Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Nguyễn Thị Hải Yến

2969147702

Giá: 23,789 VNDC

Số lượng : 2,100.00000000 USDT

Còn lại : 2,100.00000000 USDT

Nguyễn Thị Hải Yến

2969147702

Giá: 23,799 VNDC

Số lượng : 2,819.00000000 USDT

Còn lại : 84.78731699 USDT

Huỳnh Thị Ngọc Trâm

9010036512

Giá: 23,800 VNDC

Số lượng : 19.00000000 USDT

Còn lại : 19.00000000 USDT

TRAN THI XUAN PHUONG

[email protected]

Giá: 23,800 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Nguyễn hữu phước

1547084705

Giá: 23,800 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Nguyễn hữu phước

1547084705

Giá: 23,800 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Nguyễn Thị Hải Yến

2969147702

Giá: 23,899 VNDC

Số lượng : 4,000.00000000 USDT

Còn lại : 4,000.00000000 USDT

Vương Trung Kiên

9561284550

Giá: 23,900 VNDC

Số lượng : 945.00000000 USDT

Còn lại : 945.00000000 USDT

TRAN HUY HIEP

[email protected]

Giá: 23,990 VNDC

Số lượng : 920.00000000 USDT

Còn lại : 920.00000000 USDT

Nguyễn Thị Hải Yến

2969147702

Giá: 23,999 VNDC

Số lượng : 3,644.00000000 USDT

Còn lại : 3,644.00000000 USDT

Hiển thị 16 tới 25 của 25 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch