Điều khoản điều kiện

Cập nhật ngày 19 tháng 12 năm 2019

Khi truy cập vào website này, người sử dụng nhận thức rõ và cam kết tuân thủ các điều khoản quy định dưới đâyvề việctruy cập các thông tin do https://vndc.io cung cấp.

1. Quyền sở hữu trí tuệ:

Tất cả các dữ liệu trên website của VNDC bao gồm các thôngtinvề giácả, số liệu và các thông tin khác cũng như các chương trình phần mềm hiện hữu đều đã được đăng ký bản quyền,nhãnhiệu và các hình thức sở hữu khác. Việc phân tán lại các dữ liệu trên mà không có sự chấp thuận bằng văn bảncụ thểcủa VNDC là trái phép. Người truy cập chỉ được phép sử dụng các thông tin này cho mục đích cá nhân của chínhmình.

2. Loại trừ và hạn chế trách nhiệm:

Mục đích chính của dịch vụ này là cung cấp thôngtin chongười sử dụng. Tuy nhiên, mặc dù thông tin được thu thập từ các nguồn tin cậy, được chọn lọc và cập nhậtthườngxuyên, nhưng VNDC không chịu bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào trong trường hợp xảy ra các sự cố như sailệch,chậm trễ, gián đoạn, khiếm khuyết hay bỏ lỡ.

3. Chính sách liên kết:

Bề ngoài, vị trí và các vấn đề liên quan khác của việc liênkếtphảituân thủ nguyên tắc sau:
  • Không gây thiệt hại hay ảnh hưởng xấu đến tên tuổi vàthươnghiệu của VNDC.
  • Không tạo ra hiểu nhầm rằng một tổ chức nào đó có liên quan đếnhayđược tài trợ bởi VNDC.

VNDC bảo lưu quyền đơn phương từ chối của mình mà không phải viện dẫn bất cứ lý donào. Dođó VNDC có thể đơn phương hủy bỏ các thỏa thuận về việc cung cấp đường dẫn về một nội dung hay một trang cụthể nàotrên website của mình. Website của VNDC có thể chứa các đường dẫn liên kết với những trang web khác khôngthuộc sựquản lý của VNDC. VNDC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung của các trang liên kết hoặccácđường dẫn trong các trang liên kết đó. Các trang liên kết đó có thể chứa đựng các thông tin đã được đăng kýbảnquyền và quy định cấm tái sử dụng. Để sử dụng các thông tin đã được đăng ký bản quyền đó cần phải có sự chấpnhận từcác nguồn nguyên bản.

4. Luật áp dụng và quyền hạn:

Các điều khoản quy định này tuân thủ và phù hợp với phápluậtViệt Nam hiện hành.

5. Các điều khoản khác:

VNDC có quyền thay đổi các điều kiện điều khoản của dịch vụcũng nhưnội dung hoặc các chi tiết kỹ thuật của bất cứ khía cạnh nào của dịch vụ, vào bất cứ thời gian nào mà có thểcó hoặckhông có thông báo đến khách hàng.