VNDC Launchpad

Digital Initial Private Offering Platform

Đang mở Card image cap

Heroes TD

GAME NFT CHIẾN THUẬT THỦ THÀNH

Giá công khai
1 HTD = 0.06000000 USDT
Tổng cung Launchpad
1,500,000 HTD
Ngày bắt đầu
27/11/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

HanaGold

Tiệm kim hoàn 4.0

Giá công khai
1 HNG = 0.15000000 ONUS
Tổng cung Launchpad
1,000,000 HNG
Ngày bắt đầu
20/09/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

LPDI

A Token created for golfers

Giá công khai
1 LPDI = 0.15000000 ONUS
Tổng cung Launchpad
3,500,000 LPDI
Ngày bắt đầu
15/08/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

FAM

Fam Central - Where fans become fanvestors

Giá công khai
1 FAM = 1.00000000 ONUS
Tổng cung Launchpad
500,000 FAM
Ngày bắt đầu
11/08/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

GO24

Ứng COD thích mê

Giá công khai
1 GO24 = 0.20000000 ONUS
Tổng cung Launchpad
1,000,000 GO24
Ngày bắt đầu
27/07/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

RICE

Investing in DeFi for Everyone

Giá công khai
1 RICE = 0.00400000 USDT
Tổng cung Launchpad
5,000,000 RICE
Ngày bắt đầu
20/07/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

Trustpay Token

Ví thông minh và nhận thưởng Bitcoin

Giá công khai
1 TPH = 1,500 VNDC
Tổng cung Launchpad
5,000,000 TPH
Ngày bắt đầu
22/05/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

LTD

Nền tảng kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu

Giá công khai
1 LTD = 0.00500000 ONUS
Tổng cung Launchpad
25,000,000 LTD
Ngày bắt đầu
25/06/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

100MAN

Ứng dụng hoàn tiền bằng tài sản số

Giá công khai
1 MAN = 950 VNDC
Tổng cung Launchpad
6,000,000 MAN
Ngày bắt đầu
12/06/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

CORGIB

The NFT MarketPlace for Meme coins

Giá công khai
1 CORGIB10K = 0 VNDC
Tổng cung Launchpad
200,000,000 CORGIB10K
Ngày bắt đầu
17/05/2021
Đã bán
62.44%
Đã kết thúc Card image cap

AQUAGOAT1M

A Sustainable Community Driven Project To Protect Our Oceans

Giá công khai
1 AQUAGOAT1M = 60 VNDC
Tổng cung Launchpad
100,000,000 AQUAGOAT1M
Ngày bắt đầu
15/05/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

WHC / VNDC - Session 3

The #1 Crowdsourced Security Platform in Vietnam

Giá công khai
1 WHC = 11,500 VNDC
Tổng cung Launchpad
1,000,000 WHC
Ngày bắt đầu
15/05/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

VNCT

Invest for future

Giá công khai
1 VNCT = 10,000 VNDC
Tổng cung Launchpad
500,000 VNCT
Ngày bắt đầu
06/04/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

SHC

CHUỖI THỨC ĂN NHANH 4.0

Giá công khai
1 SHC = 2,300 VNDC
Tổng cung Launchpad
3,000,000 SHC
Ngày bắt đầu
10/05/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

SFO

The tastiest AMM and yield farm on Binance Smart Chain

Giá công khai
1 SFO = 1 VNDC
Tổng cung Launchpad
3,000,000,000 SFO
Ngày bắt đầu
08/05/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

DPET

Lifestyle-based Pet Game On Blockchain

Giá công khai
1 DPET = 2,000 VNDC
Tổng cung Launchpad
250,000 DPET
Ngày bắt đầu
27/04/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

BAMI

A decentralized financial hub on for everyone.

Giá công khai
1 BAMI = 0.02500000 ONUS
Tổng cung Launchpad
10,000,000 BAMI
Ngày bắt đầu
16/04/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

ATTLAS

Sàn giao dịch tài sản số đem lại trải nghiệm dễ sử dụng và cá nhân hoá cho những nhà đầu tư nhạy bén

Giá công khai
1 ATS = 505 VNDC
Tổng cung Launchpad
10,000,000 ATS
Ngày bắt đầu
26/03/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

BDS - Session 2

BDS Token do BDS Holding, LLC một doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ phát hành và hợp tác với Tập đoàn Big Group triển khai các hoạt động đầu tư và xây dựng hệ thống sinh thái Bất động sản tại Việt Nam.

Giá công khai
1 BDS = 250,000 VNDC
Tổng cung Launchpad
50,000 BDS
Ngày bắt đầu
18/03/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

WHC / VNDC - Session 2

The #1 Crowdsourced Security Platform in Vietnam

Giá công khai
1 WHC = 2,500 VNDC
Tổng cung Launchpad
2,500,000 WHC
Ngày bắt đầu
01/02/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

WHC / VIDB

The #1 Crowdsourced Security Platform in Vietnam

Giá công khai
1 WHC = 0.13000000 ONUS
Tổng cung Launchpad
499,000 WHC
Ngày bắt đầu
13/01/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

WHC / VNDC

The #1 Crowdsourced Security Platform in Vietnam

Giá công khai
1 WHC = 705 VNDC
Tổng cung Launchpad
1,500,000 WHC
Ngày bắt đầu
13/01/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

BDS

BDS Token do BDS Holding, LLC một doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ phát hành và hợp tác với Tập đoàn Big Group triển khai các hoạt động đầu tư và xây dựng hệ thống sinh thái Bất động sản tại Việt Nam.

Giá công khai
1 BDS = 20,000 VNDC
Tổng cung Launchpad
150,000 BDS
Ngày bắt đầu
01/02/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

KardiaChain

Accessible Blockchain For Millions

Giá công khai
1 KAI = 385 VNDC
Tổng cung Launchpad
20,000,000 KAI
Ngày bắt đầu
16/12/2020
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

NAMI

Change mindset, make giant steps

Giá công khai
1 NAMI = 1,100 VNDC
Tổng cung Launchpad
20,000,000 NAMI
Ngày bắt đầu
04/01/2021
Đã bán
34.60%
Đã kết thúc Card image cap

CHI

Tiệm kim hoàn 4.0

Giá công khai
1 CHI = 0 VNDC
Tổng cung Launchpad
10,000 CHI
Ngày bắt đầu
11/01/2021
Đã bán
100.00%