Chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung cùng Crypto for Life XEM THÊM

Chứng từ bảo chứng (Proof of Funds)

Mỗi điểm VNDC phát hành luôn được đảm bảo với 100% tài sản đảm bảo tương ứng

Thông tin cơ bản

Smart Contract

Ghi chú: Tổng số lượng cung cấp VNDC sẽ được phát hành thêm theo từng giai đoạn.

Nền tảng Loại Ngày Số lượng Mã giao dịch Chứng từ
ERC20 Minting 21/01/2020 6,441,454,400 0xb5a27eb53d2b37731... Tải Về
ERC20 Minting 21/01/2020 19,000,000,000 0x8298246c7bae7d83f... Tải Về
ERC20 Minting 18/01/2020 5,000,000,000 0x22d0185e9f3611254... Tải Về
ERC20 Minting 18/01/2020 21,000,000,000 0x1d0bc7894ff412fd5... Tải Về
ERC20 Minting 12/11/2019 27,950,000,000 0xb6b19cad97b6baf50... Tải Về
BEP2 Burning 12/11/2019 27,950,000,000 58F97639633275AE47A... Tải Về
BEP2 Minting 09/10/2019 29,000,000,000 32F59D803FE2FBC209E... Tải Về
BEP2 Minting 03/10/2019 1,000,000,000 DB969F8AED57FFD8028... Tải Về
ERC20 Minting 23/09/2019 8,000,000,000 0x7a632801684e25b60... Tải Về
ERC20 Minting 19/09/2019 29,300,000,000 0x645cfa51d6d045516... Tải Về
ERC20 Minting 16/09/2019 2,000,000,000 0x80ea0f55db59ebd44... Tải Về