Ứng dụng lưu trữ
tài sản số an toàn

  • Lưu trữ và quản lý tài sản an toàn cùng một ứng dụng
  • Mua/Bán VNDC trực tiếp
  • Hỗ trợ Staking và Credit Line
  • Hỗ trợ gửi off-chain và on-chain

Dễ dàng quản lý tài sản số của bạn

Bạn có toàn quyền gửi/nhận và rút tài sản số bất cứ lúc nào

Hỗ trợ nhiều loại tiền số

Dễ dàng quản lý VNDC, BTC, ETH, CHI, USDT, USDS and nhiều loại tài sản khác.

On-chain và Off-chain

Sử dụng VNDC Wallet có thể gửi/nhận tài sản số bằng địa chỉ on-chain hoặc qua: Email, số điện thoại.

An toàn tuyệt đối

Tài sản số của bạn được lưu trữ an toàn với công nghệ của VNDC. Quỹ bảo hiểm 100 triệu USD.

Dễ dàng gửi, nhận và thanh toán với VNDC

Sử dụng VNDC Wallet, bạn có thể gửi/nhận tiền trên toàn thế giới

Tải VNDC Wallet và tận hưởng tất cả các tính năng