VNDC Launchpad

Digital Initial Private Offering Platform

Sắp diễn ra Card image cap

BAMI

A decentralized financial hub on for everyone.

Giá công khai
1 BAMI = 0.02500000 VIDB
Tổng cung Launchpad
10,000,000 BAMI
Ngày bắt đầu
16/04/2021
Đã bán
0%
Đã kết thúc Card image cap

VNC

Invest for future

Giá công khai
1 VNCT = 10,000 VNDC
Tổng cung Launchpad
500,000 VNCT
Ngày bắt đầu
06/04/2021
Đã bán
99.99%
Đã kết thúc Card image cap

ATTLAS

Sàn giao dịch tài sản số đem lại trải nghiệm dễ sử dụng và cá nhân hoá cho những nhà đầu tư nhạy bén

Giá công khai
1 ATS = 505 VNDC
Tổng cung Launchpad
10,000,000 ATS
Ngày bắt đầu
26/03/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

BDS - Session 2

BDS Token do BDS Holding, LLC một doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ phát hành và hợp tác với Tập đoàn Big Group triển khai các hoạt động đầu tư và xây dựng hệ thống sinh thái Bất động sản tại Việt Nam.

Giá công khai
1 BDS = 250,000 VNDC
Tổng cung Launchpad
50,000 BDS
Ngày bắt đầu
18/03/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

WHC / VNDC - Session 2

The #1 Crowdsourced Security Platform in Vietnam

Giá công khai
1 WHC = 2,500 VNDC
Tổng cung Launchpad
2,500,000 WHC
Ngày bắt đầu
01/02/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

WHC / VIDB

The #1 Crowdsourced Security Platform in Vietnam

Giá công khai
1 WHC = 0.13000000 VIDB
Tổng cung Launchpad
499,000 WHC
Ngày bắt đầu
13/01/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

WHC / VNDC

The #1 Crowdsourced Security Platform in Vietnam

Giá công khai
1 WHC = 705 VNDC
Tổng cung Launchpad
1,500,000 WHC
Ngày bắt đầu
13/01/2021
Đã bán
99.42%
Đã kết thúc Card image cap

BDS

BDS Token do BDS Holding, LLC một doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ phát hành và hợp tác với Tập đoàn Big Group triển khai các hoạt động đầu tư và xây dựng hệ thống sinh thái Bất động sản tại Việt Nam.

Giá công khai
1 BDS = 20,000 VNDC
Tổng cung Launchpad
150,000 BDS
Ngày bắt đầu
01/02/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

NAMI

Change mindset, make giant steps

Giá công khai
1 NAMI = 1,100 VNDC
Tổng cung Launchpad
20,000,000 NAMI
Ngày bắt đầu
04/01/2021
Đã bán
34.60%
Đã kết thúc Card image cap

CHI

Tiệm kim hoàn 4.0

Giá công khai
1 CHI = 5,227,758 VNDC
Tổng cung Launchpad
10,000 CHI
Ngày bắt đầu
11/01/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

KardiaChain

Accessible Blockchain For Millions

Giá công khai
1 KAI = 407 VNDC
Tổng cung Launchpad
20,000,000 KAI
Ngày bắt đầu
16/12/2020
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

VIDB

VNDC International Digital Banking

Giá công khai
1 VIDB = 4,686 VNDC
Tổng cung Launchpad
100,000,000 VIDB
Ngày bắt đầu
21/12/2020
Đã bán
100.00%