Cấp hạn mức tín dụng dựa trên tài sản số

Hạn mức tín dụng (50%)
72,000,000 VNDC
Trả lãi (0.067%)
48,240‬ VNDC

Tất toán khoản vay bất cứ lúc nào

Cách hoạt động của VNDC Credit line?

Nạp tài sản số của bạn và tài khoản VNDC Wallet.

Hệ thống cấp hạn mức tín dụng cho bạn. Không cần kiểm tra.

Tạo khoản vay và nhận về VNDC trên VNDC Wallet. Trả lãi 0.067% mỗi ngày.

Tất toán bất cứ lúc nào, hoàn toàn không có chi phí ẩn.

Tải VNDC Wallet và tận hưởng tất cả các tính năng

Câu hỏi thường gặp

VNDC Credit Line hoạt động như thế nào?

VNDC Credit line là một ứng dụng được xây dựng trên nền tảng VNDC Stablecoin. Trong đó, người dùng có thể tạo các khoản vay linh hoạt và nhanh chóng dựa trên tài sản đảm bảo là crypto.

Những loại tài sản nào có thể sử dụng làm tài sản đảm bảo?

Hiện tại, VNDC chấp nhận Bitcoin, Ethereum, USD Tether và USD Stably làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay với hạn mức khác nhau.