Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Nguyễn Văn Quang

1730837281

Giá: 24,605 VNDC

Số lượng : 2,500.00000000 USDT

Còn lại : 1,740.91783100 USDT

Trần Hoàng Lực

3780555869

Giá: 24,604 VNDC

Số lượng : 1,890.00000000 USDT

Còn lại : 1,881.79999942 USDT

Hoàng Văn Du

6369307758

Giá: 24,601 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Le minh hieu

6722825439

Giá: 24,600 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Hoàng Văn Du

6369307758

Giá: 24,597 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

ĐỒNG THỊ PHƯỢNG

1709503972

Giá: 24,589 VNDC

Số lượng : 980.00000000 USDT

Còn lại : 980.00000000 USDT

TRAN VAN TOAN

7613631462

Giá: 24,581 VNDC

Số lượng : 1,200.00000000 USDT

Còn lại : 1,200.00000000 USDT

VŨ THỊ NGUYÊN

2203590934

Giá: 24,500 VNDC

Số lượng : 2,040.00000000 USDT

Còn lại : 2,040.00000000 USDT

Hoàng Thị Na

9819058579

Giá: 24,450 VNDC

Số lượng : 72.00000000 USDT

Còn lại : 72.00000000 USDT

Ho Van Lam

2085474130

Giá: 24,419 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

Hoàng Thị Na

9819058579

Giá: 24,400 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Nguyễn Ngọc Phước

9798846716

Giá: 24,351 VNDC

Số lượng : 60.00000000 USDT

Còn lại : 60.00000000 USDT

Nguyễn Thị Thu Cúc

8632675633

Giá: 24,350 VNDC

Số lượng : 80.00000000 USDT

Còn lại : 80.00000000 USDT

Đặng Văn Tình

5320267598

Giá: 24,300 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Phạm Thiên Trường

1111939162

Giá: 24,250 VNDC

Số lượng : 115.00000000 USDT

Còn lại : 115.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 25 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch