Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Vũ Công Đàm

Giá: 23,365 VNDC

Số lượng : 600.00000000 USDT

Còn lại : 600.00000000 USDT

Trần Bá Dần

Giá: 23,366 VNDC

Số lượng : 460.00000000 USDT

Còn lại : 460.00000000 USDT

Trần Văn Lắm

Giá: 23,366 VNDC

Số lượng : 2,032.24573548 USDT

Còn lại : 1,692.24573548 USDT

le hai dang

Giá: 23,368 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 301.40000000 USDT

Trương Ngọc Giang

Giá: 23,370 VNDC

Số lượng : 2,915.73261744 USDT

Còn lại : 2,915.73261744 USDT

Vũ Công Đàm

Giá: 23,370 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 600.00000000 USDT

Trần Thị Nhàn

Giá: 23,371 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,788.00000000 USDT

Trương Ngọc Giang

Giá: 23,375 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 5,000.00000000 USDT

Trần Thị Nhàn

Giá: 23,376 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

Trương Ngọc Giang

Giá: 23,378 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

Pham Thi Thom

Giá: 23,380 VNDC

Số lượng : 776.00000000 USDT

Còn lại : 776.00000000 USDT

Le Van Tan

Giá: 23,380 VNDC

Số lượng : 8,267.00000000 USDT

Còn lại : 8,267.00000000 USDT

LÝ HỒNG THƯƠNG

Giá: 23,385 VNDC

Số lượng : 304.06475939 USDT

Còn lại : 304.06475939 USDT

Trần Thị Nhàn

Giá: 23,389 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

TRINH THI HONG NGA

Giá: 23,390 VNDC

Số lượng : 3,500.00000000 USDT

Còn lại : 3,500.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 58 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch