VIDB (VNDC International Digital Banking)

VIDB (VNDC International Digital Banking) là một utility token được sử dụng trong toàn bộ hệ sinh thái tài chính VNDC, như: VNDC Exchange, VNDC Borrow, VNDC Staking, VNDC Farming, VNDC P2P... Ngoài ra, VIDB được coi như tài sản đại diện cho giá trị của nền tảng VNDC, nhà đầu tư sở hữu VIDB sẽ được chia sẻ lợi nhuận mỗi ngày.

Tìm hiểu thêm

Hệ sinh thái VNDC

ecosystem

Sử dụng VIDB trong hệ sinh thái VNDC

Tài sản đảm bảo cho
khoản vay

Khi sở hữu VIDB, người dùng có thể sử dụng để tạo các khoản vay với lãi suất chỉ từ 5.9% mỗi năm.

Đánh giá cấp bậc
tài khoản

VIDB sẽ được sử dụng trên VNDC Wallet như một tài sản ký quỹ cho các hoạt động niêm yết tài sản, phát hành token qua Launchpad và chia sẻ quyền sở hữu VNDC cho đối tác kinh doanh và các nhà đầu tư.

Tham gia
Yield Farming

Người dùng khi sở hữu VIDB có thể tham gia các pool của VNDC để khai thác các token/coin mới phát hành trên ứng dụng VNDC Farming.

Chia sẻ lợi nhuận
kinh doanh

Mỗi khách hàng khi sở hữu VIDB sẽ được VNDC Holding chia sẻ lợi nhuận kinh doanh từ nền tảng VNDC Wallet mỗi ngày. Hiện tại, VNDC chia sẻ lợi nhuận 1 VNDC cho mỗi VIDB mà nhà đầu tư nắm giữ. Con số này sẽ tăng dần theo tốc độ phát triển của VNDC.

Phân chia đặc quyền
người dùng

Người dùng khi sở hữu VIDB theo các VIP level sẽ có nhiều đặc quyền hơn trên nền tảng VNDC Wallet như: Hạn mức giao dịch On-chain/Off-chain, giao dịch P2P Trading, giảm phí giao dịch, tham gia các dự án mới tại VNDC Launchpad.

Kênh đầu tư
an toàn

Giá trị của toàn bộ hệ sinh thái VNDC đang tăng dần mỗi ngày. Với hơn 800,000 người sử dụng, hơn 300 đối tác uy tín và khối lượng giao dịch đạt hơn 3,000 tỷ (150M đô) mỗi tháng. Giá trị của VNDC sẽ luôn đi kèm với giá trị của VIDB.

Thông số kỹ thuật và tỉ lệ phân bổ VIDB

Token VIDB
Dự án VNDC International Digital Banking
Ticker symbol VIDB
Loại Utility Token
Token symbol ecosystem
Tiêu chuẩn ERC20
Smart contract https://etherscan.io/token/0xbfCE0c7d3bA3a7F7a039521fe371A87BF84BAAD4
Mệnh giá $0.20 (Phát hành lần đầu qua VNDC Launchpad)
Nguồn cung tối đa 1.000.000.000 (1tỷ)

Tỉ lệ khóa và phân phối VIDB trên Smart Contract

Nguồn cung tối đa Lượng token được lưu thông tức thời Lượng token sẽ được trao quyền dần Thời hạn trao quyền
Các nhà đầu tư 500,000,000 500,000,000 0
Dự phòng thấu chi 250,000,000 0 250,000,000 12 tháng và kỳ hạn cho mỗi lần trao quyền là 6 tháng
Các nhà sáng lập và đội ngũ 125,000,000 0 125,000,000 48 tháng và kỳ hạn cho mỗi lần trao quyền là hàng quý
Các chiến dịch xây dựng cộng đồng và Airdrop 60.000.000 10.000.000 50.000.000 12 tháng và kỳ hạn cho mỗi lần trao quyền là 6 tháng
Cố vấn, các đơn vị pháp lý và PR 65.000.000 25.000.000 40.000.000 Thời hạn trao quyền là đến 12 tháng
Tổng cộng 1.000.000.000 535.000.000 465.000.000
% 100% 53.5% 46.5%