Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

tran ba hung

5052030271

Giá: 24,298 VNDC

Số lượng : 4,000.00000000 USDT

Còn lại : 2,535.00000000 USDT

tran ba hung

5052030271

Giá: 24,298 VNDC

Số lượng : 1,998.00000000 USDT

Còn lại : 1,998.00000000 USDT

tran ba hung

5052030271

Giá: 24,298 VNDC

Số lượng : 4,000.00000000 USDT

Còn lại : 4,000.00000000 USDT

Nguyễn Đình Hưng

[email protected]

Giá: 24,299 VNDC

Số lượng : 30,000.00000000 USDT

Còn lại : 24,904.44000000 USDT

Trần Hải Duy

3731738112

Giá: 24,300 VNDC

Số lượng : 84.00000000 USDT

Còn lại : 84.00000000 USDT

LÊ VĂN NGUYÊN

8512892444

Giá: 24,300 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

CÙ THỊ MỸ TÂM

9018825944

Giá: 24,314 VNDC

Số lượng : 100.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Bùi Văn Dũng

2295515149

Giá: 24,315 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 100.00000000 USDT

Tầm Tuấn Thọ

3699708222

Giá: 24,320 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

5080493572

Giá: 24,328 VNDC

Số lượng : 300.00000000 USDT

Còn lại : 300.00000000 USDT

NGUYỄN THỊ LỘC

6545969443

Giá: 24,329 VNDC

Số lượng : 200.00000000 USDT

Còn lại : 200.00000000 USDT

Tran Thi Huyen Trang

9526584248

Giá: 24,332 VNDC

Số lượng : 50.00000000 USDT

Còn lại : 50.00000000 USDT

Đặng Nguyên Khoa

[email protected]

Giá: 24,349 VNDC

Số lượng : 3,175.50000000 USDT

Còn lại : 3,175.50000000 USDT

Đào Thị Thuý Hằng

5940587289

Giá: 24,350 VNDC

Số lượng : 500.00000000 USDT

Còn lại : 500.00000000 USDT

Mai Van Luc

4504717418

Giá: 24,350 VNDC

Số lượng : 148.20000000 USDT

Còn lại : 148.20000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 50 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch