Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Trần Văn Lắm

Giá: 23,367 VNDC

Số lượng : 4,084.95573548 USDT

Còn lại : 1,544.95573548 USDT

Trương Ngọc Giang

Giá: 23,368 VNDC

Số lượng : 5,000.00000000 USDT

Còn lại : 5,000.00000000 USDT

Trương Ngọc Giang

Giá: 23,368 VNDC

Số lượng : 668.03261744 USDT

Còn lại : 668.03261744 USDT

le hai dang

Giá: 23,368 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 301.40000000 USDT

ĐƯỜNG CÔNG NGÂN

Giá: 23,370 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,000.00000000 USDT

Trần Thị Nhàn

Giá: 23,371 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,788.00000000 USDT

ĐƯỜNG CÔNG NGÂN

Giá: 23,374 VNDC

Số lượng : 4,000.00000000 USDT

Còn lại : 4,000.00000000 USDT

Trần Thị Nhàn

Giá: 23,376 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

Trương Ngọc Giang

Giá: 23,378 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

Pham Thi Thom

Giá: 23,380 VNDC

Số lượng : 776.00000000 USDT

Còn lại : 776.00000000 USDT

Le Van Tan

Giá: 23,380 VNDC

Số lượng : 8,267.00000000 USDT

Còn lại : 8,267.00000000 USDT

LÝ HỒNG THƯƠNG

Giá: 23,385 VNDC

Số lượng : 304.06475939 USDT

Còn lại : 304.06475939 USDT

Trần Thị Nhàn

Giá: 23,389 VNDC

Số lượng : 3,000.00000000 USDT

Còn lại : 3,000.00000000 USDT

TRINH THI HONG NGA

Giá: 23,390 VNDC

Số lượng : 3,500.00000000 USDT

Còn lại : 3,500.00000000 USDT

Nguyễn Thanh Trung

Giá: 23,393 VNDC

Số lượng : 2,000.74656197 USDT

Còn lại : 2,000.74656197 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 57 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch