P2P Competition: Đua top nhà đầu tư thông minh BẮT ĐẦU NGAY

Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

US Matthew

matthew

Giá: 23,296 VNDC

Số lượng : 50,000.00000000 USDT

Còn lại : 50,000.00000000 USDT

TRAN QUANG QUOC

6695864801

Giá: 23,220 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

ĐỒNG THỊ BỐN

1890074506

Giá: 23,215 VNDC

Số lượng : 90.00000000 USDT

Còn lại : 90.00000000 USDT

DANG PHUONG TOAN

[email protected]

Giá: 23,190 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 400.00000000 USDT

Ha Quang Vu

5853733497

Giá: 23,185 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,000.00000000 USDT

Nguyễn Văn An

6254329672

Giá: 23,155 VNDC

Số lượng : 339.00000000 USDT

Còn lại : 339.00000000 USDT

Vuong Quoc Viet

3729169959

Giá: 23,147 VNDC

Số lượng : 120.00000000 USDT

Còn lại : 120.00000000 USDT

Le Thi Thuy Dung

4825272424

Giá: 23,115 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

Le Thi Thuy Dung

4825272424

Giá: 23,115 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

Chuong Thi oanh

7680219049

Giá: 23,113 VNDC

Số lượng : 10.00000000 USDT

Còn lại : 10.00000000 USDT

Trần Văn Bình

2074157264

Giá: 23,061 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Trần Văn Bình

2074157264

Giá: 23,050 VNDC

Số lượng : 10.00000000 USDT

Còn lại : 10.00000000 USDT

Trần Văn Bình

2074157264

Giá: 23,042 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Trần Văn Bình

2074157264

Giá: 23,041 VNDC

Số lượng : 20.00000000 USDT

Còn lại : 1.61882602 USDT

BÙI QUỐC TOẢN

2605630608

Giá: 23,013 VNDC

Số lượng : 10.00000000 USDT

Còn lại : 10.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 18 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch