Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Nguyễn Thị Huỳnh Như

4690745490

Giá: 24,190 VNDC

Số lượng : 17,630.27000000 USDT

Còn lại : 16,430.27000000 USDT

Nguyễn Quang điệp

4284157594

Giá: 24,207 VNDC

Số lượng : 1,060.00000000 USDT

Còn lại : 1,060.00000000 USDT

Nguyễn Thoại Ngọc

1899239039

Giá: 24,208 VNDC

Số lượng : 109.00000000 USDT

Còn lại : 109.00000000 USDT

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

8746170145

Giá: 24,209 VNDC

Số lượng : 929.00000000 USDT

Còn lại : 929.00000000 USDT

Hoàng Văn Qúy

4349941080

Giá: 24,210 VNDC

Số lượng : 166.99000000 USDT

Còn lại : 166.99000000 USDT

Trần Thị Thảo

9675965886

Giá: 24,299 VNDC

Số lượng : 178.02937000 USDT

Còn lại : 178.02937000 USDT

Phạm Văn Lý

6211564215

Giá: 24,300 VNDC

Số lượng : 1,007.82802400 USDT

Còn lại : 1,007.82802400 USDT

Hoàng Thu Trang

1504429169

Giá: 24,300 VNDC

Số lượng : 257.89000700 USDT

Còn lại : 257.89000700 USDT

Trần Thị Thảo

9675965886

Giá: 24,330 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

Phạm Văn Đức

2573181910

Giá: 24,349 VNDC

Số lượng : 42.00000000 USDT

Còn lại : 42.00000000 USDT

Vương Thị Thu

6291455222

Giá: 24,355 VNDC

Số lượng : 77.34056217 USDT

Còn lại : 77.34056217 USDT

Nguyên thị thảo

9033027761

Giá: 24,389 VNDC

Số lượng : 124.56205253 USDT

Còn lại : 124.56205253 USDT

Nguyễn Lan Hương

6103959931

Giá: 24,390 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

PHAM TRAN TIEN PHAT

8333541342

Giá: 24,500 VNDC

Số lượng : 62.00000000 USDT

Còn lại : 62.00000000 USDT

NGUYEN THANH THUY

8922034732

Giá: 24,500 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 17 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch