Giao dịch tài sản số ngang hàng

Đảm bảo 100% giá trị giao dịch bằng VNDC

Nguyen Trường Giang

8603243522

Giá: 24,040 VNDC

Số lượng : 4,157.00000000 USDT

Còn lại : 3,548.51479871 USDT

Dang Quang Linh

5051616635

Giá: 24,049 VNDC

Số lượng : 1,446.95770000 USDT

Còn lại : 1,326.95770000 USDT

DANG PHUONG TOAN

[email protected]

Giá: 24,104 VNDC

Số lượng : 1,500.00000000 USDT

Còn lại : 1,500.00000000 USDT

Nguyễn Lương Bảo Ngọc

[email protected]

Giá: 24,105 VNDC

Số lượng : 1,419.00000000 USDT

Còn lại : 1,419.00000000 USDT

Trần Văn Lắm

4076422109

Giá: 24,106 VNDC

Số lượng : 4,139.00000000 USDT

Còn lại : 3,569.00000000 USDT

Vũ Huân

[email protected]

Giá: 24,107 VNDC

Số lượng : 10,511.00000000 USDT

Còn lại : 6,998.00000000 USDT

VŨ THỊ HỒNG ÁNH

1466997778

Giá: 24,118 VNDC

Số lượng : 2,141.00000000 USDT

Còn lại : 2,141.00000000 USDT

Nguyễn Thị Thảo

7290900063

Giá: 24,130 VNDC

Số lượng : 74.00000000 USDT

Còn lại : 74.00000000 USDT

Trần Phạm Ngọc Đức

8353183036

Giá: 24,134 VNDC

Số lượng : 352.00000000 USDT

Còn lại : 352.00000000 USDT

Vương Thị Thu

6291455222

Giá: 24,135 VNDC

Số lượng : 77.34056217 USDT

Còn lại : 12.34056217 USDT

Lê Anh Đức

1107288802

Giá: 24,139 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,460.00000000 USDT

Lê Anh Đức

1107288802

Giá: 24,147 VNDC

Số lượng : 1,000.00000000 USDT

Còn lại : 0.57670488 USDT

Nguyen Quynh Anh

4735095247

Giá: 24,150 VNDC

Số lượng : 380.00000000 USDT

Còn lại : 380.00000000 USDT

Lê Thế Hùng

8581503956

Giá: 24,154 VNDC

Số lượng : 505.00000000 USDT

Còn lại : 505.00000000 USDT

Lê Anh Đức

1107288802

Giá: 24,186 VNDC

Số lượng : 2,000.00000000 USDT

Còn lại : 1,590.00000000 USDT

Hiển thị 1 tới 15 của 28 kết quả

Hướng dẫn tạo giao dịch và khớp lệnh

Tải VNDC Wallet và bắt đầu giao dịch