Sở hữu tài sản số nhanh
và dễ dàng nhất

30 giây để sở hữu Bitcoin, Ethereum, USDT, USDS, CHI… với giá tốt nhất thị trường

 • VNDC
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • XRP
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • VET
 • YFII
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • XRP
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • VET
 • YFII
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • VNDC

Tỉ giá hiện tại:1 USDT = 24,714 VNDC

Giao dịch tối thiểu: 100,000 VNDC

Nhận lãi hàng ngày khi lưu trữ tài sản ở VNDC

Tỉ giá quy đổi

Tài sản Tỉ giá (VNDC) Biến động (24h) Xu hướng Giao dịch
BTC
1,561,929,696 VNDC -0.90% Giao dịch ngay
ETH
61,233,156 VNDC 5.04% Giao dịch ngay
USDT
24,714 VNDC 0.37% Giao dịch ngay
CHI
5,227,758 VNDC 0.50% Giao dịch ngay
VIDB
29,628 VNDC -0.19% Giao dịch ngay
WHC
9,888 VNDC 0.36% Giao dịch ngay
ATS
3,328 VNDC 11.57% Giao dịch ngay
VNCT
13,000 VNDC 10.64% Giao dịch ngay
BDS
171,745 VNDC 0.76% Giao dịch ngay
TOMO
82,484 VNDC 7.12% Giao dịch ngay
LINK
1,043,901 VNDC 14.48% Giao dịch ngay
BNB
13,678,371 VNDC -2.26% Giao dịch ngay
UNI
980,749 VNDC 13.95% Giao dịch ngay
TRX
3,790 VNDC 10.85% Giao dịch ngay
XRP
43,497 VNDC -1.30% Giao dịch ngay
CAKE
598,015 VNDC 2.31% Giao dịch ngay
KAI
3,822 VNDC 2.69% Giao dịch ngay
FLM
23,919 VNDC 3.58% Giao dịch ngay
KNC
87,652 VNDC 5.51% Giao dịch ngay
BCH
20,416,235 VNDC 3.97% Giao dịch ngay
AAPL
3,342,889 VNDC -0.03% Giao dịch ngay
AMZN
84,234,135 VNDC -0.34% Giao dịch ngay
FB
7,586,636 VNDC -1.20% Giao dịch ngay
GOOGL
56,195,003 VNDC 0.21% Giao dịch ngay
NFLX
13,644,271 VNDC -0.89% Giao dịch ngay
TSLA
18,218,358 VNDC -5.61% Giao dịch ngay
BTT
203 VNDC 4.64% Giao dịch ngay
AAVE
12,020,164 VNDC 21.00% Giao dịch ngay
SOL
682,863 VNDC 6.23% Giao dịch ngay
DOGE
3,360 VNDC 2.75% Giao dịch ngay
SUSHI
450,430 VNDC 11.28% Giao dịch ngay
SRM
182,197 VNDC 9.41% Giao dịch ngay
OMG
237,728 VNDC 4.01% Giao dịch ngay
XLM
15,749 VNDC 2.89% Giao dịch ngay
NEO
1,712,278 VNDC 3.98% Giao dịch ngay
ADA
36,981 VNDC 4.51% Giao dịch ngay
DOT
1,055,622 VNDC 1.30% Giao dịch ngay
YFI
1,273,949,106 VNDC 15.91% Giao dịch ngay
VET
4,626 VNDC 17.38% Giao dịch ngay
YFII
76,023,458 VNDC 7.40% Giao dịch ngay
SXP
120,389 VNDC 1.65% Giao dịch ngay
ONT
48,582 VNDC 1.91% Giao dịch ngay
BZRX
23,403 VNDC 11.28% Giao dịch ngay
IOST
1,893 VNDC -12.89% Giao dịch ngay
WAVES
403,714 VNDC 8.49% Giao dịch ngay
COMP
13,570,149 VNDC 17.01% Giao dịch ngay
DASH
7,941,650 VNDC 7.87% Giao dịch ngay
ATOM
670,167 VNDC 12.13% Giao dịch ngay
NAMI
2,748 VNDC -0.33% Giao dịch ngay
DAM
3,397 VNDC -0.09% Giao dịch ngay
TDC
2,494 VNDC 0.65% Giao dịch ngay
LUA
4,687 VNDC 0.11% Giao dịch ngay
EOS
189,884 VNDC 2.36% Giao dịch ngay
LTC
6,828,594 VNDC 3.58% Giao dịch ngay
BAKE
41,847 VNDC -4.92% Giao dịch ngay
DIA
122,406 VNDC 9.79% Giao dịch ngay
ALGO
37,890 VNDC 4.68% Giao dịch ngay
NKN
21,040 VNDC 10.89% Giao dịch ngay
XVS
2,127,071 VNDC 10.03% Giao dịch ngay
THETA
303,548 VNDC 1.00% Giao dịch ngay
MATIC
10,428 VNDC 6.55% Giao dịch ngay
RVN
5,532 VNDC -0.40% Giao dịch ngay
MANA
27,438 VNDC 4.35% Giao dịch ngay
CHR
9,258 VNDC 14.98% Giao dịch ngay
LIT
296,816 VNDC 6.26% Giao dịch ngay
OLA
86 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
NEXO
95,229 VNDC 10.07% Giao dịch ngay
USDC
24,729 VNDC 0.37% Giao dịch ngay
USDS
24,664 VNDC 0.37% Giao dịch ngay
DAI
24,836 VNDC 0.33% Giao dịch ngay
PAX
24,831 VNDC 0.38% Giao dịch ngay
Tài sản Xu hướng Tỉ giá (VNDC)/Biến động (24h)
BTC
1,561,929,696 VNDC -0.90%
ETH
61,233,156 VNDC 5.04%
USDT
24,714 VNDC 0.37%
CHI
5,227,758 VNDC 0.50%
VIDB
29,628 VNDC -0.19%
WHC
9,888 VNDC 0.36%
ATS
3,328 VNDC 11.57%
VNCT
13,000 VNDC 10.64%
BDS
171,745 VNDC 0.76%
TOMO
82,484 VNDC 7.12%
LINK
1,043,901 VNDC 14.48%
BNB
13,678,371 VNDC -2.26%
UNI
980,749 VNDC 13.95%
TRX
3,790 VNDC 10.85%
XRP
43,497 VNDC -1.30%
CAKE
598,015 VNDC 2.31%
KAI
3,822 VNDC 2.69%
FLM
23,919 VNDC 3.58%
KNC
87,652 VNDC 5.51%
BCH
20,416,235 VNDC 3.97%
AAPL
3,342,889 VNDC -0.03%
AMZN
84,234,135 VNDC -0.34%
FB
7,586,636 VNDC -1.20%
GOOGL
56,195,003 VNDC 0.21%
NFLX
13,644,271 VNDC -0.89%
TSLA
18,218,358 VNDC -5.61%
BTT
203 VNDC 4.64%
AAVE
12,020,164 VNDC 21.00%
SOL
682,863 VNDC 6.23%
DOGE
3,360 VNDC 2.75%
SUSHI
450,430 VNDC 11.28%
SRM
182,197 VNDC 9.41%
OMG
237,728 VNDC 4.01%
XLM
15,749 VNDC 2.89%
NEO
1,712,278 VNDC 3.98%
ADA
36,981 VNDC 4.51%
DOT
1,055,622 VNDC 1.30%
YFI
1,273,949,106 VNDC 15.91%
VET
4,626 VNDC 17.38%
YFII
76,023,458 VNDC 7.40%
SXP
120,389 VNDC 1.65%
ONT
48,582 VNDC 1.91%
BZRX
23,403 VNDC 11.28%
IOST
1,893 VNDC -12.89%
WAVES
403,714 VNDC 8.49%
COMP
13,570,149 VNDC 17.01%
DASH
7,941,650 VNDC 7.87%
ATOM
670,167 VNDC 12.13%
NAMI
2,748 VNDC -0.33%
DAM
3,397 VNDC -0.09%
TDC
2,494 VNDC 0.65%
LUA
4,687 VNDC 0.11%
EOS
189,884 VNDC 2.36%
LTC
6,828,594 VNDC 3.58%
BAKE
41,847 VNDC -4.92%
DIA
122,406 VNDC 9.79%
ALGO
37,890 VNDC 4.68%
NKN
21,040 VNDC 10.89%
XVS
2,127,071 VNDC 10.03%
THETA
303,548 VNDC 1.00%
MATIC
10,428 VNDC 6.55%
RVN
5,532 VNDC -0.40%
MANA
27,438 VNDC 4.35%
CHR
9,258 VNDC 14.98%
LIT
296,816 VNDC 6.26%
OLA
86 VNDC 0.00%
NEXO
95,229 VNDC 10.07%
USDC
24,729 VNDC 0.37%
USDS
24,664 VNDC 0.37%
DAI
24,836 VNDC 0.33%
PAX
24,831 VNDC 0.38%

Hướng dẫn sử dụng

Tải VNDC Wallet và tất hưởng tất cả tính năng