Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Lê Bích ngọc

Giá: 23,460 VNDC

Số lượng : 500.96846172 USDT

Còn lại : 500.96846172 USDT

Nguyen van Diep

Giá: 23,465 VNDC

Số lượng : 212.00000000 USDT

Còn lại : 212.00000000 USDT

NGUYEN THI HONG NHUNG

Giá: 23,470 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Trần Thị Kim Lộc

Giá: 23,486 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

HOÀNG THỊ TƯ

Giá: 23,500 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 400.00000000 USDT

nguyen trong hien

Giá: 23,500 VNDC

Số lượng : 390.00000000 USDT

Còn lại : 390.00000000 USDT

Phạm Thị Huệ

Giá: 23,500 VNDC

Số lượng : 647.00000000 USDT

Còn lại : 647.00000000 USDT

Nguyễn Thị Huyền

Giá: 23,500 VNDC

Số lượng : 61.00000000 USDT

Còn lại : 61.00000000 USDT

Vương Minh Châu

Giá: 23,500 VNDC

Số lượng : 2,676.00000000 USDT

Còn lại : 2,676.00000000 USDT

pham trinh minh quan

Giá: 23,500 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

DANG VAN CHUYEN

Giá: 23,515 VNDC

Số lượng : 80.00000000 USDT

Còn lại : 80.00000000 USDT

DANG VAN CHUYEN

Giá: 23,518 VNDC

Số lượng : 150.00000000 USDT

Còn lại : 150.00000000 USDT

Nguyễn Thu Thủy

Giá: 23,527 VNDC

Số lượng : 195.00000000 USDT

Còn lại : 195.00000000 USDT

Trần Văn Thái

Giá: 23,530 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Đàm Thị Luyến

Giá: 23,536 VNDC

Số lượng : 1,876.00000000 USDT

Còn lại : 1,876.00000000 USDT

Hiển thị 31 tới 45 của 58 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch