Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

trần thị diễm trinh

7757077110

Giá: 24,650 VNDC

Số lượng : 47.30000000 USDT

Còn lại : 47.30000000 USDT

Trần Hoàng Lực

3780555869

Giá: 24,654 VNDC

Số lượng : 159.15715467 USDT

Còn lại : 150.65715467 USDT

HO VAN KHOA

9773888983

Giá: 24,655 VNDC

Số lượng : 1,034.33970000 USDT

Còn lại : 1,034.33970000 USDT

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

8746170145

Giá: 24,659 VNDC

Số lượng : 6,062.00000000 USDT

Còn lại : 5,734.00000000 USDT

Nguyễn Thị Quyên

5313503501

Giá: 24,660 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 49.00000000 USDT

Lê Cao Hân

8527717468

Giá: 24,660 VNDC

Số lượng : 4,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,848.40000000 USDT

Hoàng Văn Du

6369307758

Giá: 24,687 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 25.17154778 USDT

Nguyễn hoài Nam

7053060754

Giá: 24,688 VNDC

Số lượng : 78.00000000 USDT

Còn lại : 78.00000000 USDT

TRAN THI VAN ANH

4428917769

Giá: 24,700 VNDC

Số lượng : 41.00000000 USDT

Còn lại : 41.00000000 USDT

Nguyễn hoài thu

7654398657

Giá: 24,750 VNDC

Số lượng : 51.70009900 USDT

Còn lại : 51.70009900 USDT

lâm nhựt trường

3537647887

Giá: 24,850 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Nguyễn Thị Thúy Hà

4865219269

Giá: 27,507 VNDC

Số lượng : 40.00000000 USDT

Còn lại : 40.00000000 USDT

Nguyễn Thị Thúy Hà

4865219269

Giá: 27,650 VNDC

Số lượng : 125.00000000 USDT

Còn lại : 125.00000000 USDT

Lê Thị Kim

1036206262

Giá: 27,650 VNDC

Số lượng : 125.00000000 USDT

Còn lại : 125.00000000 USDT

Huỳnh Quang Toản

3811192993

Giá: 28,000 VNDC

Số lượng : 117.00000000 USDT

Còn lại : 117.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 16 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch