Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Trần Thái Duy

Giá: 23,350 VNDC

Số lượng : 1,753.00000000 USDT

Còn lại : 1,753.00000000 USDT

Mai Hoàng Huy

Giá: 23,355 VNDC

Số lượng : 43.00000000 USDT

Còn lại : 43.00000000 USDT

Le Van Tan

Giá: 23,360 VNDC

Số lượng : 3,500.00000000 USDT

Còn lại : 3,500.00000000 USDT

NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG

Giá: 23,370 VNDC

Số lượng : 300.00000000 USDT

Còn lại : 300.00000000 USDT

Nguyễn Thanh Tùng

Giá: 23,379 VNDC

Số lượng : 1,400.27798097 USDT

Còn lại : 1,400.27798097 USDT

dong quang thang

Giá: 23,400 VNDC

Số lượng : 1,062.00000000 USDT

Còn lại : 1,062.00000000 USDT

Lê Bích ngọc

Giá: 23,400 VNDC

Số lượng : 700.00000000 USDT

Còn lại : 700.00000000 USDT

HOÀNG ĐÌNH TRUNG

Giá: 23,400 VNDC

Số lượng : 3,583.90000000 USDT

Còn lại : 3,583.90000000 USDT

Pham Thi Thom

Giá: 23,400 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,000.00000000 USDT

NGUYEN TUAN ANH

Giá: 23,400 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

NONG VAN THIEN

Giá: 23,414 VNDC

Số lượng : 70.00000000 USDT

Còn lại : 70.00000000 USDT

NGUYEN TUAN ANH

Giá: 23,415 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

NGUYEN TUAN ANH

Giá: 23,430 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

NGUYEN TUAN ANH

Giá: 23,440 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

NGUYÊN PIU TRÒN

Giá: 23,449 VNDC

Số lượng : 138.00000000 USDT

Còn lại : 138.00000000 USDT

Hiển thị 16 tới 30 của 119 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch