Thông báo: Bản cập nhật quan trọng 1.3.8 (Kích hoạt Smart OTP) CẬP NHẬT NGAY

Chính sách thông báo lỗ hổng

Chúng tôi luôn tuân thủ các quy ước toàn cầu về bảo mật thông tin để đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dùng cũng như cho chính công ty. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển sản phẩm, không thể tránh khỏi việc hệ thống còn tồn tại những lỗ hổng bảo mật có thể ảnh hưởng tới hệ thống.

Tìm thấy một lỗ hổng?

Nếu bạn tìm thấy bất kì một lỗ hổng bảo mật nào tồn tại trên hệ thống ứng dụng của VNDC, bao gồm:

  • Hệ thống website có tên miền: *vndc.io/*
  • Ứng dụng di động thuộc sở hữu của VNDC
  • Bất kỳ thiết bị IoT nào thuộc sở hữu của VNDC

Vui lòng thông báo với chúng tôi theo quy trình dưới đây: