Thông báo: Bản cập nhật quan trọng 1.3.8 (Kích hoạt Smart OTP) CẬP NHẬT NGAY
2,969 VNDC
Price
2.2T VNDC
Market cap
140.3B VNDC
Volume (24 hours)
560.0M VNDC
Circulating supply