Sở hữu tài sản số nhanh
và dễ dàng nhất

30 giây để sở hữu Bitcoin, Ethereum, USDT, USDS, CHI… với giá tốt nhất thị trường

 • VNDC
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • XRP
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • YFII
 • VET
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • XRP
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • YFII
 • VET
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • VNDC

Tỉ giá hiện tại:1 USDT = 23,498 VNDC

Giao dịch tối thiểu: 100,000 VNDC

Nhận lãi hàng ngày khi lưu trữ tài sản ở VNDC

Tỉ giá quy đổi

Tài sản Tỉ giá (VNDC) Biến động (24h) Xu hướng Giao dịch
BTC
1,501,954,539 VNDC 2.23% Giao dịch ngay
ETH
90,709,418 VNDC 1.30% Giao dịch ngay
USDT
23,493 VNDC 0.19% Giao dịch ngay
VIDB
11,970 VNDC 15.07% Giao dịch ngay
CHI
5,000,143 VNDC -0.11% Giao dịch ngay
WHC
1,970 VNDC -0.45% Giao dịch ngay
ATS
491 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
BAMI
218 VNDC 5.83% Giao dịch ngay
RICE
1,131 VNDC 35.45% Giao dịch ngay
TPH
1,005 VNDC -1.28% Giao dịch ngay
MAN
519 VNDC 0.58% Giao dịch ngay
FARA
79,314 VNDC -1.36% Giao dịch ngay
DAM
1,699 VNDC 0.41% Giao dịch ngay
TOMO
57,203 VNDC 2.54% Giao dịch ngay
LINK
615,158 VNDC 0.54% Giao dịch ngay
BNB
11,409,709 VNDC -1.26% Giao dịch ngay
UNI
607,380 VNDC -0.73% Giao dịch ngay
DKAI
3,200 VNDC -3.90% Giao dịch ngay
TRX
2,405 VNDC 3.35% Giao dịch ngay
TDC
786 VNDC 0.51% Giao dịch ngay
XRP
26,045 VNDC 1.41% Giao dịch ngay
CAKE
466,672 VNDC -1.24% Giao dịch ngay
KAI
1,053 VNDC 1.06% Giao dịch ngay
KCS
336,546 VNDC 8.74% Giao dịch ngay
DPET
37,238 VNDC -5.31% Giao dịch ngay
FLM
11,500 VNDC -3.23% Giao dịch ngay
C98
80,395 VNDC -0.34% Giao dịch ngay
BUNI
5,790 VNDC -7.68% Giao dịch ngay
DFL
286 VNDC -1.38% Giao dịch ngay
ERN
279,956 VNDC 0.40% Giao dịch ngay
KNC
38,395 VNDC -0.48% Giao dịch ngay
BCH
14,386,677 VNDC -1.13% Giao dịch ngay
AAPL
3,511,113 VNDC 1.05% Giao dịch ngay
LTD
776 VNDC -2.88% Giao dịch ngay
AMZN
81,217,314 VNDC -0.33% Giao dịch ngay
FB
8,061,630 VNDC 1.18% Giao dịch ngay
GOOGL
67,624,921 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
NFLX
15,063,586 VNDC -0.30% Giao dịch ngay
TSLA
20,369,733 VNDC -1.79% Giao dịch ngay
BABA
4,261,323 VNDC 6.55% Giao dịch ngay
NVDA
5,255,945 VNDC -0.47% Giao dịch ngay
NIO
946,306 VNDC -0.18% Giao dịch ngay
MSTR
17,470,714 VNDC -2.27% Giao dịch ngay
BNTX
6,420,267 VNDC 2.13% Giao dịch ngay
ZM
6,535,756 VNDC 0.60% Giao dịch ngay
TWTR
1,564,764 VNDC 2.02% Giao dịch ngay
SQ
6,044,926 VNDC 1.03% Giao dịch ngay
UBER
1,110,113 VNDC -0.61% Giao dịch ngay
BILI
1,953,774 VNDC 6.86% Giao dịch ngay
BYND
2,546,188 VNDC 0.29% Giao dịch ngay
PYPL
6,407,893 VNDC 0.01% Giao dịch ngay
BTT
88 VNDC 2.33% Giao dịch ngay
AAVE
7,073,135 VNDC 0.47% Giao dịch ngay
SOL
3,711,688 VNDC -0.16% Giao dịch ngay
VNCT
4,998 VNDC -5.34% Giao dịch ngay
DOGE
5,749 VNDC -1.61% Giao dịch ngay
SUSHI
250,023 VNDC -1.56% Giao dịch ngay
SRM
171,538 VNDC 2.86% Giao dịch ngay
OMG
327,755 VNDC -0.27% Giao dịch ngay
XLM
8,792 VNDC 0.11% Giao dịch ngay
NEO
1,016,778 VNDC -0.20% Giao dịch ngay
BDS
2,510 VNDC -23.24% Giao dịch ngay
LPDI
801 VNDC 2.69% Giao dịch ngay
ADA
49,920 VNDC -0.61% Giao dịch ngay
DOT
974,589 VNDC 0.76% Giao dịch ngay
YFI
809,970,348 VNDC 0.49% Giao dịch ngay
YFII
93,098,577 VNDC 0.36% Giao dịch ngay
VET
2,746 VNDC -1.22% Giao dịch ngay
SXP
53,479 VNDC -0.87% Giao dịch ngay
ONT
22,123 VNDC 1.91% Giao dịch ngay
BZRX
7,719 VNDC 4.27% Giao dịch ngay
IOST
1,168 VNDC -1.18% Giao dịch ngay
WAVES
671,253 VNDC -0.69% Giao dịch ngay
SHIB1000
657 VNDC -1.79% Giao dịch ngay
CORGIB10K
13 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
COMP
7,261,690 VNDC 1.09% Giao dịch ngay
DASH
4,515,871 VNDC 0.32% Giao dịch ngay
ATOM
798,998 VNDC 5.74% Giao dịch ngay
NAMI
348 VNDC -1.14% Giao dịch ngay
LUA
1,572 VNDC -0.06% Giao dịch ngay
EOS
106,204 VNDC 0.23% Giao dịch ngay
LTC
4,435,735 VNDC -0.79% Giao dịch ngay
BAKE
47,045 VNDC -1.43% Giao dịch ngay
DIA
40,893 VNDC 0.94% Giao dịch ngay
AQUAGOAT1M
2 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
AQUAGOAT10K
4 VNDC -20.00% Giao dịch ngay
ALGO
40,349 VNDC -2.37% Giao dịch ngay
NKN
10,852 VNDC -5.75% Giao dịch ngay
XVS
724,831 VNDC 9.29% Giao dịch ngay
THETA
140,685 VNDC 0.64% Giao dịch ngay
MATIC
34,553 VNDC -2.59% Giao dịch ngay
RVN
2,535 VNDC 1.20% Giao dịch ngay
MANA
18,366 VNDC 1.62% Giao dịch ngay
CHR
8,122 VNDC 0.88% Giao dịch ngay
LIT
102,998 VNDC -1.90% Giao dịch ngay
XTZ
156,713 VNDC 1.01% Giao dịch ngay
OGN
19,643 VNDC 0.27% Giao dịch ngay
FIL
1,539,780 VNDC 3.28% Giao dịch ngay
ALPHA
23,989 VNDC -0.49% Giao dịch ngay
AVAX
1,350,048 VNDC 2.93% Giao dịch ngay
FTM
54,846 VNDC -5.50% Giao dịch ngay
1INCH
88,809 VNDC 5.55% Giao dịch ngay
GRT
19,608 VNDC 7.36% Giao dịch ngay
REEF
730 VNDC -7.36% Giao dịch ngay
TFUEL
6,583 VNDC -0.87% Giao dịch ngay
FIO
4,465 VNDC -1.57% Giao dịch ngay
SLP
1,596 VNDC -0.99% Giao dịch ngay
BEL
54,752 VNDC -8.07% Giao dịch ngay
ZRX
22,860 VNDC -0.16% Giao dịch ngay
CVC
11,047 VNDC -0.64% Giao dịch ngay
SFO
2 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
LTO
6,503 VNDC -3.36% Giao dịch ngay
NANO
122,938 VNDC -0.81% Giao dịch ngay
SFP
42,647 VNDC -4.81% Giao dịch ngay
BAT
16,042 VNDC -1.63% Giao dịch ngay
KSM
8,649,919 VNDC -0.19% Giao dịch ngay
ZEC
3,443,469 VNDC 1.04% Giao dịch ngay
AXS
2,867,908 VNDC -1.01% Giao dịch ngay
GHST
41,624 VNDC -0.94% Giao dịch ngay
SUPER
17,571 VNDC 4.42% Giao dịch ngay
ALICE
283,539 VNDC 4.53% Giao dịch ngay
NEAR
200,104 VNDC 8.62% Giao dịch ngay
TRU
13,793 VNDC 2.57% Giao dịch ngay
QNT
6,759,664 VNDC -1.26% Giao dịch ngay
PERP
366,502 VNDC -5.63% Giao dịch ngay
TVK
4,816 VNDC 0.86% Giao dịch ngay
DEGO
193,268 VNDC -2.14% Giao dịch ngay
ROSE
4,488 VNDC -0.91% Giao dịch ngay
BNT
95,975 VNDC 0.52% Giao dịch ngay
HNT
528,188 VNDC 3.62% Giao dịch ngay
CRV
67,220 VNDC 1.25% Giao dịch ngay
SHC
343 VNDC -5.25% Giao dịch ngay
QUICK
9,618,616 VNDC -0.47% Giao dịch ngay
FTT
1,402,136 VNDC 6.55% Giao dịch ngay
TWT
25,213 VNDC -5.62% Giao dịch ngay
LINA
1,299 VNDC 0.93% Giao dịch ngay
RSR
792 VNDC -1.86% Giao dịch ngay
WRX
30,546 VNDC -0.45% Giao dịch ngay
MINA
96,705 VNDC 0.18% Giao dịch ngay
IOTX
1,581 VNDC -0.94% Giao dịch ngay
HOT
218 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
CTSI
19,139 VNDC 12.71% Giao dịch ngay
BEAM
20,315 VNDC -0.93% Giao dịch ngay
UNFI
260,017 VNDC 0.96% Giao dịch ngay
FLOW
303,573 VNDC -7.26% Giao dịch ngay
SC
431 VNDC 0.94% Giao dịch ngay
DODO
35,802 VNDC -5.11% Giao dịch ngay
HBAR
9,136 VNDC 7.56% Giao dịch ngay
STORJ
29,330 VNDC -0.70% Giao dịch ngay
MLN
3,299,697 VNDC 2.05% Giao dịch ngay
HARD
24,593 VNDC 2.91% Giao dịch ngay
SNX
223,343 VNDC 0.41% Giao dịch ngay
IOTA
29,252 VNDC 0.16% Giao dịch ngay
STX
52,301 VNDC -5.88% Giao dịch ngay
DENT
139 VNDC 0.72% Giao dịch ngay
FIS
41,824 VNDC 3.58% Giao dịch ngay
CLV
29,132 VNDC -1.58% Giao dịch ngay
TRIBE
18,927 VNDC -3.03% Giao dịch ngay
ONG
26,907 VNDC -0.21% Giao dịch ngay
LRC
10,058 VNDC -0.45% Giao dịch ngay
AUDIO
46,008 VNDC -0.29% Giao dịch ngay
CTK
46,691 VNDC -6.15% Giao dịch ngay
MASK
232,441 VNDC -0.36% Giao dịch ngay
RAMP
7,149 VNDC -3.68% Giao dịch ngay
ATA
25,095 VNDC 0.50% Giao dịch ngay
WAXP
6,819 VNDC 0.29% Giao dịch ngay
MBOX
104,554 VNDC 5.88% Giao dịch ngay
EPS
13,614 VNDC -0.57% Giao dịch ngay
WIN
16 VNDC 6.67% Giao dịch ngay
EGLD
5,595,107 VNDC 3.77% Giao dịch ngay
CELO
145,399 VNDC 1.68% Giao dịch ngay
SKL
7,986 VNDC -3.07% Giao dịch ngay
NMR
1,012,300 VNDC -1.77% Giao dịch ngay
GTC
249,245 VNDC 10.26% Giao dịch ngay
FOR
2,181 VNDC 5.93% Giao dịch ngay
XMR
6,010,162 VNDC -0.53% Giao dịch ngay
TORN
1,654,563 VNDC -1.06% Giao dịch ngay
MDX
28,236 VNDC 1.45% Giao dịch ngay
ZIL
2,169 VNDC -0.96% Giao dịch ngay
ENJ
37,664 VNDC -1.90% Giao dịch ngay
CHZ
7,408 VNDC -1.93% Giao dịch ngay
OCEAN
19,697 VNDC -0.96% Giao dịch ngay
SEN
19,600 VNDC 4.26% Giao dịch ngay
KABA
18,980 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
XEM
3,929 VNDC -0.30% Giao dịch ngay
MTL
73,984 VNDC 0.27% Giao dịch ngay
REN
23,223 VNDC -0.40% Giao dịch ngay
FET
16,829 VNDC -0.63% Giao dịch ngay
ONE
5,682 VNDC 1.36% Giao dịch ngay
INJ
320,260 VNDC 7.04% Giao dịch ngay
VTHO
219 VNDC 1.39% Giao dịch ngay
BAL
514,046 VNDC 0.61% Giao dịch ngay
WAN
21,043 VNDC -1.95% Giao dịch ngay
ICX
47,893 VNDC -0.04% Giao dịch ngay
RLC
103,422 VNDC -1.18% Giao dịch ngay
COTI
11,568 VNDC 2.49% Giao dịch ngay
STRAX
48,954 VNDC 1.28% Giao dịch ngay
POND
2,251 VNDC -0.35% Giao dịch ngay
ANKR
2,279 VNDC -0.48% Giao dịch ngay
ARPA
3,794 VNDC -7.40% Giao dịch ngay
GNO
8,098,398 VNDC 3.13% Giao dịch ngay
SUN
1,009 VNDC 46.44% Giao dịch ngay
FAM
10,382 VNDC -8.93% Giao dịch ngay
ETC
1,241,393 VNDC -0.16% Giao dịch ngay
LUNA
907,417 VNDC 6.62% Giao dịch ngay
SAND
17,461 VNDC 0.58% Giao dịch ngay
NEXO
43,363 VNDC 2.82% Giao dịch ngay
USDC
23,567 VNDC -0.02% Giao dịch ngay
USDS
23,402 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
DAI
23,553 VNDC -0.02% Giao dịch ngay
PAX
23,196 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
LCT
12,000 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
TLM
4,450 VNDC 0.23% Giao dịch ngay
DEXE
310,879 VNDC 3.46% Giao dịch ngay
RUNE
174,908 VNDC -2.25% Giao dịch ngay
ICP
1,047,418 VNDC 1.22% Giao dịch ngay
KAVA
133,355 VNDC 4.02% Giao dịch ngay
GO24
697 VNDC -1.97% Giao dịch ngay
BECO
1,248 VNDC -1.34% Giao dịch ngay
FEAR
26,285 VNDC -8.52% Giao dịch ngay
TEL
450 VNDC -2.60% Giao dịch ngay
OM
5,615 VNDC 0.05% Giao dịch ngay
QTUM
291,411 VNDC 0.05% Giao dịch ngay
WTC
23,120 VNDC -0.29% Giao dịch ngay
ALPACA
21,441 VNDC -2.64% Giao dịch ngay
FARM
4,141,119 VNDC -2.59% Giao dịch ngay
UTK
10,227 VNDC -0.77% Giao dịch ngay
CELR
3,198 VNDC -2.59% Giao dịch ngay
COCOS
14,585 VNDC -1.22% Giao dịch ngay
POLS
63,143 VNDC -0.06% Giao dịch ngay
TKO
47,163 VNDC -3.27% Giao dịch ngay
RAY
225,723 VNDC 2.63% Giao dịch ngay
AR
1,280,283 VNDC 7.79% Giao dịch ngay
BEPRO
262 VNDC 5.22% Giao dịch ngay
KOK
70,549 VNDC 0.83% Giao dịch ngay
VRA
1,395 VNDC 0.72% Giao dịch ngay
ITAM
648 VNDC -1.67% Giao dịch ngay
MIST
1,488 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
ARDR
7,347 VNDC -1.06% Giao dịch ngay
HNG
3,289 VNDC -2.72% Giao dịch ngay
STMX
719 VNDC 0.56% Giao dịch ngay
AVA
72,735 VNDC -1.08% Giao dịch ngay
IDEX
7,095 VNDC -2.08% Giao dịch ngay
DYDX
449,066 VNDC -5.20% Giao dịch ngay
MKA
2,300 VNDC -7.93% Giao dịch ngay
USDP
23,572 VNDC -0.01% Giao dịch ngay
KLAY
38,678 VNDC 1.56% Giao dịch ngay
Tài sản Xu hướng Tỉ giá (VNDC)/Biến động (24h)
BTC
1,501,954,539 VNDC 2.23%
ETH
90,709,418 VNDC 1.30%
USDT
23,493 VNDC 0.19%
VIDB
11,970 VNDC 15.07%
CHI
5,000,143 VNDC -0.11%
WHC
1,970 VNDC -0.45%
ATS
491 VNDC 0.00%
BAMI
218 VNDC 5.83%
RICE
1,131 VNDC 35.45%
TPH
1,005 VNDC -1.28%
MAN
519 VNDC 0.58%
FARA
79,314 VNDC -1.36%
DAM
1,699 VNDC 0.41%
TOMO
57,203 VNDC 2.54%
LINK
615,158 VNDC 0.54%
BNB
11,409,709 VNDC -1.26%
UNI
607,380 VNDC -0.73%
DKAI
3,200 VNDC -3.90%
TRX
2,405 VNDC 3.35%
TDC
786 VNDC 0.51%
XRP
26,045 VNDC 1.41%
CAKE
466,672 VNDC -1.24%
KAI
1,053 VNDC 1.06%
KCS
336,546 VNDC 8.74%
DPET
37,238 VNDC -5.31%
FLM
11,500 VNDC -3.23%
C98
80,395 VNDC -0.34%
BUNI
5,790 VNDC -7.68%
DFL
286 VNDC -1.38%
ERN
279,956 VNDC 0.40%
KNC
38,395 VNDC -0.48%
BCH
14,386,677 VNDC -1.13%
AAPL
3,511,113 VNDC 1.05%
LTD
776 VNDC -2.88%
AMZN
81,217,314 VNDC -0.33%
FB
8,061,630 VNDC 1.18%
GOOGL
67,624,921 VNDC 0.00%
NFLX
15,063,586 VNDC -0.30%
TSLA
20,369,733 VNDC -1.79%
BABA
4,261,323 VNDC 6.55%
NVDA
5,255,945 VNDC -0.47%
NIO
946,306 VNDC -0.18%
MSTR
17,470,714 VNDC -2.27%
BNTX
6,420,267 VNDC 2.13%
ZM
6,535,756 VNDC 0.60%
TWTR
1,564,764 VNDC 2.02%
SQ
6,044,926 VNDC 1.03%
UBER
1,110,113 VNDC -0.61%
BILI
1,953,774 VNDC 6.86%
BYND
2,546,188 VNDC 0.29%
PYPL
6,407,893 VNDC 0.01%
BTT
88 VNDC 2.33%
AAVE
7,073,135 VNDC 0.47%
SOL
3,711,688 VNDC -0.16%
VNCT
4,998 VNDC -5.34%
DOGE
5,749 VNDC -1.61%
SUSHI
250,023 VNDC -1.56%
SRM
171,538 VNDC 2.86%
OMG
327,755 VNDC -0.27%
XLM
8,792 VNDC 0.11%
NEO
1,016,778 VNDC -0.20%
BDS
2,510 VNDC -23.24%
LPDI
801 VNDC 2.69%
ADA
49,920 VNDC -0.61%
DOT
974,589 VNDC 0.76%
YFI
809,970,348 VNDC 0.49%
YFII
93,098,577 VNDC 0.36%
VET
2,746 VNDC -1.22%
SXP
53,479 VNDC -0.87%
ONT
22,123 VNDC 1.91%
BZRX
7,719 VNDC 4.27%
IOST
1,168 VNDC -1.18%
WAVES
671,253 VNDC -0.69%
SHIB1000
657 VNDC -1.79%
CORGIB10K
13 VNDC 0.00%
COMP
7,261,690 VNDC 1.09%
DASH
4,515,871 VNDC 0.32%
ATOM
798,998 VNDC 5.74%
NAMI
348 VNDC -1.14%
LUA
1,572 VNDC -0.06%
EOS
106,204 VNDC 0.23%
LTC
4,435,735 VNDC -0.79%
BAKE
47,045 VNDC -1.43%
DIA
40,893 VNDC 0.94%
AQUAGOAT1M
2 VNDC 0.00%
AQUAGOAT10K
4 VNDC -20.00%
ALGO
40,349 VNDC -2.37%
NKN
10,852 VNDC -5.75%
XVS
724,831 VNDC 9.29%
THETA
140,685 VNDC 0.64%
MATIC
34,553 VNDC -2.59%
RVN
2,535 VNDC 1.20%
MANA
18,366 VNDC 1.62%
CHR
8,122 VNDC 0.88%
LIT
102,998 VNDC -1.90%
XTZ
156,713 VNDC 1.01%
OGN
19,643 VNDC 0.27%
FIL
1,539,780 VNDC 3.28%
ALPHA
23,989 VNDC -0.49%
AVAX
1,350,048 VNDC 2.93%
FTM
54,846 VNDC -5.50%
1INCH
88,809 VNDC 5.55%
GRT
19,608 VNDC 7.36%
REEF
730 VNDC -7.36%
TFUEL
6,583 VNDC -0.87%
FIO
4,465 VNDC -1.57%
SLP
1,596 VNDC -0.99%
BEL
54,752 VNDC -8.07%
ZRX
22,860 VNDC -0.16%
CVC
11,047 VNDC -0.64%
SFO
2 VNDC 0.00%
LTO
6,503 VNDC -3.36%
NANO
122,938 VNDC -0.81%
SFP
42,647 VNDC -4.81%
BAT
16,042 VNDC -1.63%
KSM
8,649,919 VNDC -0.19%
ZEC
3,443,469 VNDC 1.04%
AXS
2,867,908 VNDC -1.01%
GHST
41,624 VNDC -0.94%
SUPER
17,571 VNDC 4.42%
ALICE
283,539 VNDC 4.53%
NEAR
200,104 VNDC 8.62%
TRU
13,793 VNDC 2.57%
QNT
6,759,664 VNDC -1.26%
PERP
366,502 VNDC -5.63%
TVK
4,816 VNDC 0.86%
DEGO
193,268 VNDC -2.14%
ROSE
4,488 VNDC -0.91%
BNT
95,975 VNDC 0.52%
HNT
528,188 VNDC 3.62%
CRV
67,220 VNDC 1.25%
SHC
343 VNDC -5.25%
QUICK
9,618,616 VNDC -0.47%
FTT
1,402,136 VNDC 6.55%
TWT
25,213 VNDC -5.62%
LINA
1,299 VNDC 0.93%
RSR
792 VNDC -1.86%
WRX
30,546 VNDC -0.45%
MINA
96,705 VNDC 0.18%
IOTX
1,581 VNDC -0.94%
HOT
218 VNDC 0.00%
CTSI
19,139 VNDC 12.71%
BEAM
20,315 VNDC -0.93%
UNFI
260,017 VNDC 0.96%
FLOW
303,573 VNDC -7.26%
SC
431 VNDC 0.94%
DODO
35,802 VNDC -5.11%
HBAR
9,136 VNDC 7.56%
STORJ
29,330 VNDC -0.70%
MLN
3,299,697 VNDC 2.05%
HARD
24,593 VNDC 2.91%
SNX
223,343 VNDC 0.41%
IOTA
29,252 VNDC 0.16%
STX
52,301 VNDC -5.88%
DENT
139 VNDC 0.72%
FIS
41,824 VNDC 3.58%
CLV
29,132 VNDC -1.58%
TRIBE
18,927 VNDC -3.03%
ONG
26,907 VNDC -0.21%
LRC
10,058 VNDC -0.45%
AUDIO
46,008 VNDC -0.29%
CTK
46,691 VNDC -6.15%
MASK
232,441 VNDC -0.36%
RAMP
7,149 VNDC -3.68%
ATA
25,095 VNDC 0.50%
WAXP
6,819 VNDC 0.29%
MBOX
104,554 VNDC 5.88%
EPS
13,614 VNDC -0.57%
WIN
16 VNDC 6.67%
EGLD
5,595,107 VNDC 3.77%
CELO
145,399 VNDC 1.68%
SKL
7,986 VNDC -3.07%
NMR
1,012,300 VNDC -1.77%
GTC
249,245 VNDC 10.26%
FOR
2,181 VNDC 5.93%
XMR
6,010,162 VNDC -0.53%
TORN
1,654,563 VNDC -1.06%
MDX
28,236 VNDC 1.45%
ZIL
2,169 VNDC -0.96%
ENJ
37,664 VNDC -1.90%
CHZ
7,408 VNDC -1.93%
OCEAN
19,697 VNDC -0.96%
SEN
19,600 VNDC 4.26%
KABA
18,980 VNDC 0.00%
XEM
3,929 VNDC -0.30%
MTL
73,984 VNDC 0.27%
REN
23,223 VNDC -0.40%
FET
16,829 VNDC -0.63%
ONE
5,682 VNDC 1.36%
INJ
320,260 VNDC 7.04%
VTHO
219 VNDC 1.39%
BAL
514,046 VNDC 0.61%
WAN
21,043 VNDC -1.95%
ICX
47,893 VNDC -0.04%
RLC
103,422 VNDC -1.18%
COTI
11,568 VNDC 2.49%
STRAX
48,954 VNDC 1.28%
POND
2,251 VNDC -0.35%
ANKR
2,279 VNDC -0.48%
ARPA
3,794 VNDC -7.40%
GNO
8,098,398 VNDC 3.13%
SUN
1,009 VNDC 46.44%
FAM
10,382 VNDC -8.93%
ETC
1,241,393 VNDC -0.16%
LUNA
907,417 VNDC 6.62%
SAND
17,461 VNDC 0.58%
NEXO
43,363 VNDC 2.82%
USDC
23,567 VNDC -0.02%
USDS
23,402 VNDC 0.00%
DAI
23,553 VNDC -0.02%
PAX
23,196 VNDC 0.00%
LCT
12,000 VNDC 0.00%
TLM
4,450 VNDC 0.23%
DEXE
310,879 VNDC 3.46%
RUNE
174,908 VNDC -2.25%
ICP
1,047,418 VNDC 1.22%
KAVA
133,355 VNDC 4.02%
GO24
697 VNDC -1.97%
BECO
1,248 VNDC -1.34%
FEAR
26,285 VNDC -8.52%
TEL
450 VNDC -2.60%
OM
5,615 VNDC 0.05%
QTUM
291,411 VNDC 0.05%
WTC
23,120 VNDC -0.29%
ALPACA
21,441 VNDC -2.64%
FARM
4,141,119 VNDC -2.59%
UTK
10,227 VNDC -0.77%
CELR
3,198 VNDC -2.59%
COCOS
14,585 VNDC -1.22%
POLS
63,143 VNDC -0.06%
TKO
47,163 VNDC -3.27%
RAY
225,723 VNDC 2.63%
AR
1,280,283 VNDC 7.79%
BEPRO
262 VNDC 5.22%
KOK
70,549 VNDC 0.83%
VRA
1,395 VNDC 0.72%
ITAM
648 VNDC -1.67%
MIST
1,488 VNDC 0.00%
ARDR
7,347 VNDC -1.06%
HNG
3,289 VNDC -2.72%
STMX
719 VNDC 0.56%
AVA
72,735 VNDC -1.08%
IDEX
7,095 VNDC -2.08%
DYDX
449,066 VNDC -5.20%
MKA
2,300 VNDC -7.93%
USDP
23,572 VNDC -0.01%
KLAY
38,678 VNDC 1.56%

Hướng dẫn sử dụng

Tải VNDC Wallet và tất hưởng tất cả tính năng