Chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung cùng Crypto for Life XEM THÊM

Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

TRAN MINH HIEU

1167796097

Giá: 23,368 VNDC

Số lượng : 499.00000000 USDT

Còn lại : 489.00000000 USDT

Nguyễn Thị Quỳnh

[email protected]

Giá: 23,370 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 4,514.40000000 USDT

Chợ Bitcoin Sài Gòn

chobitcoinsg

Giá: 23,378 VNDC

Số lượng : 836.00000000 USDT

Còn lại : 836.00000000 USDT

Văn Lâm Bảo

7071693687

Giá: 23,380 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

Nguyễn Thị Quỳnh

[email protected]

Giá: 23,385 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 650.51792275 USDT

Nguyễn Thanh Tùng

2184715302

Giá: 23,395 VNDC

Số lượng : 62.87673000 USDT

Còn lại : 62.87673000 USDT

Tran Quang Chien

matthew

Giá: 23,407 VNDC

Số lượng : 25,000.00000000 USDT

Còn lại : 25,000.00000000 USDT

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

8746170145

Giá: 23,415 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

8746170145

Giá: 23,432 VNDC

Số lượng : 760.00000000 USDT

Còn lại : 760.00000000 USDT

Nguyễn Đình Hưng

[email protected]

Giá: 23,435 VNDC

Số lượng : 1,100.00000000 USDT

Còn lại : 1,100.00000000 USDT

Trịnh Ngọc Trinh

1671721275

Giá: 24,333 VNDC

Số lượng : 72.71560280 USDT

Còn lại : 72.71560280 USDT

Hiển thị 1 tới 11 của 11 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch