Sở hữu tài sản số nhanh
và dễ dàng nhất

30 giây để sở hữu Bitcoin, Ethereum, USDT, USDS, CHI… với giá tốt nhất thị trường

 • VNDC
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • XRP
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • YFII
 • VET
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • XRP
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • YFII
 • VET
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • VNDC

Tỉ giá hiện tại:1 USDT = 23,243 VNDC

Giao dịch tối thiểu: 100,000 VNDC

Nhận lãi hàng ngày khi lưu trữ tài sản ở VNDC

Tỉ giá quy đổi

Tài sản Tỉ giá (VNDC) Biến động (24h) Xu hướng Giao dịch
BTC
971,968,402 VNDC 5.27% Giao dịch ngay
ETH
57,368,993 VNDC 2.56% Giao dịch ngay
USDT
23,233 VNDC 0.16% Giao dịch ngay
VIDB
9,527 VNDC -2.57% Giao dịch ngay
CHI
5,159,406 VNDC 0.18% Giao dịch ngay
WHC
1,785 VNDC 5.06% Giao dịch ngay
ATS
1,005 VNDC -0.40% Giao dịch ngay
BAMI
417 VNDC 27.91% Giao dịch ngay
RICE
1,855 VNDC 169.62% Giao dịch ngay
TPH
1,519 VNDC 2.22% Giao dịch ngay
MAN
910 VNDC 21.33% Giao dịch ngay
FARA
119,300 VNDC 13.62% Giao dịch ngay
DAM
3,010 VNDC 0.10% Giao dịch ngay
TOMO
65,345 VNDC 5.41% Giao dịch ngay
LINK
518,973 VNDC 11.07% Giao dịch ngay
BNB
7,516,205 VNDC 1.07% Giao dịch ngay
UNI
497,507 VNDC 4.80% Giao dịch ngay
TRX
1,485 VNDC 2.20% Giao dịch ngay
TDC
1,802 VNDC -0.17% Giao dịch ngay
XRP
17,451 VNDC 0.26% Giao dịch ngay
CAKE
354,578 VNDC 0.69% Giao dịch ngay
KAI
1,586 VNDC -1.98% Giao dịch ngay
KCS
235,311 VNDC 4.30% Giao dịch ngay
DPET
184,200 VNDC 1.21% Giao dịch ngay
FLM
11,483 VNDC 17.58% Giao dịch ngay
C98
30,198 VNDC 14.67% Giao dịch ngay
DFL
1,180 VNDC 31.26% Giao dịch ngay
ERN
185,652 VNDC 1.02% Giao dịch ngay
KNC
37,276 VNDC 5.33% Giao dịch ngay
BCH
12,779,744 VNDC 2.67% Giao dịch ngay
AAPL
3,422,917 VNDC 1.83% Giao dịch ngay
LTD
2,140 VNDC 350.53% Giao dịch ngay
AMZN
78,098,176 VNDC -0.53% Giao dịch ngay
FB
8,363,408 VNDC 1.42% Giao dịch ngay
GOOGL
63,151,257 VNDC 0.34% Giao dịch ngay
NFLX
12,143,467 VNDC 2.22% Giao dịch ngay
TSLA
16,124,173 VNDC 3.27% Giao dịch ngay
BABA
4,596,896 VNDC 1.25% Giao dịch ngay
NVDA
4,565,363 VNDC 1.52% Giao dịch ngay
NIO
1,051,120 VNDC 7.66% Giao dịch ngay
BTT
67 VNDC 1.52% Giao dịch ngay
AAVE
7,472,525 VNDC 1.83% Giao dịch ngay
SOL
768,135 VNDC 2.79% Giao dịch ngay
VNCT
7,555 VNDC -1.87% Giao dịch ngay
DOGE
4,852 VNDC 0.94% Giao dịch ngay
SUSHI
196,677 VNDC 1.14% Giao dịch ngay
SRM
90,574 VNDC 5.99% Giao dịch ngay
OMG
102,613 VNDC 4.40% Giao dịch ngay
XLM
6,565 VNDC 0.97% Giao dịch ngay
NEO
1,097,813 VNDC 33.14% Giao dịch ngay
BDS
49,400 VNDC 11.71% Giao dịch ngay
ADA
30,623 VNDC 1.43% Giao dịch ngay
DOT
375,951 VNDC 5.49% Giao dịch ngay
YFI
741,158,340 VNDC 3.44% Giao dịch ngay
YFII
75,708,631 VNDC 27.92% Giao dịch ngay
VET
2,039 VNDC 3.87% Giao dịch ngay
SXP
47,745 VNDC 3.85% Giao dịch ngay
ONT
19,164 VNDC 2.16% Giao dịch ngay
BZRX
6,064 VNDC 12.73% Giao dịch ngay
IOST
628 VNDC 3.29% Giao dịch ngay
WAVES
383,823 VNDC 2.25% Giao dịch ngay
SHIB1000
147 VNDC 1.38% Giao dịch ngay
CORGIB10K
16 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
COMP
9,383,694 VNDC 0.99% Giao dịch ngay
DASH
3,835,886 VNDC 1.67% Giao dịch ngay
ATOM
286,022 VNDC 3.07% Giao dịch ngay
NAMI
616 VNDC -1.75% Giao dịch ngay
LUA
1,263 VNDC -0.47% Giao dịch ngay
EOS
94,699 VNDC 2.84% Giao dịch ngay
LTC
3,367,320 VNDC 2.06% Giao dịch ngay
BAKE
45,012 VNDC 0.83% Giao dịch ngay
DIA
32,819 VNDC 2.38% Giao dịch ngay
AQUAGOAT1M
6 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
ALGO
19,652 VNDC -0.46% Giao dịch ngay
NKN
6,086 VNDC 2.20% Giao dịch ngay
XVS
634,106 VNDC 3.26% Giao dịch ngay
THETA
139,005 VNDC -0.26% Giao dịch ngay
MATIC
24,438 VNDC 0.79% Giao dịch ngay
RVN
1,571 VNDC 11.02% Giao dịch ngay
MANA
16,533 VNDC -0.18% Giao dịch ngay
CHR
7,870 VNDC 0.47% Giao dịch ngay
LIT
82,644 VNDC -1.74% Giao dịch ngay
XTZ
71,649 VNDC 6.13% Giao dịch ngay
OGN
18,881 VNDC 3.19% Giao dịch ngay
FIL
1,194,072 VNDC 2.03% Giao dịch ngay
ALPHA
14,807 VNDC 0.80% Giao dịch ngay
AVAX
301,975 VNDC 4.06% Giao dịch ngay
FTM
6,036 VNDC 6.59% Giao dịch ngay
1INCH
54,582 VNDC 4.80% Giao dịch ngay
GRT
14,305 VNDC 4.80% Giao dịch ngay
REEF
354 VNDC 0.57% Giao dịch ngay
TFUEL
7,658 VNDC 1.14% Giao dịch ngay
FIO
4,214 VNDC 1.25% Giao dịch ngay
SLP
5,497 VNDC -0.60% Giao dịch ngay
BEL
39,252 VNDC -2.45% Giao dịch ngay
ZRX
19,227 VNDC 7.90% Giao dịch ngay
CVC
6,516 VNDC 3.68% Giao dịch ngay
SFO
2 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
LTO
4,640 VNDC 0.43% Giao dịch ngay
NANO
101,924 VNDC 3.43% Giao dịch ngay
AXS
1,022,275 VNDC 0.22% Giao dịch ngay
GHST
37,341 VNDC 1.78% Giao dịch ngay
SUPER
18,757 VNDC 7.02% Giao dịch ngay
ALICE
329,568 VNDC 4.35% Giao dịch ngay
TVK
5,501 VNDC 7.67% Giao dịch ngay
DEGO
214,102 VNDC 1.92% Giao dịch ngay
SHC
999 VNDC 9.78% Giao dịch ngay
ENJ
33,646 VNDC 1.41% Giao dịch ngay
CHZ
6,127 VNDC -0.13% Giao dịch ngay
ETC
1,193,465 VNDC 5.57% Giao dịch ngay
LUNA
260,118 VNDC 3.38% Giao dịch ngay
SAND
15,235 VNDC -0.08% Giao dịch ngay
NEXO
44,411 VNDC 2.42% Giao dịch ngay
USDC
23,256 VNDC 0.17% Giao dịch ngay
USDS
23,192 VNDC 0.19% Giao dịch ngay
DAI
23,373 VNDC 0.18% Giao dịch ngay
PAX
23,354 VNDC 0.19% Giao dịch ngay
LCT
12,000 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
TLM
7,597 VNDC 16.00% Giao dịch ngay
DEXE
302,046 VNDC 8.61% Giao dịch ngay
RUNE
152,927 VNDC 25.27% Giao dịch ngay
ICP
961,658 VNDC 4.10% Giao dịch ngay
KAVA
122,629 VNDC 4.14% Giao dịch ngay
GO24
2,750 VNDC 12.47% Giao dịch ngay
BECO
6,510 VNDC -11.91% Giao dịch ngay
Tài sản Xu hướng Tỉ giá (VNDC)/Biến động (24h)
BTC
971,968,402 VNDC 5.27%
ETH
57,368,993 VNDC 2.56%
USDT
23,233 VNDC 0.16%
VIDB
9,527 VNDC -2.57%
CHI
5,159,406 VNDC 0.18%
WHC
1,785 VNDC 5.06%
ATS
1,005 VNDC -0.40%
BAMI
417 VNDC 27.91%
RICE
1,855 VNDC 169.62%
TPH
1,519 VNDC 2.22%
MAN
910 VNDC 21.33%
FARA
119,300 VNDC 13.62%
DAM
3,010 VNDC 0.10%
TOMO
65,345 VNDC 5.41%
LINK
518,973 VNDC 11.07%
BNB
7,516,205 VNDC 1.07%
UNI
497,507 VNDC 4.80%
TRX
1,485 VNDC 2.20%
TDC
1,802 VNDC -0.17%
XRP
17,451 VNDC 0.26%
CAKE
354,578 VNDC 0.69%
KAI
1,586 VNDC -1.98%
KCS
235,311 VNDC 4.30%
DPET
184,200 VNDC 1.21%
FLM
11,483 VNDC 17.58%
C98
30,198 VNDC 14.67%
DFL
1,180 VNDC 31.26%
ERN
185,652 VNDC 1.02%
KNC
37,276 VNDC 5.33%
BCH
12,779,744 VNDC 2.67%
AAPL
3,422,917 VNDC 1.83%
LTD
2,140 VNDC 350.53%
AMZN
78,098,176 VNDC -0.53%
FB
8,363,408 VNDC 1.42%
GOOGL
63,151,257 VNDC 0.34%
NFLX
12,143,467 VNDC 2.22%
TSLA
16,124,173 VNDC 3.27%
BABA
4,596,896 VNDC 1.25%
NVDA
4,565,363 VNDC 1.52%
NIO
1,051,120 VNDC 7.66%
BTT
67 VNDC 1.52%
AAVE
7,472,525 VNDC 1.83%
SOL
768,135 VNDC 2.79%
VNCT
7,555 VNDC -1.87%
DOGE
4,852 VNDC 0.94%
SUSHI
196,677 VNDC 1.14%
SRM
90,574 VNDC 5.99%
OMG
102,613 VNDC 4.40%
XLM
6,565 VNDC 0.97%
NEO
1,097,813 VNDC 33.14%
BDS
49,400 VNDC 11.71%
ADA
30,623 VNDC 1.43%
DOT
375,951 VNDC 5.49%
YFI
741,158,340 VNDC 3.44%
YFII
75,708,631 VNDC 27.92%
VET
2,039 VNDC 3.87%
SXP
47,745 VNDC 3.85%
ONT
19,164 VNDC 2.16%
BZRX
6,064 VNDC 12.73%
IOST
628 VNDC 3.29%
WAVES
383,823 VNDC 2.25%
SHIB1000
147 VNDC 1.38%
CORGIB10K
16 VNDC 0.00%
COMP
9,383,694 VNDC 0.99%
DASH
3,835,886 VNDC 1.67%
ATOM
286,022 VNDC 3.07%
NAMI
616 VNDC -1.75%
LUA
1,263 VNDC -0.47%
EOS
94,699 VNDC 2.84%
LTC
3,367,320 VNDC 2.06%
BAKE
45,012 VNDC 0.83%
DIA
32,819 VNDC 2.38%
AQUAGOAT1M
6 VNDC 0.00%
ALGO
19,652 VNDC -0.46%
NKN
6,086 VNDC 2.20%
XVS
634,106 VNDC 3.26%
THETA
139,005 VNDC -0.26%
MATIC
24,438 VNDC 0.79%
RVN
1,571 VNDC 11.02%
MANA
16,533 VNDC -0.18%
CHR
7,870 VNDC 0.47%
LIT
82,644 VNDC -1.74%
XTZ
71,649 VNDC 6.13%
OGN
18,881 VNDC 3.19%
FIL
1,194,072 VNDC 2.03%
ALPHA
14,807 VNDC 0.80%
AVAX
301,975 VNDC 4.06%
FTM
6,036 VNDC 6.59%
1INCH
54,582 VNDC 4.80%
GRT
14,305 VNDC 4.80%
REEF
354 VNDC 0.57%
TFUEL
7,658 VNDC 1.14%
FIO
4,214 VNDC 1.25%
SLP
5,497 VNDC -0.60%
BEL
39,252 VNDC -2.45%
ZRX
19,227 VNDC 7.90%
CVC
6,516 VNDC 3.68%
SFO
2 VNDC 0.00%
LTO
4,640 VNDC 0.43%
NANO
101,924 VNDC 3.43%
AXS
1,022,275 VNDC 0.22%
GHST
37,341 VNDC 1.78%
SUPER
18,757 VNDC 7.02%
ALICE
329,568 VNDC 4.35%
TVK
5,501 VNDC 7.67%
DEGO
214,102 VNDC 1.92%
SHC
999 VNDC 9.78%
ENJ
33,646 VNDC 1.41%
CHZ
6,127 VNDC -0.13%
ETC
1,193,465 VNDC 5.57%
LUNA
260,118 VNDC 3.38%
SAND
15,235 VNDC -0.08%
NEXO
44,411 VNDC 2.42%
USDC
23,256 VNDC 0.17%
USDS
23,192 VNDC 0.19%
DAI
23,373 VNDC 0.18%
PAX
23,354 VNDC 0.19%
LCT
12,000 VNDC 0.00%
TLM
7,597 VNDC 16.00%
DEXE
302,046 VNDC 8.61%
RUNE
152,927 VNDC 25.27%
ICP
961,658 VNDC 4.10%
KAVA
122,629 VNDC 4.14%
GO24
2,750 VNDC 12.47%
BECO
6,510 VNDC -11.91%

Hướng dẫn sử dụng

Tải VNDC Wallet và tất hưởng tất cả tính năng