Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Nguyễn Văn Linh

Giá: 23,454 VNDC

Số lượng : 57.90651615 USDT

Còn lại : 57.90651615 USDT

Nguyễn Đình Hưng

Giá: 23,455 VNDC

Số lượng : 1,600.00000000 USDT

Còn lại : 1,480.00000000 USDT

Trương Ngọc Giang

Giá: 23,455 VNDC

Số lượng : 1,783.64559833 USDT

Còn lại : 1,733.64559833 USDT

pham van manh

Giá: 23,458 VNDC

Số lượng : 2,690.85444596 USDT

Còn lại : 2,585.85444596 USDT

Trần Văn Lắm

Giá: 23,489 VNDC

Số lượng : 4,686.65000000 USDT

Còn lại : 4,686.65000000 USDT

Phạm Thuỳ Linh

Giá: 23,490 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

NGUYEN TIEN LONG

Giá: 23,500 VNDC

Số lượng : 2,203.95479596 USDT

Còn lại : 2,203.95479596 USDT

Nguyễn Thị Giang

Giá: 23,500 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

HOÀNG VĂN HUỲNH

Giá: 23,540 VNDC

Số lượng : 64.00000000 USDT

Còn lại : 44.00000000 USDT

Nguyễn Tuấn Hiệp

Giá: 23,540 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 5,000.00000000 USDT

Hồ Hoàng Phúc

Giá: 23,549 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Đinh Thị Hồng Liên

Giá: 23,550 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

Bùi Thị Diên

Giá: 23,586 VNDC

Số lượng : 308.00000000 USDT

Còn lại : 308.00000000 USDT

TRẦN MINH HIẾU

Giá: 23,600 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 27.00000000 USDT

Nguyễn Thị Tân

Giá: 23,600 VNDC

Số lượng : 324.34847400 USDT

Còn lại : 324.34847400 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 31 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch