BAMI Đã kết thúc

A decentralized financial hub on for everyone.

Giá công khai
1 BAMI = 0.02500000 VIDB
Tổng cung Launchpad
10,000,000 BAMI
Ngày bắt đầu
16/04/2021

Giới thiệu

Về Bami Token

Bami Token là đồng tiền điện tử được sử dụng trong toàn bộ hệ sinh thái Bami, cung cấp cho người tham gia nhiều tiện ích khi sở hữu như: nhận lợi nhuận staking, giảm phí giao dịch, cung cấp thanh khoản, giao dịch trên các sàn NFT,...Ngoài ra, khi nắm giữ token Bami, nhà đầu tư đồng thời còn được phép tham gia quản lý hệ sinh thái Bami và được chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Bami.

Giới thiệu về Bami

Bami là một ứng dụng tài chính đa chuỗi (multi-chain financial application) ra đời nhằm mục đích mang lại giải pháp tiền tệ mở cho các nhà đầu tư, được xây dựng để tích hợp các giải pháp liên chuỗi trong việc tiết kiệm, thanh toán, giao dịch, thị trường tiền tệ,...Hệ sinh thái DeFi Bami phát triển đa dạng sản phẩm nhằm phục vụ cho người dùng có nhu cầu tiếp cận với DeFi một cách dễ dàng, bao gồm: Bami Dashboard, Bami Exchange, Bami Lend, Bami Portfolio, Yield Farming, Bami NFT, Bami Pay.

BAMI Token

Ticker BAMI
Chuẩn token BEP20
Mạng lưới Binance Smart Chain
Tổng cung Launchpad 10,000,000 BAMI

BAMI Token

Giá công khai 1 BAMI = 0.02500000 VIDB
Tổng cung Launchpad 10,000,000 BAMI
Ngày bắt đầu 16/04/2021
Đã bán 100.00%