DPET Đã kết thúc

Lifestyle-based Pet Game On Blockchain

Giá công khai
1 DPET = 2,000 VNDC
Tổng cung Launchpad
250,000 DPET
Ngày bắt đầu
27/04/2021

Giới thiệu

My DeFi Pet là một dự án game blockchain được xây dựng nhờ vào sự kết hợp của các nhà phát triển game truyền thống hàng đầu đến từ TopeBox và một nhóm lập trình blockchain hàng đầu dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của KardiaChain.

Tất cả các DPET token và NFT trong game My DeFi Pet sẽ có sẵn và có thể giao dịch chéo chuỗi (cross-chain), hiện tại DPET token đang có thể giao dịch chéo chuỗi giữa Binance Smart Chain và KardiaChain. Bằng cách sử dụng khả năng tương tác chéo chuỗi không xâm lấn từ nền tảng blockchain của mình, KardiaChain có thể cung cấp trò chơi cho bất kỳ cộng đồng blockchain nào hiện có, chẳng hạn như Ethereum và Polkadot.

Trong tương lai, có một số tính năng quan trọng sẽ được xây dựng và mở rộng cho My DeFi Pet nhằm nâng cao mức độ thú vị và đưa trò chơi này ngày càng đi vào cuộc sống của người dùng để tạo ra những lợi ích có tính thực tế cao hơn.

Token Economics

- In-game Currency Hầu hết vật phẩm trong trò chơi có thể mua bán bằng DPET token
- Governance Bầu chọn cho tính năng mới và thiết lập trò chơi nhằm tạo ra các vật phẩm đặc biệt (Khóa DPET token trong khoảng thời gian nhất định)
- Staking Trở thành một phần của trò chơi. Các pool farming sẽ tạo ra vật phẩm mới hoặc DPET token
- Play 2 Earn Nhận DPET token thông qua đào và các nhiệm vụ trong trò chơi

DPET Token

Ticker DPET
Chuẩn token KRC20
Loại token Token tiện ích
Mạng lưới Binance Smart Chain + KardiaChain
Tổng cung Launchpad 250,000 DPET

DPET Token

Giá công khai 1 DPET = 2,000 VNDC
Tổng cung Launchpad 250,000 DPET
Ngày bắt đầu 27/04/2021
Đã bán 100.00%