Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Le Van Tan

Giá: 23,399 VNDC

Số lượng : 9,000.27448011 USDT

Còn lại : 9,000.27448011 USDT

Pham Thi Thom

Giá: 23,400 VNDC

Số lượng : 900.00000000 USDT

Còn lại : 155.00000000 USDT

Huỳnh Thị Ngọc Trâm

Giá: 23,410 VNDC

Số lượng : 957.00000000 USDT

Còn lại : 957.00000000 USDT

Đặng đình nam

Giá: 23,420 VNDC

Số lượng : 248.00000000 USDT

Còn lại : 248.00000000 USDT

HOÀNG THỊ TƯ

Giá: 23,420 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

Trần Huỳnh Nhung

Giá: 23,424 VNDC

Số lượng : 4,000.00000000 USDT

Còn lại : 4,000.00000000 USDT

Trần Huỳnh Nhung

Giá: 23,424 VNDC

Số lượng : 4,000.00000000 USDT

Còn lại : 4,000.00000000 USDT

Lê Bích ngọc

Giá: 23,435 VNDC

Số lượng : 426.89563800 USDT

Còn lại : 426.89563800 USDT

TRẦN ANH TUẤN

Giá: 23,450 VNDC

Số lượng : 55.00000000 USDT

Còn lại : 35.00000000 USDT

ĐỒNG ĐỨC ANH

Giá: 23,450 VNDC

Số lượng : 120.00824610 USDT

Còn lại : 0.00824610 USDT

DANG VAN CHUYEN

Giá: 23,450 VNDC

Số lượng : 239.00000000 USDT

Còn lại : 239.00000000 USDT

Phùng Minh Đức

Giá: 23,455 VNDC

Số lượng : 43.00000000 USDT

Còn lại : 43.00000000 USDT

Le Thi Hong Giang

Giá: 23,455 VNDC

Số lượng : 770.28584725 USDT

Còn lại : 70.28584725 USDT

Vũ Nhật Trường

Giá: 23,456 VNDC

Số lượng : 845.51071205 USDT

Còn lại : 845.51071205 USDT

Lê Bích ngọc

Giá: 23,460 VNDC

Số lượng : 500.96846172 USDT

Còn lại : 500.96846172 USDT

Hiển thị 16 tới 30 của 57 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch