Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

ĐƯỜNG CÔNG NGÂN

Giá: 23,364 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,171.96650119 USDT

Trương Ngọc Giang

Giá: 23,363 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 4,900.00000000 USDT

le hai dang

Giá: 23,361 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 27.91410157 USDT

le hai dang

Giá: 23,361 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

Trần Văn Lắm

Giá: 23,359 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

Le Van Tan

Giá: 23,351 VNDC

Số lượng : 2,733.00000000 USDT

Còn lại : 2,327.42981400 USDT

Le Van Trinh

Giá: 23,350 VNDC

Số lượng : 430.00000000 USDT

Còn lại : 430.00000000 USDT

Nguyễn Hữu Phúc

Giá: 23,350 VNDC

Số lượng : 230.00000000 USDT

Còn lại : 230.00000000 USDT

Đỗ Thuỳ Trang

Giá: 23,345 VNDC

Số lượng : 2,100.00000000 USDT

Còn lại : 1,202.08467761 USDT

Lý Trần Hiệp

Giá: 23,300 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

Lê Long Thanh

Giá: 23,205 VNDC

Số lượng : 400.00000000 USDT

Còn lại : 400.00000000 USDT

Lý Trần Hiệp

Giá: 23,200 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

Trần thị trang

Giá: 23,200 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

nguyễn thị bích thương

Giá: 23,165 VNDC

Số lượng : 60.00000000 USDT

Còn lại : 0.00428500 USDT

Phạm chí ninh

Giá: 23,119 VNDC

Số lượng : 251.00000000 USDT

Còn lại : 251.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 27 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch