Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Đinh Thị Linh

7766370306

Giá: 24,550 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Phan Thanh Ngọc

5382378125

Giá: 24,600 VNDC

Số lượng : 80.00000000 USDT

Còn lại : 80.00000000 USDT

LUU DINH TINH

3952431460

Giá: 24,685 VNDC

Số lượng : 400.00000000 USDT

Còn lại : 400.00000000 USDT

LUU DINH TINH

3952431460

Giá: 24,689 VNDC

Số lượng : 300.00000000 USDT

Còn lại : 300.00000000 USDT

Phan Thanh Ngọc

5382378125

Giá: 24,700 VNDC

Số lượng : 300.00000000 USDT

Còn lại : 300.00000000 USDT

Trần Hồng Quân

3014251418

Giá: 24,800 VNDC

Số lượng : 42.50000000 USDT

Còn lại : 42.50000000 USDT

Phan Thanh Ngọc

5382378125

Giá: 24,800 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

TRẦN THU VÂN

[email protected]

Giá: 24,850 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

nguyễn hải dương

7425949715

Giá: 25,000 VNDC

Số lượng : 251.00000000 USDT

Còn lại : 251.00000000 USDT

Nguyen Thi Lan

8041774825

Giá: 25,000 VNDC

Số lượng : 1,025.00000000 USDT

Còn lại : 1,025.00000000 USDT

Nguyễn như duy

4218718603

Giá: 25,000 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

LUU DINH TINH

3952431460

Giá: 25,125 VNDC

Số lượng : 800.00000000 USDT

Còn lại : 800.00000000 USDT

Nguyễn Công Hậu

8476872822

Giá: 26,540 VNDC

Số lượng : 52.80000000 USDT

Còn lại : 52.80000000 USDT

Nguyễn Thanh Tuấn

[email protected]

Giá: 26,567 VNDC

Số lượng : 800.00000000 USDT

Còn lại : 800.00000000 USDT

Nguyễn Thanh Tuấn

[email protected]

Giá: 26,996 VNDC

Số lượng : 1,500.00000000 USDT

Còn lại : 1,500.00000000 USDT

Hiển thị 31 tới 45 của 50 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch