Thông báo: Bản cập nhật quan trọng 1.3.8 (Kích hoạt Smart OTP) CẬP NHẬT NGAY

Sở hữu tài sản số nhanh
và dễ dàng nhất

30 giây để sở hữu Bitcoin, Ethereum, USDT, USDS, CHI… với giá tốt nhất thị trường

 • VNDC
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • KNC
 • BCH
 • XRP
 • EOS
 • LTC
 • DAI
 • PAX
 • USDC
 • USDS
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • KNC
 • BCH
 • XRP
 • EOS
 • LTC
 • DAI
 • PAX
 • USDC
 • USDS
 • VNDC

Tỉ giá hiện tại:1 USDT = 23,405 VNDC

Giao dịch tối thiểu: 100,000 VNDC

Nhận lãi hàng ngày khi lưu trữ tài sản ở VNDC

Tỉ giá quy đổi

Tài sản Tỉ giá (VNDC) Biến động (24h) Xu hướng Giao dịch
DASH
1,526,674 VNDC -3.72% Giao dịch ngay
BTC
239,379,202 VNDC -1.84% Giao dịch ngay
DOGE
58 VNDC -3.33% Giao dịch ngay
ATOM
90,453 VNDC -8.30% Giao dịch ngay
SOL
67,547 VNDC -3.76% Giao dịch ngay
ONT
13,651 VNDC -10.22% Giao dịch ngay
SUSHI
30,252 VNDC -7.20% Giao dịch ngay
YFI
504,984,292 VNDC -13.79% Giao dịch ngay
YFII
68,082,388 VNDC -8.68% Giao dịch ngay
TDC
655 VNDC 0.77% Giao dịch ngay
DAM
1,051 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
TRX
577 VNDC -0.86% Giao dịch ngay
BZRX
4,136 VNDC -17.13% Giao dịch ngay
IOST
124 VNDC -5.34% Giao dịch ngay
WAVES
50,749 VNDC -1.63% Giao dịch ngay
COMP
3,027,876 VNDC -9.70% Giao dịch ngay
LEND
10,619 VNDC -11.43% Giao dịch ngay
SXP
25,141 VNDC -15.63% Giao dịch ngay
VET
268 VNDC -5.96% Giao dịch ngay
SRM
41,580 VNDC -2.46% Giao dịch ngay
ETH
7,529,888 VNDC -5.51% Giao dịch ngay
USDT
23,300 VNDC 0.34% Giao dịch ngay
CHI
5,285,000 VNDC -1.18% Giao dịch ngay
TOMO
18,889 VNDC 3.75% Giao dịch ngay
NEXO
2,762 VNDC -1.36% Giao dịch ngay
USDC
23,309 VNDC 0.38% Giao dịch ngay
USDS
23,250 VNDC 0.34% Giao dịch ngay
MKS
2,331 VNDC 0.34% Giao dịch ngay
KNC
20,291 VNDC -7.45% Giao dịch ngay
XRP
5,199 VNDC -3.99% Giao dịch ngay
BNB
538,293 VNDC -3.71% Giao dịch ngay
BCH
4,867,679 VNDC -4.22% Giao dịch ngay
EOS
57,143 VNDC -4.35% Giao dịch ngay
LINK
186,069 VNDC -8.59% Giao dịch ngay
LTC
1,011,852 VNDC -2.00% Giao dịch ngay
DAI
23,716 VNDC 0.34% Giao dịch ngay
PAX
23,285 VNDC 0.38% Giao dịch ngay
NAC
302 VNDC 0.33% Giao dịch ngay

Hướng dẫn sử dụng

Tải VNDC Wallet và tất hưởng tất cả tính năng