị ổn định của NAMI Token, Nami yêu cầu nhà đầu tư tạm giữ 70% số lượng NAMI sau khi mua tại VNDC DIPO, cụ thể như sau:
- Giai đoạn 1: Mở khóa 30% ngay sau khi mua tại DIPO, khách hàng được phép rút NAMI ra khỏi ví để giao dịch tại sàn Nami Exchange hoặc giao dịch quy đổi với VNDC Exchange. 70% còn lại sẽ không được phép giao dịch.
- Giai đoạn 2: Mở khóa 30% tiếp theo từ ngày 14/02/2020
- Giai đoạn 3: Mở khóa 40% còn lại từ ngày 14/03/2020

NAMI Token

Ticker NAMI
Chuẩn token ERC20
Loại token Token sàn giao dịch
Mạng lưới Ethereum
Tổng cung tối đa 86,000,000 NAMI
Tổng cung Launchpad 20,000,000 NAMI

NAMI Token

Giá công khai 1 NAMI = 1,100 VNDC
Tổng cung Launchpad 20,000,000 NAMI
Ngày bắt đầu 04/01/2021
Chính sách khóa 70% giá trị Token
Thời gian khóa 2 tháng
Đã bán 34.60%