Thông báo: Bản cập nhật quan trọng 1.3.8 (Kích hoạt Smart OTP) CẬP NHẬT NGAY
24,631 VNDC
Price
2.3T VNDC
Market cap
1.9T VNDC
Volume (24 hours)
50.0M VNDC
Circulating supply