Nhận ngay 10.000 VNDC mỗi ngày khi giao dịch vào khung giờ vàng trên Nami Futures XEM THÊM

Biểu phí giao dịch

Cập nhật lần 2, bắt đầu áp dụng từ 10h00 ngày 11/8/2020, tất cả phí đều tính bằng VNDC

Người dùng thường Doanh nghiệp Đối tác kinh doanh
Số dư tối thiểu duy trì tài khoản 10,000 1,000,000 1,000,000
Mua VNDC trực tiếp
Phí giao dịch 0 0 0
Tối thiểu 200,000 200,000 200,000
Tối đa 300,000,000 300,000,000 300,000,000
Phí bán VNDC
Phí giao dịch 10,000 + 0.01% 10,000 + 0.01% 0
Tối thiểu 200,000 200,000 200,000
Tối đa 100,000,000 300,000,000 300,000,000
Off chain
Phí giao dịch 0 0 0
Tối thiểu 50,000 50,000 50,000
Tối đa 1,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000
VNDC Escrow
Phí giao dịch 0 0 0
Tối thiểu 200,000 200,000 200,000
Tối đa Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Token Mạng lưới Số lượng tối thiểu Số lượng tối đa Phí nạp Phí gửi
(Tốc độ thường)
Khối lượng giao dịch Người tạo lệnh (Maker) Người khớp lệnh (Taker)
< 10,000,000 VNDC 0.020% 0.020%
Từ 10M đến 100M 0.015% 0.010%
Từ 100M đến 1B 0.010% 0.005%
Từ 1B đến 10B 0.000% 0.000%
Token Số lượng tối thiểu Lãi hằng ngày Lãi hằng tháng Lãi hằng năm
Lưu ý:
- VNDC sẽ trả Staking hàng ngày cho số dư từ 50,000 VNDC (0.033% mỗi ngày)
- Với số dư từ 10,000 VNDC - 50,000 VNDC sẽ được hệ thống trả tự động vào thứ 2 hàng tuần, tương đương 0.231% mỗi tuần.
Token Số lượng tối thiểu Số lượng tối đa