HDSD TÍNH NĂNG E-VOUCHER VNDC

2,657

I. TẠO E-VOUCHER

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng điện thoại VNDC Wallet. (Tải ngay)

Bước 2: Chọn menu e-Voucher VNDC.

Bước 3: Chọn Tạo e-Voucher.

picture1

Bước 4: Nhập số lượng e-Voucher muốn tạo.

Bước 5: Nhập số lượng VNDC trên mỗi e-Voucher.

Bước 6: Nhấn XÁC NHẬN.

picture2

 

II. NẠP E-VOUCHER

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng điện thoại VNDC Wallet.

Bước 2: Chọn menu Nạp e-Voucher VNDC.

Bước 3: Chọn Quét QR e-Voucher hoặc Nhập e-Voucher.

picture3

Bước 4: Nhấn XÁC NHẬN.

picture4

 

 

 

 

Thẻ: