Biểu phí giao dịch

Cập nhật lần 3, bắt đầu áp dụng từ 00h00 ngày 20/12/2020, tất cả phí đều tính bằng VNDC

Người dùng thường Doanh nghiệp Đối tác kinh doanh
Số dư tối thiểu duy trì tài khoản 10,000 1,000,000 1,000,000
Mua VNDC trực tiếp
Phí giao dịch 0 0 0
Tối thiểu 200,000 200,000 200,000
Tối đa 300,000,000 300,000,000 300,000,000
Phí bán VNDC
Phí giao dịch 10,000 + 0.01% 10,000 + 0.01% 0
Tối thiểu 200,000 200,000 200,000
Tối đa 100,000,000 300,000,000 300,000,000
Off chain
Phí giao dịch 0 0 0
Tối thiểu 50,000 50,000 50,000
Tối đa 1,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000
VNDC Escrow
Phí giao dịch 0 0 0
Tối thiểu 200,000 200,000 200,000
Tối đa Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
CẤP BẬC NGƯỜI DÙNG
Cấp bậc người dùng Số lượng VIDB sở hữu
VIP 0 0
VIP 1 0
VIP 2 0
VIP 3 500
VIP 4 1,000
VIP 5 2,000
VIP 6 5,000
VIP 7 10,000
VIP 8 15,000
VIP 9 20,000
CẤP BẬC ĐỐI TÁC
Cấp bậc người dùng Số lượng VIDB sở hữu
Cộng tác viên 1,000
Đối tác cơ bản 2,000
Đối tác khu vực 7,500
Đối tác quốc gia 20,000
TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP
Số lượng VIDB sở hữu Tính năng
10,000 Tính năng thanh toán, tạo đơn hàng, tích hợp website/apps, v.v
Token Mạng lưới Số lượng tối thiểu Số lượng tối đa Phí nạp Phí gửi
(Tốc độ thường)
Level Người tạo lệnh (Maker) Người khớp lệnh (Taker)
VIP 0
VIP 1
VIP 2 0.0500% 0.0600%
VIP 3 0.0450% 0.0550%
VIP 4 0.0400% 0.0500%
VIP 5 0.0350% 0.0450%
VIP 6 0.0300% 0.0400%
VIP 7 0.0200% 0.0350%
VIP 8 0.0000% 0.0300%
VIP 9 0.0000% 0.0200%
Token Số lượng tối thiểu Lãi hằng ngày Lãi hằng tháng Lãi hằng năm
Lưu ý:
- VNDC sẽ trả Staking hàng ngày cho số dư từ 50,000 VNDC (0.033% mỗi ngày)
- Với số dư từ 10,000 VNDC - 50,000 VNDC sẽ được hệ thống trả tự động vào thứ 2 hàng tuần, tương đương 0.231% mỗi tuần.
Token Số lượng tối thiểu Số lượng tối đa
VIP LEVEL VIP 9 VIP 8 VIP 7 VIP 6 VIP 5 VIP 4 VIP 3 VIP 2 VIP 1 VIP 0
GROUPS Country Partner Regional Partner Partner Broker & Staff Advanced KYC Basic KYC Non KYC
TOTAL VOLUME (30 DAYS) 200,000,000,000 100,000,000,000 50,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 500,000,000 200,000,000
EXCHANGE Min 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Max 5,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000
BUY VNDC VIA SYSTEM Min 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Max 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 550,000,000 250,000,000 100,000,000 50,000,000 20,000,000
BUY VNDC VIA PARTNER Min 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Max 10,000,000,000 5,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 750,000,000 500,000,000 250,000,000 150,000,000 100,000,000
SELL VNDC Max/Day 50,000,000,000 25,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 2,500,000,000 1,250,000,000 500,000,000 250,000,000
SELL VNDC VIA SYSTEM Min 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Max 2,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 250,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 25,000,000
Max/Day 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 250,000,000 100,000,000
SELL VNDC VIA PARTNER Min 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Max 10,000,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 250,000,000 100,000,000 50,000,000
Max/Day 1,500,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 200,000,000
SEND ONCHAIN Min 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Max 2,000,000,000 1,000,000,000 800,000,000 500,000,000 300,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000
Max/Day 10,000,000,000 5,000,000,000 2,500,000,000 1,250,000,000 750,000,000 500,000,000 250,000,000 100,000,000
RECEIVE ONCHAIN Min Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Max 10,000,000,000 5,000,000,000 2,500,000,000 1,250,000,000 750,000,000 500,000,000 250,000,000 100,000,000 50,000,000 10,000,000
SEND OFFCHAIN Min 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Max 10,000,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000
RECEIVE OFFCHAIN Min 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Max 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 200,000,000 50,000,000 10,000,000
ESCROW Min 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Max 10,000,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000
P2P TRADING Min 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Max 10,000,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000
CREATE E-VOUCHER Min 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Max 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 50,000,000 20,000,000
PAY TICKET Min 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Max 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 50,000,000 20,000,000
NAMI FUTURES Min 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Max 2,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 250,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 20,000,000
Max/Day 10,000,000,000 5,000,000,000 2,500,000,000 1,250,000,000 750,000,000 500,000,000 250,000,000 100,000,000
Token Tỉ lệ thế chấp Lãi suất (Năm) Ngưỡng thanh lý