VNDC đồng hành cùng TECHFEST 2020 – Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia XEM THÊM

Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

NGUYEN HUNG

9340035575

Giá: 23,449 VNDC

Số lượng : 87.00000000 USDT

Còn lại : 87.00000000 USDT

NGUYỄN THÁI ĐẠT

7519241506

Giá: 23,450 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 30.00000000 USDT

Trương yến thanh

9012624760

Giá: 23,459 VNDC

Số lượng : 263.00000000 USDT

Còn lại : 263.00000000 USDT

Nguyen Bit

2270505928

Giá: 23,460 VNDC

Số lượng : 509.00000000 USDT

Còn lại : 509.00000000 USDT

Lê Ngọc Thuý

6061133101

Giá: 23,470 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Chợ Bitcoin Sài Gòn

chobitcoinsg

Giá: 23,480 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,000.00000000 USDT

Nguyễn Thị Quỳnh

[email protected]

Giá: 23,480 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,545.00000000 USDT

TRẦN THỊ HỒNG NGỌC

5570633212

Giá: 23,490 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

TRẦN THỊ BÍNH

2459761451

Giá: 23,495 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Văn Lâm Bảo

7071693687

Giá: 23,497 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

Mai Phong Thu

6243980525

Giá: 23,500 VNDC

Số lượng : 56.00000000 USDT

Còn lại : 56.00000000 USDT

phạm thuỳ linh

8964477939

Giá: 23,600 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 250.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 12 của 12 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch