Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Nguyễn Thị Thu Thảo

Giá: 24,059 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 9.20000000 USDT

Đoàn Thị Thu Hiền

Giá: 24,060 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 2.77000000 USDT

Nguyễn Trọng Tuấn Anh

Giá: 24,100 VNDC

Số lượng : 3,229.61005677 USDT

Còn lại : 1,189.61005677 USDT

Nguyễn Thanh Tùng

Giá: 24,106 VNDC

Số lượng : 5,500.00000000 USDT

Còn lại : 5,500.00000000 USDT

TRAN VAN TOAN

Giá: 24,175 VNDC

Số lượng : 1,243.97818475 USDT

Còn lại : 342.97818475 USDT

Trần Đình Toàn

Giá: 24,179 VNDC

Số lượng : 100.84844223 USDT

Còn lại : 100.84844223 USDT

Nguyễn Đình Hưng

Giá: 24,190 VNDC

Số lượng : 50,000.00000000 USDT

Còn lại : 48,960.00000000 USDT

Trần Đình Toàn

Giá: 24,199 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

Nguyễn Trọng Hiệp

Giá: 24,200 VNDC

Số lượng : 999.99859341 USDT

Còn lại : 110.99859341 USDT

Hoang Tien Dung

Giá: 24,280 VNDC

Số lượng : 91.11817639 USDT

Còn lại : 91.11817639 USDT

Hiển thị 1 tới 10 của 10 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch