Thông báo: Bản cập nhật quan trọng 1.3.8 (Kích hoạt Smart OTP) CẬP NHẬT NGAY

Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Hà quang toàn

6067234489

Giá: 23,310 VNDC

Số lượng : 1,158.83000000 USDT

Còn lại : 1,158.83000000 USDT

Ngô Thị Dung

5686858076

Giá: 23,318 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

TRAN MINH HIEU

1167796097

Giá: 23,318 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 56.00000000 USDT

Đặng Tấn Lộc

[email protected]

Giá: 23,320 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

9782409351

Giá: 23,320 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

9782409351

Giá: 23,320 VNDC

Số lượng : 265.13000000 USDT

Còn lại : 265.13000000 USDT

Nguyễn Thị Thi

6077300671

Giá: 23,340 VNDC

Số lượng : 128.00000000 USDT

Còn lại : 128.00000000 USDT

DANG PHUONG TOAN

[email protected]

Giá: 23,359 VNDC

Số lượng : 359.00000000 USDT

Còn lại : 359.00000000 USDT

Đặng Thị Tám

4779055703

Giá: 23,375 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Mai thị lâm

8624892241

Giá: 23,387 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Phạm Thị Thu Hiền

8096160882

Giá: 23,397 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,000.00000000 USDT

Hứa Văn Quyết

7387030627

Giá: 23,400 VNDC

Số lượng : 300.00000000 USDT

Còn lại : 300.00000000 USDT

Doãn thị Tuyết Nhung

8641217829

Giá: 23,437 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Nguyễn Trọng Cường

5659582374

Giá: 23,500 VNDC

Số lượng : 2,698.00000000 USDT

Còn lại : 2,698.00000000 USDT

Lo Văn Sơn

2850510706

Giá: 23,510 VNDC

Số lượng : 54.85749700 USDT

Còn lại : 54.85749700 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 18 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch