Chính sách thông báo lỗ hổng

Chúng tôi luôn tuân thủ các quy ước toàn cầu về bảo mật thông tin để đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dùng cũng như cho chính công ty. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển sản phẩm, không thể tránh khỏi việc hệ thống còn tồn tại những lỗ hổng bảo mật có thể ảnh hưởng tới hệ thống.