Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

NGUYÊN PIU TRÒN

Giá: 23,449 VNDC

Số lượng : 138.00000000 USDT

Còn lại : 138.00000000 USDT

NGUYEN THI HONG NHUNG

Giá: 23,450 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

nguyen van thanh

Giá: 23,450 VNDC

Số lượng : 1,220.33940060 USDT

Còn lại : 1,220.33940060 USDT

NGUYEN TUAN ANH

Giá: 23,450 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

nguyen manh dong

Giá: 23,450 VNDC

Số lượng : 1,750.00000000 USDT

Còn lại : 1,750.00000000 USDT

Vũ Thị Lan Anh

Giá: 23,455 VNDC

Số lượng : 400.00000000 USDT

Còn lại : 400.00000000 USDT

NGUYEN HA THANH

Giá: 23,456 VNDC

Số lượng : 1,200.00000000 USDT

Còn lại : 1,200.00000000 USDT

Ngô Thị Bích Ngọc

Giá: 23,459 VNDC

Số lượng : 450.00000000 USDT

Còn lại : 450.00000000 USDT

Pham Thi Thom

Giá: 23,460 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

Nguyễn Hữu Thứ

Giá: 23,468 VNDC

Số lượng : 188.00000000 USDT

Còn lại : 188.00000000 USDT

Võ Văn Được

Giá: 23,476 VNDC

Số lượng : 300.00000000 USDT

Còn lại : 300.00000000 USDT

NGUYEN THI HONG NHUNG

Giá: 23,480 VNDC

Số lượng : 300.00000000 USDT

Còn lại : 300.00000000 USDT

NGUYỄN THỊ LỘC

Giá: 23,488 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

Hoàng Thị Tuyết Mai

Giá: 23,500 VNDC

Số lượng : 107.00000000 USDT

Còn lại : 107.00000000 USDT

Trần Thanh Tiến

Giá: 23,500 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Hiển thị 31 tới 45 của 120 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch