Chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung cùng Crypto for Life XEM THÊM

Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Vũ Duy Tiến

6843299429

Giá: 23,330 VNDC

Số lượng : 130.00000000 USDT

Còn lại : 130.00000000 USDT

Nguyễn Thanh Tùng

2184715302

Giá: 23,340 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

TRAN MINH HIEU

1167796097

Giá: 23,345 VNDC

Số lượng : 496.00000000 USDT

Còn lại : 496.00000000 USDT

DANG PHUONG TOAN

[email protected]

Giá: 23,346 VNDC

Số lượng : 620.00000000 USDT

Còn lại : 620.00000000 USDT

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

8746170145

Giá: 23,348 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

Nguyễn Thị Quỳnh

[email protected]

Giá: 23,348 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,000.00000000 USDT

Văn Lâm Bảo

7071693687

Giá: 23,349 VNDC

Số lượng : 2,631.00000000 USDT

Còn lại : 2,182.00000000 USDT

Chợ Bitcoin Sài Gòn

chobitcoinsg

Giá: 23,350 VNDC

Số lượng : 299.00000000 USDT

Còn lại : 299.00000000 USDT

Nguyễn thành huy

3522920735

Giá: 23,352 VNDC

Số lượng : 478.28280000 USDT

Còn lại : 478.28280000 USDT

Phạm Thành Quý

4432039064

Giá: 23,355 VNDC

Số lượng : 9,053.00000000 USDT

Còn lại : 8,065.00000000 USDT

Ngô Thị Thảo

[email protected]

Giá: 23,363 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 4,573.00000000 USDT

Ngô Thị Thảo

[email protected]

Giá: 23,363 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 786.00000000 USDT

Hà Duy Dũng

1113626889

Giá: 23,380 VNDC

Số lượng : 217.31003438 USDT

Còn lại : 217.31003438 USDT

Hoàng Kim Trường

8266783461

Giá: 23,400 VNDC

Số lượng : 100.73533794 USDT

Còn lại : 100.73533794 USDT

Tran Quang Chien

matthew

Giá: 23,403 VNDC

Số lượng : 25,000.00000000 USDT

Còn lại : 25,000.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 18 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch