About Us

VNDC is a stable coin by VNDC LTD UK, issued on a blockchain platform basis and 100% backed by Vietnam Dong (VND). VNDC has been live since July 01, 2019, 00:00 PM Vietnam Time.

Our Leadership Team

Our leadership team brings years of experiece building analytics products and business-to-business software companies

 • Lê Hoài Nam

  President

 • Vương Lê Vĩnh Nhân

  Vice President

 • Trần Thanh Tâm

  CEO

 • Phạm Tấn Hùng

  CIO

 • Nguyễn Thị Diệp

  CFO

 • Nguyễn Khánh Hà

  COO

 • Phạm Hoàng Duy

  CSO

 • Nguyễn Phú Quý

  CTO

 • Lê Thuỳ Dung

  CMO

 • Nguyễn Danh Hoàng

  Partnership Manager

 • Matthew

  Product Manager

 • Trương Thị Hạnh

  Accountant

 • Trương Nhật Trường

  Backend Engineer

 • Tan Nguyen

  Growth Developer

 • Huỳnh Thị Ngọc Kim

  BOD Assistant

 • Lê Thị Lộc Uyển

  Marketing Executive

 • Văn Đình Hoà

  Marketing Executive

 • Đỗ Huỳnh Nhi

  Marketing Executive

 • Nguyễn Quốc Khánh

  Designer

 • Nguyễn Dương Kim Khá

  Designer

 • Ngô Nguyễn Hoàng Thư

  Customer Success

 • Trần Thị Lụa

  Customer Success

 • Hồ Thị Ngọc Lan

  Customer Success

Partners and Investors

VNDC In the World