Sở hữu tài sản số nhanh
và dễ dàng nhất

30 giây để sở hữu Bitcoin, Ethereum, USDT, USDS, CHI… với giá tốt nhất thị trường

 • VNDC
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • XRP
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • VET
 • YFII
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • XRP
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • VET
 • YFII
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • VNDC

Tỉ giá hiện tại:1 USDT = 23,715 VNDC

Giao dịch tối thiểu: 100,000 VNDC

Nhận lãi hàng ngày khi lưu trữ tài sản ở VNDC

Tỉ giá quy đổi

Tài sản Tỉ giá (VNDC) Biến động (24h) Xu hướng Giao dịch
BTC
763,609,728 VNDC -1.70% Giao dịch ngay
ETH
29,916,073 VNDC 2.07% Giao dịch ngay
USDT
23,715 VNDC 0.05% Giao dịch ngay
CHI
5,490,481 VNDC -0.60% Giao dịch ngay
WHC
1,344 VNDC 0.30% Giao dịch ngay
TOMO
31,644 VNDC 7.61% Giao dịch ngay
LINK
580,323 VNDC 9.27% Giao dịch ngay
BNB
985,370 VNDC 1.36% Giao dịch ngay
UNI
238,279 VNDC 13.73% Giao dịch ngay
TRX
713 VNDC 3.63% Giao dịch ngay
VIDB
5,737 VNDC -1.31% Giao dịch ngay
XRP
6,518 VNDC -1.45% Giao dịch ngay
KAI
557 VNDC 1.09% Giao dịch ngay
FLM
4,834 VNDC 15.84% Giao dịch ngay
KNC
32,719 VNDC -0.82% Giao dịch ngay
BCH
10,323,377 VNDC -0.21% Giao dịch ngay
AAPL
3,353,301 VNDC 0.05% Giao dịch ngay
AMZN
79,142,695 VNDC 0.08% Giao dịch ngay
FB
6,636,662 VNDC 0.12% Giao dịch ngay
GOOGL
45,494,714 VNDC 0.06% Giao dịch ngay
NFLX
13,573,444 VNDC 0.05% Giao dịch ngay
TSLA
20,479,089 VNDC 0.52% Giao dịch ngay
BTT
10 VNDC 11.11% Giao dịch ngay
AAVE
5,452,260 VNDC 18.67% Giao dịch ngay
SOL
85,033 VNDC 3.97% Giao dịch ngay
DOGE
208 VNDC 0.48% Giao dịch ngay
SUSHI
176,728 VNDC 8.03% Giao dịch ngay
SRM
42,543 VNDC 3.00% Giao dịch ngay
YFI
762,036,308 VNDC 4.11% Giao dịch ngay
VET
733 VNDC -3.81% Giao dịch ngay
YFII
46,430,022 VNDC 5.09% Giao dịch ngay
SXP
24,456 VNDC 12.70% Giao dịch ngay
ONT
15,100 VNDC 9.13% Giao dịch ngay
BZRX
7,929 VNDC 26.36% Giao dịch ngay
IOST
377 VNDC -0.53% Giao dịch ngay
WAVES
161,087 VNDC 3.90% Giao dịch ngay
COMP
5,246,456 VNDC 8.60% Giao dịch ngay
DASH
2,577,253 VNDC 1.81% Giao dịch ngay
ATOM
206,744 VNDC 4.53% Giao dịch ngay
NAMI
835 VNDC 1.46% Giao dịch ngay
DAM
4,200 VNDC -4.55% Giao dịch ngay
TDC
1,800 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
LUA
743 VNDC 6.91% Giao dịch ngay
EOS
65,706 VNDC 4.76% Giao dịch ngay
LTC
3,324,319 VNDC 1.22% Giao dịch ngay
OLC
36 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
NEXO
16,541 VNDC -1.09% Giao dịch ngay
USDC
23,727 VNDC 0.08% Giao dịch ngay
USDS
23,665 VNDC 0.05% Giao dịch ngay
DAI
23,922 VNDC -0.06% Giao dịch ngay
PAX
23,943 VNDC 0.08% Giao dịch ngay
Tài sản Xu hướng Tỉ giá (VNDC)/Biến động (24h)
BTC
763,609,728 VNDC -1.70%
ETH
29,916,073 VNDC 2.07%
USDT
23,715 VNDC 0.05%
CHI
5,490,481 VNDC -0.60%
WHC
1,344 VNDC 0.30%
TOMO
31,644 VNDC 7.61%
LINK
580,323 VNDC 9.27%
BNB
985,370 VNDC 1.36%
UNI
238,279 VNDC 13.73%
TRX
713 VNDC 3.63%
VIDB
5,737 VNDC -1.31%
XRP
6,518 VNDC -1.45%
KAI
557 VNDC 1.09%
FLM
4,834 VNDC 15.84%
KNC
32,719 VNDC -0.82%
BCH
10,323,377 VNDC -0.21%
AAPL
3,353,301 VNDC 0.05%
AMZN
79,142,695 VNDC 0.08%
FB
6,636,662 VNDC 0.12%
GOOGL
45,494,714 VNDC 0.06%
NFLX
13,573,444 VNDC 0.05%
TSLA
20,479,089 VNDC 0.52%
BTT
10 VNDC 11.11%
AAVE
5,452,260 VNDC 18.67%
SOL
85,033 VNDC 3.97%
DOGE
208 VNDC 0.48%
SUSHI
176,728 VNDC 8.03%
SRM
42,543 VNDC 3.00%
YFI
762,036,308 VNDC 4.11%
VET
733 VNDC -3.81%
YFII
46,430,022 VNDC 5.09%
SXP
24,456 VNDC 12.70%
ONT
15,100 VNDC 9.13%
BZRX
7,929 VNDC 26.36%
IOST
377 VNDC -0.53%
WAVES
161,087 VNDC 3.90%
COMP
5,246,456 VNDC 8.60%
DASH
2,577,253 VNDC 1.81%
ATOM
206,744 VNDC 4.53%
NAMI
835 VNDC 1.46%
DAM
4,200 VNDC -4.55%
TDC
1,800 VNDC 0.00%
LUA
743 VNDC 6.91%
EOS
65,706 VNDC 4.76%
LTC
3,324,319 VNDC 1.22%
OLC
36 VNDC 0.00%
NEXO
16,541 VNDC -1.09%
USDC
23,727 VNDC 0.08%
USDS
23,665 VNDC 0.05%
DAI
23,922 VNDC -0.06%
PAX
23,943 VNDC 0.08%

Hướng dẫn sử dụng

Tải VNDC Wallet và tất hưởng tất cả tính năng