Thông báo: Bản cập nhật quan trọng 1.3.8 (Kích hoạt Smart OTP) CẬP NHẬT NGAY

Tư liệu truyền thông

Đây là các tư liệu truyền thông của VNDC mà bạn có thể đưa vào trang web của mình, ứng dụng di động hoặc bất cứ nơi đâu nếu được VNDC cho phép.

Tải về tất cả (zip)

Hình ảnh đặc trưng