AQUAGOAT1M Đã kết thúc

A Sustainable Community Driven Project To Protect Our Oceans

Giá công khai
1 AQUAGOAT1M = 60 VNDC
Tổng cung Launchpad
100,000,000 AQUAGOAT1M
Ngày bắt đầu
15/05/2021

Giới thiệu

AquaGoat Finance là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung kết hợp với cộng đồng, xã hội nhằm mục đích bảo vệ môi trường biển, đại dương. Một phần phí của giao dịch từ cộng đồng sẽ được gửi vào quỹ “Ocean Blue Fund”, sử dụng để tặng và tài trợ cho những sáng kiến làm xanh – sạch – đẹp biển và bảo vệ đại dương.

Ưu điểm của dự án sàn giao dịch AquaGoat Crypto:
- Phi tập trung: Cộng đồng định hướng và quyết định hoàn toàn 100%
- Smart contract: Không được thay đổi, sở hữu hợp đồng sau khi đã thực hiện
- Farming: 2% mỗi giao dịch được phân phối trực tiếp cho tất cả chủ sở hữu
- Giảm lạm phát: 40% nguồn cung bị đốt cháy từ nguồn gốc và đốt sau khi phát sinh một giao dịch
- Thanh khoản tự động: Phí 2% được gửi cho thanh khoản đối với giá sàn ngày càng tăng.

Về AQUAGOAT Token

AQUAGOAT là token của hệ sinh thái AquaGoat Finance, được phát hành trên mạng lưới Binance Smart Chain. Token AQUAGOAT dùng để quyên góp thực hiện dự án cộng đồng, đồng thời được sử dụng tại sàn giao dịch AquaGoat Crypto.

AQUAGOAT

Ticker AQUAGOAT-1M
Chuẩn token BEP20
Mạng lưới BNB Smart Chain
Tổng cung tối đa 100,000,000,000 AQUAGOAT-1M
Đốt ban đầu 40,000,000,000 AQUAGOAT-1M
Tổng cung Launchpad 100,000,000 AQUAGOAT-1M

AQUAGOAT1M Token

Giá công khai 1 AQUAGOAT1M = 60 VNDC
Tổng cung Launchpad 100,000,000 AQUAGOAT1M
Ngày bắt đầu 15/05/2021
Đã bán 100.00%