Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Trần Văn Lắm

4076422109

Giá: 23,553 VNDC

Số lượng : 4,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,700.00000000 USDT

Truong Hoang Ha

6773035340

Giá: 23,555 VNDC

Số lượng : 23,555.00000000 USDT

Còn lại : 23,031.00000000 USDT

Nguyễn Hải Anh

7813317356

Giá: 23,569 VNDC

Số lượng : 17.34000000 USDT

Còn lại : 17.34000000 USDT

Nguyễn Đình Hưng

[email protected]

Giá: 23,570 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,787.00000000 USDT

Chợ Bitcoin Sài Gòn-P2P

5916326500

Giá: 23,585 VNDC

Số lượng : 100,000.00000000 USDT

Còn lại : 100,000.00000000 USDT

Lê Đức Khánh

9444791621

Giá: 23,620 VNDC

Số lượng : 500.42314705 USDT

Còn lại : 500.42314705 USDT

PHAN TUẤN TIỄN

3582269761

Giá: 23,620 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

PHAN TUẤN TIỄN

3582269761

Giá: 23,640 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Nguyễn Đắc Ngọ

9600262681

Giá: 23,640 VNDC

Số lượng : 636.00000000 USDT

Còn lại : 636.00000000 USDT

Huỳnh Văn Duy Khánh

9528276622

Giá: 23,650 VNDC

Số lượng : 535.00000000 USDT

Còn lại : 535.00000000 USDT

đoàn văn thành

9948347781

Giá: 23,666 VNDC

Số lượng : 12.00000000 USDT

Còn lại : 12.00000000 USDT

Phạm Văn Đức

2573181910

Giá: 23,670 VNDC

Số lượng : 68.00000000 USDT

Còn lại : 68.00000000 USDT

Nguyễn Thị Hải Yến

2969147702

Giá: 23,698 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,000.00000000 USDT

Nguyễn Thị Hải Yến

2969147702

Giá: 23,699 VNDC

Số lượng : 1,243.00000000 USDT

Còn lại : 1,243.00000000 USDT

Phạm Thiên Trường

1111939162

Giá: 23,700 VNDC

Số lượng : 200.51979400 USDT

Còn lại : 200.51979400 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 35 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch