Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

pham van manh

Giá: 23,159 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 623.00000000 USDT

ĐƯỜNG CÔNG NGÂN

Giá: 23,159 VNDC

Số lượng : 4,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,500.00000000 USDT

Trương Ngọc Giang

Giá: 23,160 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,000.00000000 USDT

Trương Ngọc Giang

Giá: 23,162 VNDC

Số lượng : 3,456.96008636 USDT

Còn lại : 3,456.96008636 USDT

Nguyễn Đình Hưng

Giá: 23,163 VNDC

Số lượng : 10,000.00000000 USDT

Còn lại : 8,800.00000000 USDT

Nguyễn Đình Hưng

Giá: 23,172 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 5,000.00000000 USDT

Nguyễn Đình Hưng

Giá: 23,184 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 4,898.00000000 USDT

Quach Sy Manh

Giá: 23,185 VNDC

Số lượng : 4,016.26907906 USDT

Còn lại : 3,096.26907906 USDT

Nguyễn Đức Anh

Giá: 23,236 VNDC

Số lượng : 2,680.00000000 USDT

Còn lại : 986.00000000 USDT

Phạm Văn Phong

Giá: 23,250 VNDC

Số lượng : 810.00000000 USDT

Còn lại : 810.00000000 USDT

dong quang thang

Giá: 23,250 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Nguyễn Khắc Hà

Giá: 23,250 VNDC

Số lượng : 2,370.00000000 USDT

Còn lại : 2,370.00000000 USDT

dong quang thang

Giá: 23,300 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Tong Thi Thanh Nga

Giá: 23,344 VNDC

Số lượng : 65.00000000 USDT

Còn lại : 65.00000000 USDT

Vương thị hương

Giá: 23,345 VNDC

Số lượng : 450.00000000 USDT

Còn lại : 450.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 120 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch