Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Võ Tấn Đạt

1372323168

Giá: 23,766 VNDC

Số lượng : 4,200.00000000 USDT

Còn lại : 4,200.00000000 USDT

Trần Văn Lắm

4076422109

Giá: 23,766 VNDC

Số lượng : 18,342.00000000 USDT

Còn lại : 18,342.00000000 USDT

Nguyễn Thị Bích Ngọc

5739109871

Giá: 23,767 VNDC

Số lượng : 3,163.00000000 USDT

Còn lại : 2,998.00000000 USDT

Trần Thị Thanh

1752150162

Giá: 23,815 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Phan Tiến Đạt

4288334311

Giá: 23,828 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Trần Thị Thanh

1752150162

Giá: 23,830 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

ĐƯỜNG CÔNG NGÂN

6631353074

Giá: 23,848 VNDC

Số lượng : 7,133.00000000 USDT

Còn lại : 7,133.00000000 USDT

nguyễn thị thuỳ dương

5225420822

Giá: 23,850 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Nguyễn Thị Bích Ngọc

5739109871

Giá: 23,850 VNDC

Số lượng : 4,000.00000000 USDT

Còn lại : 4,000.00000000 USDT

Vương thị hương

4523369000

Giá: 23,870 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 650.00000000 USDT

Lương Viết Thụy Sĩ

1641131099

Giá: 23,905 VNDC

Số lượng : 161.00000000 USDT

Còn lại : 161.00000000 USDT

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

8829307161

Giá: 23,910 VNDC

Số lượng : 1,500.00000000 USDT

Còn lại : 1,500.00000000 USDT

Nguyen Thi Quynh Hoa

3582421008

Giá: 23,999 VNDC

Số lượng : 1,227.00000000 USDT

Còn lại : 43.50000000 USDT

Nguyen Trieu Duy

7477135268

Giá: 23,999 VNDC

Số lượng : 201.00000000 USDT

Còn lại : 96.00000000 USDT

dương đức ký

7815973568

Giá: 24,000 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 56 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch