P2P Competition: Đua top nhà đầu tư thông minh BẮT ĐẦU NGAY

Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Nguyễn Đình Hưng

[email protected]

Giá: 23,287 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,103.28573883 USDT

Võ Công Minh Tuấn

5118701430

Giá: 23,390 VNDC

Số lượng : 472.49787306 USDT

Còn lại : 472.49787306 USDT

Đặng đức yên

6184512041

Giá: 23,400 VNDC

Số lượng : 20.00000000 USDT

Còn lại : 19.00000000 USDT

DUONG VAN TOAN

2754998876

Giá: 23,550 VNDC

Số lượng : 20.00000000 USDT

Còn lại : 20.00000000 USDT

KIỀU DUY LỢI

4294479208

Giá: 23,800 VNDC

Số lượng : 600.00000000 USDT

Còn lại : 600.00000000 USDT

Lê Hoàng Thảo

8312779924

Giá: 23,800 VNDC

Số lượng : 21.36629814 USDT

Còn lại : 21.36629814 USDT

Hiển thị 1 tới 6 của 6 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch