Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Trần Văn Lắm

4076422109

Giá: 23,531 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,500.00000000 USDT

Chợ Bitcoin Sài Gòn

chobitcoinsg

Giá: 23,530 VNDC

Số lượng : 20,000.00000000 USDT

Còn lại : 18,782.31056730 USDT

Trương Vũ Toàn

[email protected]

Giá: 23,528 VNDC

Số lượng : 637.00000000 USDT

Còn lại : 637.00000000 USDT

Huỳnh Văn Hoàng

8240198332

Giá: 23,527 VNDC

Số lượng : 75.40000000 USDT

Còn lại : 75.40000000 USDT

Đinh Thị Thắm

8112829648

Giá: 23,526 VNDC

Số lượng : 1,060.00000000 USDT

Còn lại : 1,060.00000000 USDT

Chợ Bitcoin Sài Gòn

chobitcoinsg

Giá: 23,526 VNDC

Số lượng : 10,000.00000000 USDT

Còn lại : 10,000.00000000 USDT

Trần Ngô Thanh Liêm

7058893948

Giá: 23,526 VNDC

Số lượng : 80.00000000 USDT

Còn lại : 80.00000000 USDT

Đinh Thị Thắm

8112829648

Giá: 23,525 VNDC

Số lượng : 110.00000000 USDT

Còn lại : 110.00000000 USDT

NGUYEN THANH THUY

8922034732

Giá: 23,525 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

NGUYEN THANH THUY

8922034732

Giá: 23,525 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

NGUYEN THANH THUY

8922034732

Giá: 23,525 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Nguyễn Đình Hưng

5871795326

Giá: 23,525 VNDC

Số lượng : 50,000.00000000 USDT

Còn lại : 49,404.12290100 USDT

Nguyễn Thị Huỳnh Như

4690745490

Giá: 23,525 VNDC

Số lượng : 10,000.00000000 USDT

Còn lại : 10,000.00000000 USDT

Chợ Bitcoin Sài Gòn

chobitcoinsg

Giá: 23,513 VNDC

Số lượng : 10,000.00000000 USDT

Còn lại : 10,000.00000000 USDT

Nguyễn hữu phước

1547084705

Giá: 23,512 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 36 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch