Nhận ngay 10.000 VNDC mỗi ngày khi giao dịch vào khung giờ vàng trên Nami Futures XEM THÊM

Sở hữu tài sản số nhanh
và dễ dàng nhất

30 giây để sở hữu Bitcoin, Ethereum, USDT, USDS, CHI… với giá tốt nhất thị trường

 • VNDC
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • VET
 • YFII
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • XRP
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • VET
 • YFII
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • XRP
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • VNDC

Tỉ giá hiện tại:1 USDT = 23,546 VNDC

Giao dịch tối thiểu: 100,000 VNDC

Nhận lãi hàng ngày khi lưu trữ tài sản ở VNDC

Tỉ giá quy đổi

Tài sản Tỉ giá (VNDC) Biến động (24h) Xu hướng Giao dịch
ATOM
127,544 VNDC 4.86% Giao dịch ngay
BCH
6,565,695 VNDC 7.68% Giao dịch ngay
BNB
692,832 VNDC 6.40% Giao dịch ngay
BTC
423,903,234 VNDC 7.38% Giao dịch ngay
BTT
7 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
BZRX
5,635 VNDC 18.53% Giao dịch ngay
CHI
5,260,000 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
COMP
2,577,809 VNDC 8.33% Giao dịch ngay
DAI
23,363 VNDC -0.10% Giao dịch ngay
DASH
2,495,667 VNDC 16.81% Giao dịch ngay
DOGE
79 VNDC 6.76% Giao dịch ngay
EOS
70,243 VNDC 6.45% Giao dịch ngay
ETH
12,893,408 VNDC 8.59% Giao dịch ngay
IOST
138 VNDC 7.81% Giao dịch ngay
KNC
24,062 VNDC 10.33% Giao dịch ngay
LINK
308,398 VNDC 6.58% Giao dịch ngay
LTC
1,777,189 VNDC 11.07% Giao dịch ngay
NAC
525 VNDC -3.67% Giao dịch ngay
NEXO
6,728 VNDC 19.38% Giao dịch ngay
ONT
13,283 VNDC 7.82% Giao dịch ngay
PAX
23,283 VNDC -0.03% Giao dịch ngay
SOL
45,052 VNDC 7.20% Giao dịch ngay
SRM
24,003 VNDC 7.16% Giao dịch ngay
SUSHI
33,571 VNDC 4.02% Giao dịch ngay
SXP
22,503 VNDC 4.63% Giao dịch ngay
TOMO
15,951 VNDC 8.33% Giao dịch ngay
TRX
722 VNDC 7.44% Giao dịch ngay
UNI
80,860 VNDC 6.34% Giao dịch ngay
USDC
23,166 VNDC -0.04% Giao dịch ngay
USDS
23,365 VNDC -0.01% Giao dịch ngay
USDT
23,416 VNDC -0.01% Giao dịch ngay
VET
364 VNDC 11.66% Giao dịch ngay
WAVES
154,860 VNDC 5.81% Giao dịch ngay
XRP
14,568 VNDC 15.07% Giao dịch ngay
YFI
555,551,278 VNDC 5.44% Giao dịch ngay
YFII
42,459,870 VNDC 6.18% Giao dịch ngay
FLM
4,308 VNDC 5.38% Giao dịch ngay
LUA
607 VNDC -8.03% Giao dịch ngay
AAVE
1,545,600 VNDC 12.39% Giao dịch ngay
AAPL
2,672,389 VNDC 1.41% Giao dịch ngay
AMZN
73,929,177 VNDC 1.09% Giao dịch ngay
FB
6,298,720 VNDC 0.94% Giao dịch ngay
GOOGL
40,339,906 VNDC 1.33% Giao dịch ngay
NFLX
11,133,279 VNDC 0.38% Giao dịch ngay
TSLA
13,656,983 VNDC 1.24% Giao dịch ngay
Tài sản Xu hướng Tỉ giá (VNDC)/Biến động (24h)
ATOM
127,544 VNDC 4.86%
BCH
6,565,695 VNDC 7.68%
BNB
692,832 VNDC 6.40%
BTC
423,903,234 VNDC 7.38%
BTT
7 VNDC 0.00%
BZRX
5,635 VNDC 18.53%
CHI
5,260,000 VNDC 0.00%
COMP
2,577,809 VNDC 8.33%
DAI
23,363 VNDC -0.10%
DASH
2,495,667 VNDC 16.81%
DOGE
79 VNDC 6.76%
EOS
70,243 VNDC 6.45%
ETH
12,893,408 VNDC 8.59%
IOST
138 VNDC 7.81%
KNC
24,062 VNDC 10.33%
LINK
308,398 VNDC 6.58%
LTC
1,777,189 VNDC 11.07%
NAC
525 VNDC -3.67%
NEXO
6,728 VNDC 19.38%
ONT
13,283 VNDC 7.82%
PAX
23,283 VNDC -0.03%
SOL
45,052 VNDC 7.20%
SRM
24,003 VNDC 7.16%
SUSHI
33,571 VNDC 4.02%
SXP
22,503 VNDC 4.63%
TOMO
15,951 VNDC 8.33%
TRX
722 VNDC 7.44%
UNI
80,860 VNDC 6.34%
USDC
23,166 VNDC -0.04%
USDS
23,365 VNDC -0.01%
USDT
23,416 VNDC -0.01%
VET
364 VNDC 11.66%
WAVES
154,860 VNDC 5.81%
XRP
14,568 VNDC 15.07%
YFI
555,551,278 VNDC 5.44%
YFII
42,459,870 VNDC 6.18%
FLM
4,308 VNDC 5.38%
LUA
607 VNDC -8.03%
AAVE
1,545,600 VNDC 12.39%
AAPL
2,672,389 VNDC 1.41%
AMZN
73,929,177 VNDC 1.09%
FB
6,298,720 VNDC 0.94%
GOOGL
40,339,906 VNDC 1.33%
NFLX
11,133,279 VNDC 0.38%
TSLA
13,656,983 VNDC 1.24%

Hướng dẫn sử dụng

Tải VNDC Wallet và tất hưởng tất cả tính năng