Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

5080493572

Giá: 24,358 VNDC

Số lượng : 300.00000000 USDT

Còn lại : 95.00000000 USDT

Bùi Xuân Cường

3375813055

Giá: 24,365 VNDC

Số lượng : 185.00000000 USDT

Còn lại : 185.00000000 USDT

NGUYỄN THỊ LỘC

6545969443

Giá: 24,369 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 90.00000000 USDT

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

5080493572

Giá: 24,383 VNDC

Số lượng : 150.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

5080493572

Giá: 24,395 VNDC

Số lượng : 300.00000000 USDT

Còn lại : 300.00000000 USDT

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

5080493572

Giá: 24,397 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 170.00000000 USDT

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

5080493572

Giá: 24,398 VNDC

Số lượng : 300.00000000 USDT

Còn lại : 300.00000000 USDT

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

5080493572

Giá: 24,398 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

5080493572

Giá: 24,398 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

âu văn thái

2765913404

Giá: 24,400 VNDC

Số lượng : 296.00000000 USDT

Còn lại : 296.00000000 USDT

NGUYỄN THỊ LỘC

6545969443

Giá: 24,439 VNDC

Số lượng : 150.00000000 USDT

Còn lại : 150.00000000 USDT

Nguyễn Thị Hải Yến

2969147702

Giá: 24,499 VNDC

Số lượng : 6,799.00000000 USDT

Còn lại : 6,799.00000000 USDT

nguyễn hải dương

7425949715

Giá: 24,499 VNDC

Số lượng : 4,079.00000000 USDT

Còn lại : 4,079.00000000 USDT

Trần Chung

4074332317

Giá: 24,500 VNDC

Số lượng : 400.00000000 USDT

Còn lại : 18.00000000 USDT

Nguyen Thi Thanh Thao

2073250367

Giá: 24,500 VNDC

Số lượng : 100.83000000 USDT

Còn lại : 100.83000000 USDT

Hiển thị 16 tới 30 của 50 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch