Chứng từ bảo chứng (Proof of Funds)

Mỗi điểm VNDC phát hành luôn được đảm bảo với 100% tài sản đảm bảo tương ứng

Thông tin cơ bản

Smart Contract

Ghi chú: Tổng số lượng cung cấp VNDC sẽ được phát hành thêm theo từng giai đoạn.

Nền tảng Loại Ngày Số lượng Mã giao dịch Chứng từ
ERC20 Minting 21/01/2020 6,441,454,400 0xb5a27eb53d2b37731... Tải Về
ERC20 Minting 21/01/2020 19,000,000,000 0x8298246c7bae7d83f... Tải Về
ERC20 Minting 18/01/2020 5,000,000,000 0x22d0185e9f3611254... Tải Về
ERC20 Minting 18/01/2020 21,000,000,000 0x1d0bc7894ff412fd5... Tải Về
ERC20 Minting 12/11/2019 27,950,000,000 0xb6b19cad97b6baf50... Tải Về
BEP2 Burning 12/11/2019 27,950,000,000 58F97639633275AE47A... Tải Về
BEP2 Minting 09/10/2019 29,000,000,000 32F59D803FE2FBC209E... Tải Về
BEP2 Minting 03/10/2019 1,000,000,000 DB969F8AED57FFD8028... Tải Về
ERC20 Minting 23/09/2019 8,000,000,000 0x7a632801684e25b60... Tải Về
ERC20 Minting 19/09/2019 29,300,000,000 0x645cfa51d6d045516... Tải Về
ERC20 Minting 16/09/2019 2,000,000,000 0x80ea0f55db59ebd44... Tải Về