HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI VNDC

3,356

hd-quy-doi-vndc

Chào các bạn, hôm nay VNDC.io sẽ hướng dẫn các bạn cách QUY ĐỔI VNDC (VNDC-VND, VNDC-USDT, CRYPTO->VNDC) đơn giản nhất.

1. QUY ĐỔI TỪ VND SANG VNDC

Bước 1: Đăng nhập vào VNDC.io.

Bước 2: Vào menu QUY ĐỔI.

photo-2020-01-08-09-20-34

Bước 3: Chọn menu VND -> VNDC.

Bước 4: Chọn Đại .

Bước 5: Nhập số lượng VNDC muốn mua.

Bước 6: Nhấn nút MUA.

photo-2020-01-08-09-21-59

Bước 7: Chuyển khoản VND đến ngân hàng chỉ định theo thông tin vừa tạo
Lưu ý: Chuyển chính xác theo đúng số lượng VND nội dung chuyển khoản để đơn hàng được xử nhanh nhất.

photo-2020-01-08-09-22-48

2. QUY ĐỔI TỪ VNDC SANG VND

Bước 1: Đăng nhập vào VNDC.io.

Bước 2: Vào menu QUY ĐỔI.

photo-2020-01-08-09-20-34

Bước 3: Chọn menu VNDC -> VND.

Bước 4: Nhập số lượng VNDC muốn bán.

Bước 5: Chọn ngân hàng nhận VND.

Bước 6: Nhập số tài khoản ngân hang.

Bước 7: Nhấn nút BÁN.

photo-2020-01-08-09-24-13

Bước 8: Xác thực OTP

OTP được gửi đến email nếu chưa kích hoạt 2FA

Nếu bạn không nhận được email, vui lòng làm theo các bước sau:

  • Kiểm tra trong thư mục mail Spam của bạn.
  • Thêm VNDC.io vào whitelist trong email của bạn.
  • Chắc chắn rằng hệ thống email của bạn hoạt động bình thường.
  • Nhấn nút "Gửi lại OTP" để hệ thống gửi lại bạn OTP mới.

photo-2020-01-08-09-24-52

3. QUY ĐỔI TỪ VNDC SANG USDT

Bước 1: Đăng nhập vào VNDC.io.

Bước 2: Vào menu QUY ĐỔI.

photo-2020-01-08-09-20-34

Bước 3: Chọn menu VNDC -> USDT.

Bước 4: Nhập số lượng VNDC muốn quy đổi.

Bước 5: Nhấn nút QUY ĐỔI.

photo-2020-01-08-09-26-09

4. QUY ĐỔI TỪ USDT SANG VNDC

Bước 1: Đăng nhập vào VNDC.io.

Bước 2: Vào menu QUY ĐỔI.

photo-2020-01-08-09-20-34

Bước 3: Chọn menu USDT -> VNDC.

Bước 4: Nhập số lượng USDT muốn quy đổi.

Bước 5: Nhấn nút QUY ĐỔI.

photo-2020-01-08-09-38-31

5. QUY ĐỔI TỪ CRYPTO SANG VNDC

Bước 1: Đăng nhập vào VNDC.io.

Bước 2: Vào menu QUY ĐỔI.

photo-2020-01-08-09-20-34

Bước 3: Chọn menu CRYPTO -> VNDC.

Bước 4: Nhập số lượng VNDC muốn quy đổi.

Bước 5: Nhấn nút QUY ĐỔI tương ứng với loại Crypto mà bạn muốn quy đổi.

photo-2020-01-08-09-48-20

Bước 6: Chuyển Crypto tương ứng đến địa chỉ ví được hiển thị.

photo-2020-01-08-09-48-54

 

Chúc các bạn thành công!