Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

ĐƯỜNG CÔNG NGÂN

Giá: 23,150 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,371.83769977 USDT

Trần Văn Lắm

Giá: 23,148 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

Phạm Thị Vũ Hải

Giá: 23,147 VNDC

Số lượng : 44.00000000 USDT

Còn lại : 44.00000000 USDT

Nguyễn Đình Hưng

Giá: 23,136 VNDC

Số lượng : 50,000.00000000 USDT

Còn lại : 50,000.00000000 USDT

Nguyễn Đình Hưng

Giá: 23,131 VNDC

Số lượng : 50,000.00000000 USDT

Còn lại : 50,000.00000000 USDT

trương ngọc long

Giá: 23,115 VNDC

Số lượng : 430.00000000 USDT

Còn lại : 230.00000000 USDT

Nguyễn Đình Hưng

Giá: 23,110 VNDC

Số lượng : 20,000.00000000 USDT

Còn lại : 20,000.00000000 USDT

Nguyen Van Tien

Giá: 23,090 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Trần Lê Tường Vy

Giá: 23,080 VNDC

Số lượng : 45.00000000 USDT

Còn lại : 45.00000000 USDT

Trương Tuấn Kiệt

Giá: 23,050 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Giá: 23,003 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

Trương Tuấn Kiệt

Giá: 23,000 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

Phạm Quốc Huy

Giá: 23,000 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

Nguyễn Ngọc Hoàng

Giá: 23,000 VNDC

Số lượng : 20,000.00000000 USDT

Còn lại : 19,980.00000000 USDT

le duong diep

Giá: 23,000 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 191.30000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 18 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch