Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Trần Văn Lắm

4076422109

Giá: 23,625 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

Nguyễn Đình Hưng

5871795326

Giá: 23,625 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,000.00000000 USDT

HO VAN KHOA

9773888983

Giá: 23,615 VNDC

Số lượng : 908.00000000 USDT

Còn lại : 908.00000000 USDT

Nguyễn Đình Hưng

[email protected]

Giá: 23,612 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 5,000.00000000 USDT

Trần Văn Lắm

4076422109

Giá: 23,611 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

Lê Xuân Dung

1642009955

Giá: 23,611 VNDC

Số lượng : 10.00000000 USDT

Còn lại : 10.00000000 USDT

Vũ Công Đàm

2487317372

Giá: 23,610 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Vũ Công Đàm

2487317372

Giá: 23,600 VNDC

Số lượng : 150.00000000 USDT

Còn lại : 50.20000000 USDT

Nguyễn Quốc Khánh

4356262731

Giá: 23,555 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Chợ Bitcoin Sài Gòn

chobitcoinsg

Giá: 23,551 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,000.00000000 USDT

Nguyễn hữu phước

1547084705

Giá: 23,550 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Huỳnh Văn Tốt

8201667316

Giá: 23,535 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Phan Thị Phi

5396808600

Giá: 23,531 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Chợ Bitcoin Sài Gòn

chobitcoinsg

Giá: 23,530 VNDC

Số lượng : 7,000.00000000 USDT

Còn lại : 7,000.00000000 USDT

PHAN TUẤN TIỄN

3582269761

Giá: 23,516 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 33 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch