Thông báo: Bản cập nhật quan trọng 1.3.8 (Kích hoạt Smart OTP) CẬP NHẬT NGAY

Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

US Matthew

matthew

Giá: 23,379 VNDC

Số lượng : 50,000.00000000 USDT

Còn lại : 40,072.90983029 USDT

TRAN MINH HIEU

1167796097

Giá: 23,271 VNDC

Số lượng : 700.00000000 USDT

Còn lại : 180.00000000 USDT

Đặng Tấn Lộc

[email protected]

Giá: 23,270 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 400.00000000 USDT

Nguyễn Trọng Cường

5659582374

Giá: 23,260 VNDC

Số lượng : 1,500.00000000 USDT

Còn lại : 1,500.00000000 USDT

TRAN THI XUAN PHUONG

[email protected]

Giá: 23,248 VNDC

Số lượng : 1,234.00000000 USDT

Còn lại : 889.89150000 USDT

TRAN THI XUAN PHUONG

[email protected]

Giá: 23,166 VNDC

Số lượng : 1,981.00000000 USDT

Còn lại : 1,981.00000000 USDT

Trần Văn Bình

2074157264

Giá: 23,101 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 45.00000000 USDT

US Matthew

matthew

Giá: 23,100 VNDC

Số lượng : 20,000.00000000 USDT

Còn lại : 18,535.19182421 USDT

Vương Trung Kiên

9561284550

Giá: 23,000 VNDC

Số lượng : 300.00000000 USDT

Còn lại : 300.00000000 USDT

Nguyễn Thanh Tùng

2184715302

Giá: 15,499 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,000.00000000 USDT

Mai Hoàng Thịnh

1396716673

Giá: 4,000 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 11 của 11 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch