Sở hữu tài sản số nhanh
và dễ dàng nhất

30 giây để sở hữu Bitcoin, Ethereum, USDT, USDS, CHI… với giá tốt nhất thị trường

 • VNDC
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • XRP
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • VET
 • YFII
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • XRP
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • VET
 • YFII
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • VNDC

Tỉ giá hiện tại:1 USDT = 24,336 VNDC

Giao dịch tối thiểu: 100,000 VNDC

Nhận lãi hàng ngày khi lưu trữ tài sản ở VNDC

Tỉ giá quy đổi

Tài sản Tỉ giá (VNDC) Biến động (24h) Xu hướng Giao dịch
BTC
1,077,359,228 VNDC -2.44% Giao dịch ngay
ETH
81,293,958 VNDC -4.38% Giao dịch ngay
USDT
24,336 VNDC -0.25% Giao dịch ngay
CHI
5,386,388 VNDC 1.63% Giao dịch ngay
VIDB
20,447 VNDC -6.72% Giao dịch ngay
WHC
6,939 VNDC -9.64% Giao dịch ngay
ATS
2,750 VNDC 0.07% Giao dịch ngay
BAMI
1,056 VNDC -5.80% Giao dịch ngay
VNCT
9,700 VNDC -2.36% Giao dịch ngay
BDS
95,900 VNDC -6.89% Giao dịch ngay
SFO
2 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
SHC
1,790 VNDC -3.24% Giao dịch ngay
AQUAGOAT1M
51 VNDC -16.39% Giao dịch ngay
SHIB1000
410 VNDC -4.65% Giao dịch ngay
CORGIB10K
49 VNDC -14.04% Giao dịch ngay
TOMO
45,443 VNDC -3.24% Giao dịch ngay
LINK
914,571 VNDC -6.06% Giao dịch ngay
BNB
12,741,718 VNDC -5.30% Giao dịch ngay
UNI
832,355 VNDC -5.09% Giao dịch ngay
TRX
2,774 VNDC -3.98% Giao dịch ngay
XRP
37,095 VNDC 6.83% Giao dịch ngay
CAKE
673,736 VNDC -2.10% Giao dịch ngay
KAI
2,092 VNDC 10.63% Giao dịch ngay
DPET
17,500 VNDC -7.16% Giao dịch ngay
FLM
17,656 VNDC -5.17% Giao dịch ngay
KNC
61,952 VNDC -4.87% Giao dịch ngay
BCH
26,476,417 VNDC -4.74% Giao dịch ngay
AAPL
3,091,207 VNDC -1.64% Giao dịch ngay
AMZN
80,133,143 VNDC 0.94% Giao dịch ngay
FB
7,726,182 VNDC -0.99% Giao dịch ngay
GOOGL
56,135,268 VNDC -0.14% Giao dịch ngay
NFLX
11,977,660 VNDC -1.43% Giao dịch ngay
TSLA
14,102,299 VNDC -3.50% Giao dịch ngay
BABA
5,164,240 VNDC 0.44% Giao dịch ngay
NVDA
13,895,631 VNDC -1.40% Giao dịch ngay
NIO
826,670 VNDC -0.69% Giao dịch ngay
BTT
132 VNDC -5.71% Giao dịch ngay
AAVE
14,106,731 VNDC 13.54% Giao dịch ngay
SOL
1,185,741 VNDC 4.88% Giao dịch ngay
DOGE
12,026 VNDC -0.54% Giao dịch ngay
SUSHI
409,729 VNDC 5.97% Giao dịch ngay
SRM
231,401 VNDC -2.11% Giao dịch ngay
OMG
208,458 VNDC -6.77% Giao dịch ngay
XLM
16,187 VNDC -5.01% Giao dịch ngay
NEO
2,092,502 VNDC -5.93% Giao dịch ngay
ADA
50,471 VNDC -5.02% Giao dịch ngay
DOT
957,543 VNDC -6.30% Giao dịch ngay
YFI
1,598,028,867 VNDC 4.08% Giao dịch ngay
VET
3,898 VNDC -7.08% Giao dịch ngay
YFII
62,462,646 VNDC -1.27% Giao dịch ngay
SXP
92,681 VNDC 2.43% Giao dịch ngay
ONT
44,617 VNDC -6.28% Giao dịch ngay
BZRX
16,582 VNDC 1.86% Giao dịch ngay
IOST
1,134 VNDC -4.79% Giao dịch ngay
WAVES
667,959 VNDC -8.33% Giao dịch ngay
COMP
16,998,200 VNDC 4.97% Giao dịch ngay
DASH
7,282,982 VNDC -8.80% Giao dịch ngay
ATOM
532,003 VNDC -8.67% Giao dịch ngay
NAMI
1,299 VNDC -6.61% Giao dịch ngay
DAM
2,899 VNDC -2.95% Giao dịch ngay
TDC
2,170 VNDC 3.63% Giao dịch ngay
LUA
2,041 VNDC -9.25% Giao dịch ngay
EOS
224,882 VNDC -6.92% Giao dịch ngay
LTC
7,010,061 VNDC -1.02% Giao dịch ngay
BAKE
165,719 VNDC 2.40% Giao dịch ngay
DIA
86,698 VNDC -3.34% Giao dịch ngay
ALGO
32,333 VNDC -4.05% Giao dịch ngay
NKN
13,153 VNDC -6.15% Giao dịch ngay
XVS
2,083,818 VNDC -24.60% Giao dịch ngay
THETA
241,680 VNDC 6.60% Giao dịch ngay
MATIC
42,099 VNDC 4.78% Giao dịch ngay
RVN
3,100 VNDC -5.00% Giao dịch ngay
MANA
26,436 VNDC -6.48% Giao dịch ngay
CHR
7,244 VNDC -1.01% Giao dịch ngay
LIT
161,573 VNDC -5.26% Giao dịch ngay
XTZ
129,841 VNDC -4.65% Giao dịch ngay
OGN
28,248 VNDC -1.48% Giao dịch ngay
FIL
2,431,992 VNDC -5.36% Giao dịch ngay
ALPHA
44,889 VNDC 0.88% Giao dịch ngay
AVAX
845,767 VNDC -0.93% Giao dịch ngay
FTM
14,503 VNDC -3.44% Giao dịch ngay
1INCH
117,349 VNDC -2.53% Giao dịch ngay
GRT
29,886 VNDC -4.80% Giao dịch ngay
REEF
903 VNDC -3.32% Giao dịch ngay
TFUEL
8,248 VNDC 0.43% Giao dịch ngay
OLA
127 VNDC 5.83% Giao dịch ngay
NEXO
78,247 VNDC -1.79% Giao dịch ngay
USDC
24,346 VNDC -0.29% Giao dịch ngay
USDS
24,286 VNDC -0.25% Giao dịch ngay
DAI
24,456 VNDC -0.30% Giao dịch ngay
PAX
24,444 VNDC -0.28% Giao dịch ngay
Tài sản Xu hướng Tỉ giá (VNDC)/Biến động (24h)
BTC
1,077,359,228 VNDC -2.44%
ETH
81,293,958 VNDC -4.38%
USDT
24,336 VNDC -0.25%
CHI
5,386,388 VNDC 1.63%
VIDB
20,447 VNDC -6.72%
WHC
6,939 VNDC -9.64%
ATS
2,750 VNDC 0.07%
BAMI
1,056 VNDC -5.80%
VNCT
9,700 VNDC -2.36%
BDS
95,900 VNDC -6.89%
SFO
2 VNDC 0.00%
SHC
1,790 VNDC -3.24%
AQUAGOAT1M
51 VNDC -16.39%
SHIB1000
410 VNDC -4.65%
CORGIB10K
49 VNDC -14.04%
TOMO
45,443 VNDC -3.24%
LINK
914,571 VNDC -6.06%
BNB
12,741,718 VNDC -5.30%
UNI
832,355 VNDC -5.09%
TRX
2,774 VNDC -3.98%
XRP
37,095 VNDC 6.83%
CAKE
673,736 VNDC -2.10%
KAI
2,092 VNDC 10.63%
DPET
17,500 VNDC -7.16%
FLM
17,656 VNDC -5.17%
KNC
61,952 VNDC -4.87%
BCH
26,476,417 VNDC -4.74%
AAPL
3,091,207 VNDC -1.64%
AMZN
80,133,143 VNDC 0.94%
FB
7,726,182 VNDC -0.99%
GOOGL
56,135,268 VNDC -0.14%
NFLX
11,977,660 VNDC -1.43%
TSLA
14,102,299 VNDC -3.50%
BABA
5,164,240 VNDC 0.44%
NVDA
13,895,631 VNDC -1.40%
NIO
826,670 VNDC -0.69%
BTT
132 VNDC -5.71%
AAVE
14,106,731 VNDC 13.54%
SOL
1,185,741 VNDC 4.88%
DOGE
12,026 VNDC -0.54%
SUSHI
409,729 VNDC 5.97%
SRM
231,401 VNDC -2.11%
OMG
208,458 VNDC -6.77%
XLM
16,187 VNDC -5.01%
NEO
2,092,502 VNDC -5.93%
ADA
50,471 VNDC -5.02%
DOT
957,543 VNDC -6.30%
YFI
1,598,028,867 VNDC 4.08%
VET
3,898 VNDC -7.08%
YFII
62,462,646 VNDC -1.27%
SXP
92,681 VNDC 2.43%
ONT
44,617 VNDC -6.28%
BZRX
16,582 VNDC 1.86%
IOST
1,134 VNDC -4.79%
WAVES
667,959 VNDC -8.33%
COMP
16,998,200 VNDC 4.97%
DASH
7,282,982 VNDC -8.80%
ATOM
532,003 VNDC -8.67%
NAMI
1,299 VNDC -6.61%
DAM
2,899 VNDC -2.95%
TDC
2,170 VNDC 3.63%
LUA
2,041 VNDC -9.25%
EOS
224,882 VNDC -6.92%
LTC
7,010,061 VNDC -1.02%
BAKE
165,719 VNDC 2.40%
DIA
86,698 VNDC -3.34%
ALGO
32,333 VNDC -4.05%
NKN
13,153 VNDC -6.15%
XVS
2,083,818 VNDC -24.60%
THETA
241,680 VNDC 6.60%
MATIC
42,099 VNDC 4.78%
RVN
3,100 VNDC -5.00%
MANA
26,436 VNDC -6.48%
CHR
7,244 VNDC -1.01%
LIT
161,573 VNDC -5.26%
XTZ
129,841 VNDC -4.65%
OGN
28,248 VNDC -1.48%
FIL
2,431,992 VNDC -5.36%
ALPHA
44,889 VNDC 0.88%
AVAX
845,767 VNDC -0.93%
FTM
14,503 VNDC -3.44%
1INCH
117,349 VNDC -2.53%
GRT
29,886 VNDC -4.80%
REEF
903 VNDC -3.32%
TFUEL
8,248 VNDC 0.43%
OLA
127 VNDC 5.83%
NEXO
78,247 VNDC -1.79%
USDC
24,346 VNDC -0.29%
USDS
24,286 VNDC -0.25%
DAI
24,456 VNDC -0.30%
PAX
24,444 VNDC -0.28%

Hướng dẫn sử dụng

Tải VNDC Wallet và tất hưởng tất cả tính năng