VNDC đồng hành cùng TECHFEST 2020 – Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia XEM THÊM

Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Vũ Duy Tiến

6843299429

Giá: 23,360 VNDC

Số lượng : 1,166.00000000 USDT

Còn lại : 1,166.00000000 USDT

Võ Thị Hậu

5074302890

Giá: 23,359 VNDC

Số lượng : 3,400.00000000 USDT

Còn lại : 3,400.00000000 USDT

Nguyen Le Hoang

7259919080

Giá: 23,354 VNDC

Số lượng : 1,700.00000000 USDT

Còn lại : 1,700.00000000 USDT

Nguyễn Đình Hưng

[email protected]

Giá: 23,350 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 5,000.00000000 USDT

TRAN MINH THANH

6362273251

Giá: 23,348 VNDC

Số lượng : 1,823.00000000 USDT

Còn lại : 1,823.00000000 USDT

Nguyễn Thanh Tùng

2184715302

Giá: 23,344 VNDC

Số lượng : 4,000.00000000 USDT

Còn lại : 4,000.00000000 USDT

Nguyen chi Khanh

5554796862

Giá: 23,343 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Ngô Đắc Thiên

7298194978

Giá: 23,300 VNDC

Số lượng : 130.00000000 USDT

Còn lại : 130.00000000 USDT

Nguyễn Việt Phương

4013909454

Giá: 23,290 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

nguyễn anh tuấn

3443672765

Giá: 23,250 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

Le Quang Huy

4521713028

Giá: 23,200 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,000.00000000 USDT

Nguyễn Đại Nguyên

2948407944

Giá: 23,000 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Bùi Thế Toàn

1259541830

Giá: 23,000 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Nguyen Hoang Nguyen

3851774902

Giá: 22,888 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Trịnh Ngọc Trinh

1671721275

Giá: 22,333 VNDC

Số lượng : 126.00000000 USDT

Còn lại : 126.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 15 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch