HƯỚNG DẪN HẠN MỨC TÍN DỤNG

5,241

hd-han-muc-tin-dung

Chào các bạn, hôm nay VNDC.io sẽ hướng dẫn các bạn cách SỬ DỤNG HẠN MỨC TÍN DỤNG (Tạo khoản vay, tất toán và chính sách) đơn giản nhất.

1. TẠO KHOẢN VAY

Bước 1: Đăng nhập vào VNDC.io.

Bước 2: Vào menu HẠN MỨC TÍN DỤNG.

Bước 3: Chọn menu VAY.

photo-2020-01-13-11-38-17

Bước 4: Nhập số lượng VNDC muốn vay.

Bước 5: Nhấn nút VAY.

* Lưu ý: Tối thiểu 200,000 VNDC trên một lần vay.

photo-2020-01-13-11-40-08

photo-2020-01-13-11-40-44

2. TẤT TOÁN KHOẢN VAY

Bước 1: Đăng nhập vào VNDC.io.

Bước 2: Vào menu HẠN MỨC TÍN DỤNG.

Bước 3: Chọn menu TẤT TOÁN.

photo-2020-01-13-11-38-17

Bước 4: Nhập số lượng VNDC muốn tất toán.

Bước 5: Nhấn nút TẤT TOÁN.

Lưu ý: Tối thiểu 100,000 VNDC trên một lần tất toán

photo-2020-01-13-11-43-34

photo-2020-01-13-11-45-06

3. ĐIỀU KHOẢN - ĐIỀU KIỆN

TẠO KHOẢN VAY

 • Khoản vay tối thiểu: 200,000 VNDC.
 • Lãi suất: 2%/tháng, tương đương 0.067%/ngày.
 • Thời gian đáo hạn: Không giới hạn.
 • Hình thức nhận khoản vay: nhận trực tiếp vào VNDC.
 • Hạn mức tín dụng được cấp bằng cách quy đổi tài sản đảm bảo dựa theo tỷ giá trên sàn TRUSTDEX.io theo tỷ lệ như sau:
  • BTC 50% tỷ giá.
  • ETH 50% tỷ giá.
  • USDT 90% tỷ giá.

TRẢ LÃI VAY

 • Hình thức trả lãi: tự động trừ lãi mỗi ngày từ ví VNDC (lãi suất 0.067%/ngày).
 • Trường hợp không đủ số : hệ thống sẽ cộng khoản lãi đó vào khoản vay đang có và tạo thành khoản vay mới.


TẤT TOÁN

 • Tất toán tối thiểu: 100,000 VNDC.
 • Hình thức tất toán: Bằng số dư VNDC trong tài khoản.
 • Thời gian tất toán: Bất kỳ lúc nào.
 • Số lần tất toán: Không giới hạn. Có thể chia nhỏ tùy ý số lần tất toán cho khoản vay. Lưu ý: Nếu tất toán số lượng VNDC nhỏ hơn khoản vay thì số còn lại sẽ được tạo thành khoản vay mới và chỉ trả lãi hàng ngày trên khoản vay mới này.
 • Tự động tất toán sớm: Khi giá trị khoản vay lớn hoặc bằng 95% tổng giá trị tài sản đảm bảo, hệ thống sẽ tự động quy đổi số tài sản đảm bảo thành VNDC (theo tỷ giá trên sàn TRUSTDEX.io) và tất toán khoản vay đang có.