Cấp hạn mức tín dụng
dựa trên tài sản số

Hạn mức tín dụng (50%)
72,000,000 VNDC
Trả lãi (0.067%)
48,240‬ VNDC

Tất toán khoản vay bất cứ lúc nào

Cách hoạt động của VNDC Credit line?

Nạp tài sản số của bạn vào tài khoản VNDC Wallet.

Hệ thống cấp hạn mức tín dụng dựa trên tài sản số.

Tạo khoản vay và nhận về VNDC trên. Trả lãi tự động 0.067% mỗi ngày.

Tất toán bất cứ lúc nào, hoàn toàn không có chi phí ẩn.

Tải VNDC Wallet và tất hưởng tất cả tính năng

Câu hỏi thường gặp

VNDC Credit Line hoạt động như thế nào?

VNDC Credit line là một ứng dụng được xây dựng trên nền tảng VNDC Stablecoin. Trong đó, người dùng có thể tạo các khoản vay linh hoạt và nhanh chóng dựa trên các tài sản đảm bảo là CRYPTO.

Những loại tài sản nào có thể sử dụng làm tài sản đảm bảo?

Hiện tại, VNDC chấp nhận Bitcoin, Ethereum, USD Tether, Stably USD và CHI (số hóa tài sản vàng) làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay với hạn mức khác nhau lên tới 90% giá trị tài sản đảm bảo.