Giao dịch đảm bảo
Crypto Escrow

  • Bảo mật bởi CyStack
  • VNDC cam kết đền bù 100% nếu xảy ra lừa đảo, người dùng mất tiền
  • Giao dịch tài sản số trung gian giữa 2 người xa lạ
  • Cực kỳ thuận tiện và nhanh chóng

Đảm bảo an toàn tuyệt đối (4 bước)

  • Người A: Tạo giao dịch mua/bán
  • Người B: Nhận thông báo có giao dịch. Hệ thống tạm khóa tài sản của người A
  • Người B: đồng ký khớp lệnh và hệ thống sẽ khóa tạm thời tài sản tương ứng của người B
  • Hệ thống chuyển tài sản tương ứng A -> B và B -> A.

Hướng dẫn sử dụng

Tải ứng dụng VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch