Sở hữu tài sản số nhanh
và dễ dàng nhất

30 giây để sở hữu Bitcoin, Ethereum, USDT, USDS, CHI… với giá tốt nhất thị trường

 • VNDC
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • XRP
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • YFII
 • VET
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • BTC
 • ETH
 • USDT
 • CHI
 • TOMO
 • LINK
 • BNB
 • UNI
 • TRX
 • XRP
 • FLM
 • KNC
 • BCH
 • AAPL
 • AMZN
 • FB
 • GOOGL
 • NFLX
 • TSLA
 • BTT
 • AAVE
 • SOL
 • DOGE
 • SUSHI
 • SRM
 • YFI
 • YFII
 • VET
 • SXP
 • ONT
 • BZRX
 • IOST
 • WAVES
 • COMP
 • DASH
 • ATOM
 • LUA
 • EOS
 • LTC
 • NEXO
 • USDC
 • USDS
 • DAI
 • PAX
 • VNDC

Tỉ giá hiện tại:1 USDT = 23,518 VNDC

Giao dịch tối thiểu: 100,000 VNDC

Nhận lãi hàng ngày khi lưu trữ tài sản ở VNDC

Tỉ giá quy đổi

Tài sản Tỉ giá (VNDC) Biến động (24h) Xu hướng Giao dịch
BTC
1,009,734,797 VNDC -0.86% Giao dịch ngay
ETH
70,292,267 VNDC -2.06% Giao dịch ngay
USDT
23,513 VNDC -0.12% Giao dịch ngay
VIDB
10,786 VNDC -2.93% Giao dịch ngay
CHI
4,994,679 VNDC -0.02% Giao dịch ngay
WHC
2,104 VNDC -6.07% Giao dịch ngay
ATS
501 VNDC 0.60% Giao dịch ngay
BAMI
259 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
RICE
654 VNDC -2.39% Giao dịch ngay
TPH
1,060 VNDC 0.86% Giao dịch ngay
MAN
678 VNDC -0.73% Giao dịch ngay
FARA
56,507 VNDC 1.95% Giao dịch ngay
DAM
1,460 VNDC -0.82% Giao dịch ngay
TOMO
47,379 VNDC -5.59% Giao dịch ngay
LINK
551,097 VNDC -4.51% Giao dịch ngay
BNB
8,007,161 VNDC -2.49% Giao dịch ngay
UNI
535,068 VNDC -6.40% Giao dịch ngay
DKAI
3,190 VNDC -5.48% Giao dịch ngay
TRX
2,079 VNDC -2.67% Giao dịch ngay
TDC
850 VNDC 0.12% Giao dịch ngay
XRP
21,957 VNDC -1.85% Giao dịch ngay
CAKE
438,190 VNDC -2.47% Giao dịch ngay
KAI
893 VNDC -4.39% Giao dịch ngay
KCS
245,438 VNDC -2.89% Giao dịch ngay
DPET
47,100 VNDC 1.32% Giao dịch ngay
FLM
10,162 VNDC -4.81% Giao dịch ngay
C98
69,677 VNDC -1.30% Giao dịch ngay
BUNI
8,446 VNDC 1.67% Giao dịch ngay
DFL
315 VNDC -0.94% Giao dịch ngay
ERN
233,945 VNDC -3.18% Giao dịch ngay
KNC
33,472 VNDC -3.22% Giao dịch ngay
BCH
11,719,636 VNDC -3.00% Giao dịch ngay
AAPL
3,437,724 VNDC -1.52% Giao dịch ngay
LTD
922 VNDC -5.34% Giao dịch ngay
AMZN
80,299,179 VNDC -1.41% Giao dịch ngay
FB
8,340,810 VNDC -0.58% Giao dịch ngay
GOOGL
66,701,493 VNDC -1.18% Giao dịch ngay
NFLX
13,944,405 VNDC -0.97% Giao dịch ngay
TSLA
18,833,821 VNDC 2.70% Giao dịch ngay
BABA
3,544,968 VNDC 2.43% Giao dịch ngay
NVDA
5,124,176 VNDC -2.29% Giao dịch ngay
NIO
863,851 VNDC 2.51% Giao dịch ngay
MSTR
14,000,738 VNDC -3.55% Giao dịch ngay
BNTX
7,352,980 VNDC -7.66% Giao dịch ngay
ZM
6,446,232 VNDC -0.38% Giao dịch ngay
TWTR
1,547,271 VNDC -3.14% Giao dịch ngay
SQ
6,088,789 VNDC -2.39% Giao dịch ngay
UBER
1,115,110 VNDC 0.62% Giao dịch ngay
BILI
1,697,177 VNDC 1.28% Giao dịch ngay
BYND
2,667,212 VNDC 2.32% Giao dịch ngay
PYPL
6,445,879 VNDC -2.33% Giao dịch ngay
BTT
75 VNDC -1.32% Giao dịch ngay
AAVE
6,618,813 VNDC -4.73% Giao dịch ngay
SOL
3,342,171 VNDC 3.09% Giao dịch ngay
VNCT
6,090 VNDC -0.13% Giao dịch ngay
DOGE
4,743 VNDC -2.89% Giao dịch ngay
SUSHI
244,175 VNDC -7.30% Giao dịch ngay
SRM
180,910 VNDC -1.25% Giao dịch ngay
OMG
213,485 VNDC 1.22% Giao dịch ngay
XLM
6,393 VNDC -3.06% Giao dịch ngay
NEO
897,123 VNDC -2.40% Giao dịch ngay
BDS
10,140 VNDC -5.67% Giao dịch ngay
LPDI
1,508 VNDC -0.46% Giao dịch ngay
ADA
50,985 VNDC -4.23% Giao dịch ngay
DOT
657,168 VNDC -5.19% Giao dịch ngay
YFI
691,281,943 VNDC -4.70% Giao dịch ngay
YFII
90,325,107 VNDC -3.30% Giao dịch ngay
VET
2,066 VNDC -4.22% Giao dịch ngay
SXP
49,312 VNDC -0.94% Giao dịch ngay
ONT
17,791 VNDC -4.65% Giao dịch ngay
BZRX
5,724 VNDC -0.83% Giao dịch ngay
IOST
1,336 VNDC -3.47% Giao dịch ngay
WAVES
548,740 VNDC -2.35% Giao dịch ngay
SHIB1000
166 VNDC -1.78% Giao dịch ngay
CORGIB10K
13 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
COMP
8,132,089 VNDC -2.04% Giao dịch ngay
DASH
3,693,619 VNDC -4.10% Giao dịch ngay
ATOM
878,737 VNDC -8.27% Giao dịch ngay
NAMI
323 VNDC -4.15% Giao dịch ngay
LUA
1,388 VNDC -0.22% Giao dịch ngay
EOS
91,952 VNDC -2.94% Giao dịch ngay
LTC
3,488,548 VNDC -2.66% Giao dịch ngay
BAKE
37,809 VNDC 3.92% Giao dịch ngay
DIA
36,112 VNDC -5.01% Giao dịch ngay
AQUAGOAT1M
2 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
AQUAGOAT10K
3 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
ALGO
39,954 VNDC -0.59% Giao dịch ngay
NKN
6,879 VNDC -1.14% Giao dịch ngay
XVS
517,861 VNDC 2.66% Giao dịch ngay
THETA
118,069 VNDC -2.89% Giao dịch ngay
MATIC
26,047 VNDC -4.82% Giao dịch ngay
RVN
2,296 VNDC -3.81% Giao dịch ngay
MANA
15,734 VNDC -6.78% Giao dịch ngay
CHR
6,275 VNDC -0.43% Giao dịch ngay
LIT
77,244 VNDC -3.14% Giao dịch ngay
XTZ
143,832 VNDC -10.83% Giao dịch ngay
OGN
17,200 VNDC -3.05% Giao dịch ngay
FIL
1,427,477 VNDC 2.14% Giao dịch ngay
ALPHA
19,666 VNDC -3.09% Giao dịch ngay
AVAX
1,601,197 VNDC -1.67% Giao dịch ngay
FTM
30,153 VNDC 4.83% Giao dịch ngay
1INCH
60,673 VNDC -6.39% Giao dịch ngay
GRT
15,793 VNDC -1.64% Giao dịch ngay
REEF
428 VNDC -0.93% Giao dịch ngay
TFUEL
6,299 VNDC -4.27% Giao dịch ngay
FIO
3,937 VNDC -0.96% Giao dịch ngay
SLP
1,587 VNDC 2.72% Giao dịch ngay
BEL
37,078 VNDC -0.61% Giao dịch ngay
ZRX
20,581 VNDC -3.44% Giao dịch ngay
CVC
9,891 VNDC -4.91% Giao dịch ngay
SFO
2 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
LTO
6,334 VNDC -13.08% Giao dịch ngay
NANO
100,320 VNDC -6.98% Giao dịch ngay
SFP
20,312 VNDC -4.39% Giao dịch ngay
BAT
14,664 VNDC -4.08% Giao dịch ngay
KSM
7,582,878 VNDC -2.75% Giao dịch ngay
ZEC
2,505,627 VNDC -4.55% Giao dịch ngay
AXS
1,515,633 VNDC 0.12% Giao dịch ngay
GHST
37,078 VNDC -1.06% Giao dịch ngay
SUPER
13,797 VNDC -2.92% Giao dịch ngay
ALICE
227,699 VNDC -4.14% Giao dịch ngay
NEAR
165,518 VNDC -7.12% Giao dịch ngay
TRU
10,070 VNDC -3.60% Giao dịch ngay
QNT
7,307,094 VNDC 4.34% Giao dịch ngay
PERP
363,705 VNDC 4.22% Giao dịch ngay
TVK
4,199 VNDC -4.18% Giao dịch ngay
DEGO
153,449 VNDC -1.43% Giao dịch ngay
ROSE
3,730 VNDC -4.77% Giao dịch ngay
BNT
81,510 VNDC -2.23% Giao dịch ngay
HNT
418,391 VNDC -2.67% Giao dịch ngay
CRV
57,373 VNDC 0.28% Giao dịch ngay
SHC
409 VNDC -0.73% Giao dịch ngay
QUICK
8,495,086 VNDC 0.61% Giao dịch ngay
FTT
1,249,985 VNDC -6.88% Giao dịch ngay
TWT
22,565 VNDC -4.72% Giao dịch ngay
LINA
808 VNDC -2.30% Giao dịch ngay
RSR
690 VNDC -5.48% Giao dịch ngay
WRX
24,161 VNDC -2.92% Giao dịch ngay
MINA
98,882 VNDC -4.64% Giao dịch ngay
IOTX
1,451 VNDC -9.09% Giao dịch ngay
HOT
185 VNDC -2.12% Giao dịch ngay
CTSI
13,613 VNDC 1.10% Giao dịch ngay
BEAM
12,668 VNDC -5.55% Giao dịch ngay
UNFI
194,699 VNDC -2.39% Giao dịch ngay
FLOW
371,012 VNDC -1.00% Giao dịch ngay
SC
339 VNDC -5.04% Giao dịch ngay
DODO
28,027 VNDC -1.77% Giao dịch ngay
HBAR
7,817 VNDC -2.40% Giao dịch ngay
STORJ
24,522 VNDC -6.50% Giao dịch ngay
MLN
3,403,692 VNDC 0.33% Giao dịch ngay
HARD
21,356 VNDC -3.99% Giao dịch ngay
SNX
237,316 VNDC -3.95% Giao dịch ngay
IOTA
27,463 VNDC -2.89% Giao dịch ngay
STX
28,734 VNDC -2.61% Giao dịch ngay
DENT
92 VNDC -3.16% Giao dịch ngay
FIS
31,442 VNDC -6.87% Giao dịch ngay
CLV
25,104 VNDC 1.15% Giao dịch ngay
TRIBE
13,790 VNDC -1.06% Giao dịch ngay
ONG
25,257 VNDC -2.67% Giao dịch ngay
LRC
8,715 VNDC -0.82% Giao dịch ngay
AUDIO
48,345 VNDC -3.39% Giao dịch ngay
CTK
36,607 VNDC 1.06% Giao dịch ngay
MASK
193,945 VNDC -0.36% Giao dịch ngay
RAMP
6,813 VNDC 5.71% Giao dịch ngay
ATA
19,633 VNDC -3.76% Giao dịch ngay
WAXP
5,009 VNDC -2.79% Giao dịch ngay
MBOX
94,875 VNDC -0.12% Giao dịch ngay
EPS
10,791 VNDC -0.44% Giao dịch ngay
WIN
10 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
EGLD
5,138,066 VNDC -2.91% Giao dịch ngay
CELO
147,557 VNDC -2.56% Giao dịch ngay
SKL
6,930 VNDC -4.62% Giao dịch ngay
NMR
956,523 VNDC -2.77% Giao dịch ngay
GTC
159,083 VNDC -4.68% Giao dịch ngay
FOR
2,092 VNDC 17.26% Giao dịch ngay
XMR
5,694,819 VNDC 3.80% Giao dịch ngay
TORN
1,383,870 VNDC -4.83% Giao dịch ngay
MDX
27,414 VNDC 3.63% Giao dịch ngay
ZIL
1,891 VNDC -4.30% Giao dịch ngay
ENJ
30,125 VNDC -5.17% Giao dịch ngay
CHZ
6,068 VNDC -2.46% Giao dịch ngay
OCEAN
15,355 VNDC -4.71% Giao dịch ngay
SEN
20,022 VNDC -12.18% Giao dịch ngay
KABA
18,799 VNDC -3.09% Giao dịch ngay
XEM
3,388 VNDC -2.45% Giao dịch ngay
MTL
65,175 VNDC -3.07% Giao dịch ngay
REN
24,604 VNDC -5.17% Giao dịch ngay
FET
17,929 VNDC -7.78% Giao dịch ngay
ONE
3,815 VNDC -6.22% Giao dịch ngay
INJ
240,545 VNDC -3.79% Giao dịch ngay
VTHO
185 VNDC -3.65% Giao dịch ngay
BAL
478,026 VNDC -2.67% Giao dịch ngay
WAN
18,056 VNDC -3.24% Giao dịch ngay
ICX
35,805 VNDC -8.45% Giao dịch ngay
RLC
81,722 VNDC 4.10% Giao dịch ngay
COTI
14,824 VNDC 17.56% Giao dịch ngay
STRAX
42,476 VNDC -4.86% Giao dịch ngay
POND
1,931 VNDC -7.21% Giao dịch ngay
ANKR
1,819 VNDC -3.24% Giao dịch ngay
ARPA
1,592 VNDC -1.97% Giao dịch ngay
GNO
5,904,604 VNDC 1.04% Giao dịch ngay
SUN
611 VNDC 0.49% Giao dịch ngay
FAM
11,375 VNDC 1.31% Giao dịch ngay
ETC
1,087,579 VNDC -2.81% Giao dịch ngay
LUNA
916,923 VNDC 10.10% Giao dịch ngay
SAND
15,011 VNDC -4.28% Giao dịch ngay
NEXO
35,498 VNDC -0.33% Giao dịch ngay
USDC
23,572 VNDC -0.38% Giao dịch ngay
USDS
23,403 VNDC -0.43% Giao dịch ngay
DAI
23,569 VNDC -0.43% Giao dịch ngay
PAX
23,196 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
LCT
12,000 VNDC 0.00% Giao dịch ngay
TLM
3,706 VNDC -1.85% Giao dịch ngay
DEXE
285,920 VNDC -1.26% Giao dịch ngay
RUNE
165,612 VNDC -3.43% Giao dịch ngay
ICP
1,025,115 VNDC -3.13% Giao dịch ngay
KAVA
137,704 VNDC 1.77% Giao dịch ngay
GO24
850 VNDC -3.19% Giao dịch ngay
BECO
1,139 VNDC -3.15% Giao dịch ngay
FEAR
19,901 VNDC 3.74% Giao dịch ngay
TEL
372 VNDC -1.85% Giao dịch ngay
OM
5,443 VNDC 6.75% Giao dịch ngay
QTUM
220,981 VNDC -2.57% Giao dịch ngay
WTC
20,109 VNDC -0.44% Giao dịch ngay
ALPACA
20,036 VNDC -4.12% Giao dịch ngay
FARM
3,835,046 VNDC -2.35% Giao dịch ngay
UTK
8,404 VNDC -3.63% Giao dịch ngay
CELR
3,784 VNDC -8.29% Giao dịch ngay
COCOS
12,425 VNDC -4.53% Giao dịch ngay
POLS
35,334 VNDC 0.16% Giao dịch ngay
TKO
38,728 VNDC -4.72% Giao dịch ngay
RAY
233,215 VNDC 0.77% Giao dịch ngay
AR
982,922 VNDC -4.84% Giao dịch ngay
BEPRO
171 VNDC -2.84% Giao dịch ngay
KOK
67,565 VNDC 0.23% Giao dịch ngay
VRA
688 VNDC -4.31% Giao dịch ngay
ITAM
603 VNDC 10.44% Giao dịch ngay
MIST
2,219 VNDC -0.22% Giao dịch ngay
ARDR
6,572 VNDC -3.45% Giao dịch ngay
HNG
2,075 VNDC -0.19% Giao dịch ngay
STMX
592 VNDC -2.15% Giao dịch ngay
AVA
68,640 VNDC -5.25% Giao dịch ngay
IDEX
9,800 VNDC 50.19% Giao dịch ngay
DYDX
454,620 VNDC 8.31% Giao dịch ngay
MKA
3,277 VNDC -3.25% Giao dịch ngay
Tài sản Xu hướng Tỉ giá (VNDC)/Biến động (24h)
BTC
1,009,734,797 VNDC -0.86%
ETH
70,292,267 VNDC -2.06%
USDT
23,513 VNDC -0.12%
VIDB
10,786 VNDC -2.93%
CHI
4,994,679 VNDC -0.02%
WHC
2,104 VNDC -6.07%
ATS
501 VNDC 0.60%
BAMI
259 VNDC 0.00%
RICE
654 VNDC -2.39%
TPH
1,060 VNDC 0.86%
MAN
678 VNDC -0.73%
FARA
56,507 VNDC 1.95%
DAM
1,460 VNDC -0.82%
TOMO
47,379 VNDC -5.59%
LINK
551,097 VNDC -4.51%
BNB
8,007,161 VNDC -2.49%
UNI
535,068 VNDC -6.40%
DKAI
3,190 VNDC -5.48%
TRX
2,079 VNDC -2.67%
TDC
850 VNDC 0.12%
XRP
21,957 VNDC -1.85%
CAKE
438,190 VNDC -2.47%
KAI
893 VNDC -4.39%
KCS
245,438 VNDC -2.89%
DPET
47,100 VNDC 1.32%
FLM
10,162 VNDC -4.81%
C98
69,677 VNDC -1.30%
BUNI
8,446 VNDC 1.67%
DFL
315 VNDC -0.94%
ERN
233,945 VNDC -3.18%
KNC
33,472 VNDC -3.22%
BCH
11,719,636 VNDC -3.00%
AAPL
3,437,724 VNDC -1.52%
LTD
922 VNDC -5.34%
AMZN
80,299,179 VNDC -1.41%
FB
8,340,810 VNDC -0.58%
GOOGL
66,701,493 VNDC -1.18%
NFLX
13,944,405 VNDC -0.97%
TSLA
18,833,821 VNDC 2.70%
BABA
3,544,968 VNDC 2.43%
NVDA
5,124,176 VNDC -2.29%
NIO
863,851 VNDC 2.51%
MSTR
14,000,738 VNDC -3.55%
BNTX
7,352,980 VNDC -7.66%
ZM
6,446,232 VNDC -0.38%
TWTR
1,547,271 VNDC -3.14%
SQ
6,088,789 VNDC -2.39%
UBER
1,115,110 VNDC 0.62%
BILI
1,697,177 VNDC 1.28%
BYND
2,667,212 VNDC 2.32%
PYPL
6,445,879 VNDC -2.33%
BTT
75 VNDC -1.32%
AAVE
6,618,813 VNDC -4.73%
SOL
3,342,171 VNDC 3.09%
VNCT
6,090 VNDC -0.13%
DOGE
4,743 VNDC -2.89%
SUSHI
244,175 VNDC -7.30%
SRM
180,910 VNDC -1.25%
OMG
213,485 VNDC 1.22%
XLM
6,393 VNDC -3.06%
NEO
897,123 VNDC -2.40%
BDS
10,140 VNDC -5.67%
LPDI
1,508 VNDC -0.46%
ADA
50,985 VNDC -4.23%
DOT
657,168 VNDC -5.19%
YFI
691,281,943 VNDC -4.70%
YFII
90,325,107 VNDC -3.30%
VET
2,066 VNDC -4.22%
SXP
49,312 VNDC -0.94%
ONT
17,791 VNDC -4.65%
BZRX
5,724 VNDC -0.83%
IOST
1,336 VNDC -3.47%
WAVES
548,740 VNDC -2.35%
SHIB1000
166 VNDC -1.78%
CORGIB10K
13 VNDC 0.00%
COMP
8,132,089 VNDC -2.04%
DASH
3,693,619 VNDC -4.10%
ATOM
878,737 VNDC -8.27%
NAMI
323 VNDC -4.15%
LUA
1,388 VNDC -0.22%
EOS
91,952 VNDC -2.94%
LTC
3,488,548 VNDC -2.66%
BAKE
37,809 VNDC 3.92%
DIA
36,112 VNDC -5.01%
AQUAGOAT1M
2 VNDC 0.00%
AQUAGOAT10K
3 VNDC 0.00%
ALGO
39,954 VNDC -0.59%
NKN
6,879 VNDC -1.14%
XVS
517,861 VNDC 2.66%
THETA
118,069 VNDC -2.89%
MATIC
26,047 VNDC -4.82%
RVN
2,296 VNDC -3.81%
MANA
15,734 VNDC -6.78%
CHR
6,275 VNDC -0.43%
LIT
77,244 VNDC -3.14%
XTZ
143,832 VNDC -10.83%
OGN
17,200 VNDC -3.05%
FIL
1,427,477 VNDC 2.14%
ALPHA
19,666 VNDC -3.09%
AVAX
1,601,197 VNDC -1.67%
FTM
30,153 VNDC 4.83%
1INCH
60,673 VNDC -6.39%
GRT
15,793 VNDC -1.64%
REEF
428 VNDC -0.93%
TFUEL
6,299 VNDC -4.27%
FIO
3,937 VNDC -0.96%
SLP
1,587 VNDC 2.72%
BEL
37,078 VNDC -0.61%
ZRX
20,581 VNDC -3.44%
CVC
9,891 VNDC -4.91%
SFO
2 VNDC 0.00%
LTO
6,334 VNDC -13.08%
NANO
100,320 VNDC -6.98%
SFP
20,312 VNDC -4.39%
BAT
14,664 VNDC -4.08%
KSM
7,582,878 VNDC -2.75%
ZEC
2,505,627 VNDC -4.55%
AXS
1,515,633 VNDC 0.12%
GHST
37,078 VNDC -1.06%
SUPER
13,797 VNDC -2.92%
ALICE
227,699 VNDC -4.14%
NEAR
165,518 VNDC -7.12%
TRU
10,070 VNDC -3.60%
QNT
7,307,094 VNDC 4.34%
PERP
363,705 VNDC 4.22%
TVK
4,199 VNDC -4.18%
DEGO
153,449 VNDC -1.43%
ROSE
3,730 VNDC -4.77%
BNT
81,510 VNDC -2.23%
HNT
418,391 VNDC -2.67%
CRV
57,373 VNDC 0.28%
SHC
409 VNDC -0.73%
QUICK
8,495,086 VNDC 0.61%
FTT
1,249,985 VNDC -6.88%
TWT
22,565 VNDC -4.72%
LINA
808 VNDC -2.30%
RSR
690 VNDC -5.48%
WRX
24,161 VNDC -2.92%
MINA
98,882 VNDC -4.64%
IOTX
1,451 VNDC -9.09%
HOT
185 VNDC -2.12%
CTSI
13,613 VNDC 1.10%
BEAM
12,668 VNDC -5.55%
UNFI
194,699 VNDC -2.39%
FLOW
371,012 VNDC -1.00%
SC
339 VNDC -5.04%
DODO
28,027 VNDC -1.77%
HBAR
7,817 VNDC -2.40%
STORJ
24,522 VNDC -6.50%
MLN
3,403,692 VNDC 0.33%
HARD
21,356 VNDC -3.99%
SNX
237,316 VNDC -3.95%
IOTA
27,463 VNDC -2.89%
STX
28,734 VNDC -2.61%
DENT
92 VNDC -3.16%
FIS
31,442 VNDC -6.87%
CLV
25,104 VNDC 1.15%
TRIBE
13,790 VNDC -1.06%
ONG
25,257 VNDC -2.67%
LRC
8,715 VNDC -0.82%
AUDIO
48,345 VNDC -3.39%
CTK
36,607 VNDC 1.06%
MASK
193,945 VNDC -0.36%
RAMP
6,813 VNDC 5.71%
ATA
19,633 VNDC -3.76%
WAXP
5,009 VNDC -2.79%
MBOX
94,875 VNDC -0.12%
EPS
10,791 VNDC -0.44%
WIN
10 VNDC 0.00%
EGLD
5,138,066 VNDC -2.91%
CELO
147,557 VNDC -2.56%
SKL
6,930 VNDC -4.62%
NMR
956,523 VNDC -2.77%
GTC
159,083 VNDC -4.68%
FOR
2,092 VNDC 17.26%
XMR
5,694,819 VNDC 3.80%
TORN
1,383,870 VNDC -4.83%
MDX
27,414 VNDC 3.63%
ZIL
1,891 VNDC -4.30%
ENJ
30,125 VNDC -5.17%
CHZ
6,068 VNDC -2.46%
OCEAN
15,355 VNDC -4.71%
SEN
20,022 VNDC -12.18%
KABA
18,799 VNDC -3.09%
XEM
3,388 VNDC -2.45%
MTL
65,175 VNDC -3.07%
REN
24,604 VNDC -5.17%
FET
17,929 VNDC -7.78%
ONE
3,815 VNDC -6.22%
INJ
240,545 VNDC -3.79%
VTHO
185 VNDC -3.65%
BAL
478,026 VNDC -2.67%
WAN
18,056 VNDC -3.24%
ICX
35,805 VNDC -8.45%
RLC
81,722 VNDC 4.10%
COTI
14,824 VNDC 17.56%
STRAX
42,476 VNDC -4.86%
POND
1,931 VNDC -7.21%
ANKR
1,819 VNDC -3.24%
ARPA
1,592 VNDC -1.97%
GNO
5,904,604 VNDC 1.04%
SUN
611 VNDC 0.49%
FAM
11,375 VNDC 1.31%
ETC
1,087,579 VNDC -2.81%
LUNA
916,923 VNDC 10.10%
SAND
15,011 VNDC -4.28%
NEXO
35,498 VNDC -0.33%
USDC
23,572 VNDC -0.38%
USDS
23,403 VNDC -0.43%
DAI
23,569 VNDC -0.43%
PAX
23,196 VNDC 0.00%
LCT
12,000 VNDC 0.00%
TLM
3,706 VNDC -1.85%
DEXE
285,920 VNDC -1.26%
RUNE
165,612 VNDC -3.43%
ICP
1,025,115 VNDC -3.13%
KAVA
137,704 VNDC 1.77%
GO24
850 VNDC -3.19%
BECO
1,139 VNDC -3.15%
FEAR
19,901 VNDC 3.74%
TEL
372 VNDC -1.85%
OM
5,443 VNDC 6.75%
QTUM
220,981 VNDC -2.57%
WTC
20,109 VNDC -0.44%
ALPACA
20,036 VNDC -4.12%
FARM
3,835,046 VNDC -2.35%
UTK
8,404 VNDC -3.63%
CELR
3,784 VNDC -8.29%
COCOS
12,425 VNDC -4.53%
POLS
35,334 VNDC 0.16%
TKO
38,728 VNDC -4.72%
RAY
233,215 VNDC 0.77%
AR
982,922 VNDC -4.84%
BEPRO
171 VNDC -2.84%
KOK
67,565 VNDC 0.23%
VRA
688 VNDC -4.31%
ITAM
603 VNDC 10.44%
MIST
2,219 VNDC -0.22%
ARDR
6,572 VNDC -3.45%
HNG
2,075 VNDC -0.19%
STMX
592 VNDC -2.15%
AVA
68,640 VNDC -5.25%
IDEX
9,800 VNDC 50.19%
DYDX
454,620 VNDC 8.31%
MKA
3,277 VNDC -3.25%

Hướng dẫn sử dụng

Tải VNDC Wallet và tất hưởng tất cả tính năng