Chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung cùng Crypto for Life XEM THÊM

Sở hữu tài sản số nhanh
và dễ dàng nhất

30 giây để sở hữu Bitcoin, Ethereum, USDT, USDS, CHI… với giá tốt nhất thị trường

 • VNDC
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • KNC
 • BCH
 • XRP
 • EOS
 • LTC
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • KNC
 • BCH
 • XRP
 • EOS
 • LTC
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • VNDC

Tỉ giá hiện tại:1 USDT = 23,413 VNDC

Giao dịch tối thiểu: 100,000 VNDC

Nhận lãi hàng ngày khi lưu trữ tài sản ở VNDC

Tỉ giá quy đổi

Tài sản Tỉ giá (VNDC) Biến động (24h) Xu hướng Giao dịch
YFII
41,387,216 VNDC -11.39% Giao dịch ngay
BTC
278,085,323 VNDC 1.53% Giao dịch ngay
LEND
12,133 VNDC 0.12% Giao dịch ngay
SUSHI
14,549 VNDC -10.00% Giao dịch ngay
WAVES
66,702 VNDC -2.63% Giao dịch ngay
DOGE
59 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
DASH
1,688,030 VNDC 1.81% Giao dịch ngay
BTT
6 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
FLM
5,735 VNDC -4.00% Giao dịch ngay
VET
253 VNDC -6.64% Giao dịch ngay
UNI
67,214 VNDC -9.30% Giao dịch ngay
TRX
610 VNDC 0.99% Giao dịch ngay
DAM
1,000 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
TDC
500 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
LUA
1,367 VNDC -6.11% Giao dịch ngay
SRM
24,804 VNDC -15.42% Giao dịch ngay
ATOM
121,112 VNDC -7.60% Giao dịch ngay
YFI
309,072,987 VNDC -9.72% Giao dịch ngay
SOL
44,081 VNDC -9.73% Giao dịch ngay
IOST
124 VNDC -3.88% Giao dịch ngay
SXP
25,635 VNDC -8.83% Giao dịch ngay
BZRX
2,522 VNDC -13.63% Giao dịch ngay
COMP
2,182,460 VNDC -10.08% Giao dịch ngay
ONT
12,486 VNDC -5.42% Giao dịch ngay
ETH
8,639,489 VNDC -2.99% Giao dịch ngay
USDT
23,282 VNDC 0.13% Giao dịch ngay
CHI
5,342,000 VNDC -0.06% Giao dịch ngay
TOMO
14,272 VNDC -12.02% Giao dịch ngay
NEXO
3,276 VNDC -2.99% Giao dịch ngay
USDC
23,037 VNDC 0.12% Giao dịch ngay
USDS
23,232 VNDC 0.13% Giao dịch ngay
KNC
20,165 VNDC -6.41% Giao dịch ngay
XRP
5,660 VNDC -1.72% Giao dịch ngay
BNB
666,534 VNDC -5.35% Giao dịch ngay
BCH
5,668,572 VNDC -2.93% Giao dịch ngay
EOS
59,098 VNDC -1.14% Giao dịch ngay
LINK
239,159 VNDC -6.38% Giao dịch ngay
LTC
1,099,844 VNDC -1.80% Giao dịch ngay
DAI
23,698 VNDC 0.14% Giao dịch ngay
PAX
23,244 VNDC 0.13% Giao dịch ngay
NAC
372 VNDC 28.28% Giao dịch ngay

Hướng dẫn sử dụng

Tải VNDC Wallet và tất hưởng tất cả tính năng