Thông báo: Bản cập nhật quan trọng 1.3.8 (Kích hoạt Smart OTP) CẬP NHẬT NGAY

Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

TRAN MINH HIEU

1167796097

Giá: 23,339 VNDC

Số lượng : 137.56000000 USDT

Còn lại : 137.56000000 USDT

TRAN MINH HIEU

1167796097

Giá: 23,343 VNDC

Số lượng : 350.00000000 USDT

Còn lại : 350.00000000 USDT

Đặng Tấn Lộc

[email protected]

Giá: 23,350 VNDC

Số lượng : 650.00000000 USDT

Còn lại : 650.00000000 USDT

ĐỒNG THỊ BỐN

1890074506

Giá: 23,358 VNDC

Số lượng : 499.97579500 USDT

Còn lại : 435.11579500 USDT

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

9782409351

Giá: 23,365 VNDC

Số lượng : 400.12000000 USDT

Còn lại : 400.12000000 USDT

Nguyễn Trọng Cường

5659582374

Giá: 23,369 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

DANG PHUONG TOAN

[email protected]

Giá: 23,379 VNDC

Số lượng : 800.00000000 USDT

Còn lại : 800.00000000 USDT

Nguyễn Trọng Cường

5659582374

Giá: 23,379 VNDC

Số lượng : 161.30000000 USDT

Còn lại : 161.30000000 USDT

Vũ thị hồng

6658395651

Giá: 23,400 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 90.00000000 USDT

NGUYEN THI HANG NGA

9443072819

Giá: 23,420 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Doãn thị Tuyết Nhung

8641217829

Giá: 23,437 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Dang thi mai trang

1488348605

Giá: 23,450 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Lo Văn Sơn

2850510706

Giá: 23,510 VNDC

Số lượng : 54.85749700 USDT

Còn lại : 54.85749700 USDT

Nguyễn Văn An

6254329672

Giá: 23,550 VNDC

Số lượng : 52.57800000 USDT

Còn lại : 52.57800000 USDT

KIỀU DUY LỢI

4294479208

Giá: 23,590 VNDC

Số lượng : 527.22303813 USDT

Còn lại : 527.22303813 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 16 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch